Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kittilän kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Rakennus- ja ympäristölautakunta
Pöytäkirja 26.01.2021/Pykälä 11

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

Rakennus- ja ympäristölautakunta

§ 11

26.01.2021

 

Maa-aines- ja ympäristölupapäätös, Ukonmaan kallioalue, Napapiirin Kuljetus Oy

 

460/11.01.00/2019

 

RakYmplk 26.01.2021 § 11

 

Napapiirin Kuljetus Oy on hakenut maa-aines- ja ympäristölupaa Könkään kylään Hanhimaahan Ukonmaan kallioalueelle maa-ainesten ottoon, kallion louhintaan ja murskaukseen kiinteistöille Ukonmaa (RN:o 261-407-38-6) ja Kivikko (RN:o 261-407-38-4). Maa-aineslain muutoksen (10.4.2015/424) 4a§:n mukaisesti kun haetaan sekä maa-aines- että ympäristölupaa, on hakemus käsiteltävä yhteiskäsittelyssä.

 

Ukonmaan kallioalue sijaitseen Kiimavaaran moreeni- ja kallioalueen vieressä ja Napapiirin Kuljetus Oy:llä on voimassa oleva maa-ainelupa ja ympäristölupa kallioainesten louhintaan ja maa-ainesten ottoon Kiimavaaran kallioalueelle (maa-aineslupa (ympäristösihteerin viranhaltijapäätös § 2 /2020 17.4.2020) ja ympäristölupa (RakYmpltk 16.4.2009 § 49). Kiimavaaran kallioalueesta ja Ukonmaan kallioalueesta on tarkoitus muodostaa yhtenäinen louhosalue.

 

Hakemukset ovat tulleet vireille 16.12.2019. Lupahakemuksen päivitetty versio on toimitettu ympäristövalvontaan 29.7.2020. Hakemusasiakirjat ne ovat olleet kuulutettuna 18.12.2020-18.1.2021. Hakemukseen on toimitettu täydennyksiä 11.1.2021, 21.1.2021 ja 25.1.2021.

 

Maa-aineslupaa haetaan 280 000 k-m³:lle 10 vuodeksi. Hiekkamoreenin ottomääräksi on arvioitu 40 000 k-m³ ja kalliokiviaineksen ottomäärä n. 230 000 k-m³. Pintamaita otosta on arvioita 10 000 k-m³. Ottamissyvyys vaihtelee noin 0 -11,50 metrin välillä. Ottamisalueen pinta-ala on noin 5,46 ha. Lupaan annetaan lupamääräyksiä mm. haittojen ehkäisystä, vesien puhdistamisesta, päästöjen tarkkailusta sekä tarpeelliset määräykset louhoksen maa-ainesalueen jälkihoidosta.

 

Ympäristösihteeri:

Lautakunta hyväksyy ympäristö- ja maa-ainesluvan Napapiirin Kuljetus Oy:lle Ukonmaan kallioalueelle Könkään kylän Hanhimaahan oheisen päätöksen mukaisesti. Ennen toiminnan aloittamista toiminnanharjoittajan on jätettävä maa-aineslain mukainen vakuus jälkihoitotöitä ja maisemointia varten, joka on suuruudeltaan 35 310 €. Lautakunta myöntää Napapiirin Kuljetus Oy:lle maa-aineslain 21 §:n ja ympäristönsuojelulain 199 §:n mukainen toiminnan aloittamisoikeuden ennen lupapäätöksen lainvoimaisuutta. Toiminnan aloittaminen ennen tämän päätöksen lainvoimaiseksi tuloa edellyttää, että luvan saaja asettaa 10 000 euron suuruisen vakuuden mahdollisten haittojen, vahinkojen ja kustannusten korvaamiseksi lupapäätöksen kumoamisen tai muuttamisen varalta.

 

Päätös:

Esitys hyväksyttiin.

__________


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa