Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kittilän kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kunnanhallitus
Esityslista 19.01.2021/Asianro 14

Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa

Kunnanhallitus

14

19.01.2021

 

14

Muutokset hallintosääntöön koskien tartuntataudeista vastaavan toimielimen nimeämistä ja asiakirjojen allekirjoittamista

 

43/00.01.01/2019

 

Khall

 

Tartuntatautilain 9 §:n 1 mom mukaan kunnan velvollisuutena on järjestää alueellaan tartuntatautien vastustamistyö osana kansanterveystyötä siten kuin kansanterveyslaissa, terveydenhuoltolaissa ja tartuntatautilaissa säädetään.

 

Tartuntatautilain 58 §:n 1 mom mukaan kun laajaa tartunnan vaaraa aiheuttava yleisvaarallinen tai yleisvaaralliseksi perustellusti epäilty tartuntatauti on todettu tai sen esiintyminen on perustellusti odotettavissa, kunnan tartuntatautien torjunnasta vastaava toimielin voi päättää toimialueellaan sosiaali- ja terveydenhuollon toimintayksiköiden, oppilaitosten, päiväkotien, asuntojen ja vastaavien tilojen sulkemisesta sekä yleisten kokousten tai yleisötilaisuuksien kieltämisestä.

 

Paikallisten olosuhteiden tuntemus ja kunnanhallituksen kokoon kutsumisen vaatima aika huomioon ottaen olisi tarkoituksenmukaista, että em. kuntien tartuntatautien torjunnasta vastaavana toimielimenä toimisi kunnanhallitus yleistoimivaltansa nojalla.

 

Edellä mainitussa laissa tarkoitetut toimenpiteet mm. yleisten kokousten kieltäminen tai toimipisteiden sulkeminen, ovat erittäin merkittävää julkisen vallan käyttöä, jolloin on perusteltua, että päätöksentekijänä on keskeisin kunnan toimielin.

 

Kunnanhallitus kykenee tarkastelemaan tarvittavien toimenpiteiden suhdetta muuhun kunnan toimintaan, johon tehtävillä toimenpiteillä voi olla merkittäviä vaikutuksia ja yhteensovittamaan kunnan toimintoja kokonaisuutena.

 

Lain 71 §:ssä säädetään, että jos pikaiset toimenpiteet ovat tarpeen yleisvaarallisen tai yleisvaaralliseksi perustellusti epäillyn tartuntataudin leviämisen estämiseksi, kunnan tartuntatautien torjunnasta vastaava toimielin voi tehdä virkasuhteisen kunnan tartuntataudeista vastaavan lääkärin sijasta välttämättömät tämän toimivaltaan kuuluvat päätökset.

 

Tämä muutos on perusteltua tehdä uuteen 1.1.2021 voimaan tulleeseen hallintosääntöön.

 

Oheismateriaalina periaatepäätös asiasta Khall 7.12.2020 § 492 Tartuntataudeista vastaavan toimielimen nimeäminen.

 

Hallintosääntöön on tarpeen tehdä myös tarkennus koskien hallintosäännön 166 § asiakirjojen allekirjoittaminen. Hallintosäännössä todetaan, että valtuuston ja kunnanhallituksen puolesta tehtävät sopimukset allekirjoittaa valtuuston päätökseen perustuvassa asiassa tai kunnanhallituksen toimivaltaan kuuluvissa asioissa kunnanjohtaja ja varmentaa hallintojohtaja tai controller.Tähän kohtaan on hyvä antaa valtuus myös muille toimialajohtajille mahdollisen, lomien, virkavapaiden tai vastaavien varalle.

 

Lisäksi hallintosäännön 166 §:ssä toimielimen hallinnassa olevista asiakirjoista annettavien otteiden ja jäljennösten oikeaksi todistamista koskevaan kohtaan tulee korjata arkistosihteerin nimike arkistonhoitajaksi sekä lisätä toimielimelle mahdollisuus määrätä myös muu henkilö asiakirjoista annettavien otteiden ja jäljennösten oikeaksi todistajaksi. Toimielimen pöytäkirjanotteen allekirjoittajaksi tulee lisätä arkistonhoitaja pöytäkirjanpitäjän lisäksi.

 

Kunnanjohtaja:

Kunnanhallitus päättää

 

  1. esittää kunnanvaltuustolle että hallintosäännön 25 § Kunnanhallituksen tehtävät ja toimivalta -kohtaan lisätään seuraava kohta: Päättää kunnan tartuntatautien torjunnasta vastaavana toimielimenä sosiaali- ja terveydenhuollon toimintayksiöiden, oppilaitosten, päiväkotien, asuntojen ja vastaavien tilojen sulkemisesta ja yleisten kokousten tai yleisötilaisuuksien kieltämisestä sekä tekee tartuntatautilain 71 §:n perusteella päätökset karanteenista, tavaran karanteenista ja eristämisestä,

  2. esittää kunnanvaltuustolle että hallintosäännön 166 § Asiakirjojen allekirjoittaminen, ensimmäisen momentin ensimmäinen lause muutetaan seuraavasti: valtuuston ja kunnanhallituksen puolesta tehtävät sopimukset allekirjoittaa valtuuston päätökseen perustuvassa asiassa tai kunnanhallituksen toimivaltaan kuuluvissa asioissa kunnanjohtaja ja varmentaa hallintojohtaja tai controller tai muu toimialajohtaja.

  3. esittää kunnanvaltuustolle että hallintosäännön 166 § Asiakirjojen allekirjoittaminen, neljäs momentti muutetaan seuraavasti: Toimielimen hallinnassa olevista asiakirjoista annettavat otteet ja jäljennökset voi toimielimen pöytäkirjanpitäjä, hallintojohtaja, arkistonhoitaja tai muu toimielimen määräämä henkilö yksin todistaa oikeaksi. Toimielimen pöytäkirjanotteen allekirjoittaa pöytäkirjanpitäjä, arkistonhoitaja tai muu toimielimen määräämä henkilö.

  4. tarkistaa pöytäkirjan tämän asian osalta kokouksessa

  5. että tämä muutos hallintosääntöön tulee voimaan 1.2.2021 lukien.

 

Päätös:

__________


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa