Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kittilän kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kunnanhallitus
Esityslista 19.01.2021/Asianro 20

Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa


Kunnanhallitus

§ 23

21.01.2020

Kunnanvaltuusto

§ 6

03.02.2020

Kunnanhallitus

20

19.01.2021

 

20

Vuoden 2019 valtuustoaloitteet ja kuntalaisaloitteet

 

Khall 21.01.2020 § 23

 

 

(Lisätietoja: Kunnanjohtaja Antti Jämsén, puh. 040 745 9830)

 

Valtuutettu saa asioita vireille tekemällä valtuustoaloitteita. Kuntalaissa ei säädetä valtuutetun tai muun luottamushenkilön aloiteoikeudesta. Sen on katsottu olevan olemassa ilman nimenomaista sääntelyä. Laissa kuitenkin edellytetään, että aloitteen käsittelystä otetaan tarpeelliset määräykset hallintosääntöön.

 

Kittilän kunnanvaltuuston hyväksymän hallintosäännön 14 luvussa määrätään valtuutetun aloite- ja kyselyoikeudesta. Hallintosäännön 122 §:n mukaan kokouskutsussa mainittujen asioiden käsittelyn jälkeen valtuustoryhmällä ja valtuutetulla on oikeus tehdä kirjallisia aloitteita kunnan toimintaa ja hallintoa koskevissa asioissa. Kunnanhallituksen on vuosittain marraskuun loppuun mennessä esitettävä valtuustolle luettelo valtuutettujen tekemistä ja kunnanhallitukselle lähetetyistä aloitteista, joita valtuusto ei edellisen vuoden loppuun mennessä ole lopullisesti käsitellyt. Samalla on ilmoitettava, mihin toimenpiteisiin niiden johdosta on ryhdytty. Valtuusto voi todeta, mitkä aloitteista on käsitelty loppuun.

 

Kuntalain 23 §:n mukaan kunnan asukkaalla sekä kunnassa toimivalla yhteisöllä ja säätiöllä on oikeus tehdä aloitteita kunnan toimintaa koskevissa asioissa. Aloitteen tekijälle on ilmoitettava aloitteen johdosta suoritetut toimenpiteet. Jos 1 momentissa tarkoitetun aloitteen tekijöinä on vähintään kaksi prosenttia kunnan asukkaista, asia on otettava käsiteltäväksi kuuden kuukauden kuluessa asian vireille tulosta. Lisäksi palvelun käyttäjällä on oikeus tehdä aloitteita kyseistä kunnan palvelua koskevassa asiassa. Valtuuston tietoon on saatettava vähintään kerran vuodessa sen toimintaa kuuluvissa asioissa tehdyt aloitteet ja niiden johdosta suoritetut toimenpiteet.

 

Kittilän kunnan hallintosäännön 150 - 152 §:ssä määrätään em. aloitteiden käsittelystä ja aloitteen tekijälle annettavista tiedoista. Hallintosäännön mukaan kunnanhallituksen on vuosittain marraskuun loppuun mennessä esitettävä valtuustolle luettelo sen toimivaltaan kuuluvista aloitteista ja niiden perusteella suoritetuista toimenpiteistä. Valtuusto voi samalla päättää, mitkä aloitteista on loppuun käsitelty. Muun toimielimen kuin valtuuston toimivaltaan kuuluvista aloitteista on annettava tieto toimielimelle niiden päättämällä tavalla. Toimielin voi samalla päättää, mitkä aloitteista ovat loppuun käsiteltyjä.

 

Kunnanjohtaja:

Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle, että se merkitsee tiedoksi loppuun käsitellyt ja keskeneräiset valtuustoaloitteet sekä kuntalaisaloitteet liitteiden mukaisesti.

 

Päätös:

Esitys hyväksyttiin.

__________

 

Kvalt 03.02.2020 § 6

 

 

Päätös:

Puheenjohtaja Aki Nevalainen esitti, että merkitään vuoden 2019 valtuustoaloitteet tiedoksi ja valtuusto edellyttää, että 6.4.2020 valtuuston kokoukseen tuodaan käsiteltäväksi kaikki valtuusto- ja kuntalaisaloitteet, joita valtuusto ei ole todennut loppuun käsitellyiksi ja kaikille aloitteille on nimettävä vastuuhenkilö.

Puheenjohtajan esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

 

Vuoden 2019 valtuustoaloitteista todettiin loppuun käsitellyiksi seuraavat aloitteet:

 

1.4.2019 Marttila Outi - Kirjan "Kittilän laki" tilaaminen kaikille ennakkotilauksena kaikille varsinaisille ja varajäsenille

Asianro 116/02.08.00/2019

 

6.5.2019 Yritys Inkeri/OMK:n ja Kokoomuksen valtuustoryhmät sekä Outi Marttila - Hallintojohtaja Sanna Ylinamman virkasuhteen päättäminen

Asianro 105/01.01.01/2018

 

6.5.2019 Toivanen Maritta - Kemijärven kaupunginjohtaja Atte Rantasen lahjoittaman taulun Eriävä mielipide sijoittaminen valtuustosaliin

Asianro 162/02.07/2019

 

24.6.2019 Marttila Outi/OMK:n, Kokoomuksen ja Vihreiden valtuustoryhmät - Valtuustoaloite seminaarin tai vastaavan tilaisuuden järjestämiseksi tiestön ja sote-rakennusten priorisoinnista kunnan talouden, elinkeinojen, arvojen ja viihtyvyyden näkökulmasta

Asianro 251/00.01/2019

 

7.10.2019 Kivisaari Yrjötapio/Keskustan, Vihreiden ja Kokoomuksen valtuustoryhmät - Kittilän kunta ottaa tavoitteeksi puolittaa ulkomailta tuotujen raaka-aineiden kulutuksen vuoteen 2025 mennessä

Asianro 382/00.01.05/2019

 

7.10.2019 Ylläsjärvi Esa/OMK:n, Vihreiden ja Kokoomuksen valtuustoryhmät - Kirkonkylän Ansatien muuttaminen Kalervo Palsan tieksi

Asianro 384/10.02.06/2019

 

7.10.2019 Ylisuvanto Jukka/ Vasemmistoliiton, KL:n ja SDP:n valtuustoryhmät - Kunta ryhtyy toimenpiteisiin Biohajoavien liiketoimintamahdollisuudet Tunturi-Lapissa esiselvityshankkeen pohjalta

Asianro 177/00.01.05/2016

 

11.11.2019 Ylisuvanto Jukka/ Vasemmistoliiton valtuustoryhmä - Toisen suuhygienistin palkkaaminen kuntaan

Asianro 423/01.01.00/2019

 

Vuoden 2019 kuntalaisaloitteista todettiin loppuun käsitellyiksi seuraavat aloitteet:

 

29.1.2019 Niskanen Maarit - Kuntalaisaloite Levi Hotel Spa 10 x aamu-uintikortin ottamisesta kylpylälippujen palvelutarjontaan

Asianro 35/12.04.01/2019

 

22.3.2019 Liekkinen Soile - Kuntalaisaloite/Kiertoliittymä Nesteen risteykseen

Asianro 95/08.00.00/2019

 

20.8.2019 Niskanen Maarit - Kuntalaisaloite/Kevyen liikenteen väylä kirkonkylältä lentokentälle ja siitä edelleen Sirkkaan

Asianro 299/10.03.01/2019

 

11.12.2019 Papinaho Arttu - Kuntalaisaloite/Viranhaltijapäätökset julkisiksi kuntalaisille

Asianro 454/07.02.01/2019

__________

 

Khall

 

Kittilän kunnan johtoryhmä on käsitellyt vuoden 2019 kuntalaisaloitteita ja valtuustoaloitteita kokouksessaan 11.1.2021. Vastuuvalmistelijat on käyty yksittäin läpi ja aloiteluettelot on syytä viedä kertaalleen kunnanhallituksen kautta valtuustoon tiedoksi.

 

Kunnanjohtaja:

Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle, että se merkitsee tiedoksi vuoden 2019 keskeneräiset valtuustoaloitteet sekä kuntalaisaloitteet oheisten liitteiden mukaisesti.

 

Päätös:

__________


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa