Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kittilän kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Vapaan sivistystyön lautakunta
Pöytäkirja 11.02.2021/Pykälä 7

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

Vapaan sivistystyön lautakunta

§ 7

11.02.2021

 

Kittilän Kotaveikot ry:n anomus koskien hiihtokeskuksen sähkökuluja

 

196/02.05.01/2016

 

Vapsivlk 11.02.2021 § 7

 

(Lisätietoja: liikuntasihteeri, puh. 040 573 1123)

 

Paikallinen hiihtoseura Kittilän Kotaveikot ry (KKV) esittää kunnanhallitukselle osoittamassaan anomuksessa, että Kittilän kunta ottaisi seuran omistaman liikunta- ja hiihtokeskuksen sähkökulut vastattavakseen. Anomus perusteluineen on esityksen oheismateriaalina.

 

Liikunta- ja hiihtokeskus sijaitsee Siitosessa, noin 20 kilometrin päässä kirkonkylältä. Kittilän kunta on jo pitkään vastannut keskuksen sähkökuluista latuvalaistuksen osalta. Latuvalaistuksen lisäksi sähkökuluja aiheutuu maalialueen valoista, tampparihallista, kuuluttamosta sekä toimitilarakennuksesta. KKV:lle aiheutuneet sähkökulut olivat vuonna 2019 noin 5 000 euroa.

 

Edellisen kerran tätä asiaa käsiteltiin kunnan päätöksentekoelimissä alkuvuodesta 2018. Tuolloin vapaan sivistystyön lautakunta esitti yksimielisesti kunnanhallitukselle (Vapsivlk 16.022018 § 61), että kunta ottaisi liikunta- ja hiihtokeskuksen sähkökulut kokonaisuudessaan vastattavakseen vuoden 2018 alusta lukien.

 

Kunnanhallitus päätti (Khall 27.022018 § 74) myöntää KKV:lle 2 000 euron suuruisen avustuksen. Lisäksi kunnanhallitus linjasi, että "jatkossa mahdolliset avustukset hiihtokeskukselle tulee sisällyttää liikuntatoimen talousarvioon, jossa ne käsitellään yhdessä muiden liikuntapaikka-avustusten kanssa".

 

Vapaan sivistystyön lautakunnan ja kunnanhallituksen edellä mainitut päätökset ovat tämän esityksen oheismateriaalina.

 

Liikuntatoimi tulkitsee kunnanhallituksen edellä selostetun linjauksen tarkoittavan sitä, että asiaa tulisi tarkastella ennen kaikkea avustusten näkökulmasta. Liikunta- ja hiihtokeskus on urheiluseurojen omistamien ja ylläpitämien liikuntapaikkojen ylläpitoavustusten piirissä. Vapaan sivistystyön lautakunta myöntää ylläpitoavustukset vuosittain. Urheiluseurat toimittavat yhteenvedon omistamiensa ja ylläpitämiensä liikuntapaikkojen avustuskelpoisista kustannuksista. Näiden yhteenvetojen perusteella lasketaan avustusprosentti, joka puolestaan määrittelee avustussumman suuruuden. Avustussääntöjen mukaan sähkökulut lasketaan avustuskelpoisiin kustannuksiin, joten tämän avustusmekanismin kautta kunta osallistuu jo tälläkin hetkellä liikunta- ja hiihtokeskuksen sähkökulujen ynnä muiden ylläpitokustannusten kattamiseen. Vuonna 2020 liikunta- ja hiihtokeskuksen ylläpitoavustus oli 4 390,90 euroa.

 

Keskuksessa järjestetään vuosittain Kittilän kunnanmestaruushiihdot, Kittilän koululaismestaruushiihdot sekä pikkulasten Hippo-hiihdot. Lisäksi keskuksessa järjestetään muutaman vuoden välein Pohjois-Lapin koululaismestaruushiihdot. Seuraavaksi liikunta- ja hiihtokeskuksessa on tarkoitus ryhtyä järjestämään Musti-Cupin osakilpailuita sekä jokasyksyisiä maastojuoksutapahtumia. Suunnitteilla on myös esimerkiksi kansalaisopiston hiihtokoululeiri sekä liikuntatoimen ja paikallisen 4H-yhdistyksen kesäsuunnistustapahtuma. Näiden tapahtumien lisäksi liikunta- ja hiihtokeskus on tärkeä lähiliikuntapaikka varsinkin Kuusajoen ja Siitosen kyläläisille. Keskuksen kiistattomat vahvuudet liittyvät maaston monipuolisuuteen. Keskus tarjoaa puitteet niin matalan kynnyksen kuntoilulle kuin korkean vaatimustason kilpatoiminnallekin.

 

Liikuntatoimi siis pitää liikunta- ja hiihtokeskuksen avustamista jatkossakin perusteltuna. Liikuntatoimi korostaa, että Kittilän Kotaveikot ry:llä on jokakeväisen ylläpitoavustuksen lisäksi mahdollisuus hakea myös erillistä kohdeavustusta liikunta- ja hiihtokeskuksen sähkökuluihin. Tällainen toimintatapa on linjassa kunnanhallituksen kolmen vuoden takaisen päätöksen kanssa.

 

Liikuntatoimi esittää, että liikuntatoimi ja Kittilän Kotaveikot ry tarkastelisivat liikunta- ja hiihtokeskuksen tilannetta vuosittain esimerkiksi loka-marraskuussa. Tämän tarkastelun perusteella KKV voi tarvittaessa hakea erillistä lisäavustusta vapaan sivistystyön lautakunnalta. Näin kyetään varmistamaan, että keskus pystyy tulevaisuudessakin tarjoamaan kuntalaisille laadukkaita liikuntamahdollisuuksia.

 

Vt. sivistystoimenjohtaja:

Vapaan sivistystyön lautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle, että

 

1) Kittilän kunta osallistuu liikunta- ja hiihtokeskuksen sähkökulujen kattamiseen ensisijaisesti avustusten kautta.

 

2) vapaan sivistystyön lautakunnalta haettavan jokakeväisen ylläpitoavustuksen lisäksi Kittilän Kotaveikot ry:llä on mahdollisuus hakea lautakunnalta erillistä lisäavustusta, jotta liikunta- ja hiihtokeskus kykenisi tulevaisuudessakin tarjoamaan kuntalaisille laadukkaita liikuntamahdollisuuksia.

 

Päätös:

Vt. sivistystoimenjohtaja muutti esitystään siten, että Vapaan sivistystyön lautakunta esittää kunnanhallitukselle, että Kittilän kunta ottaa hoidettavakseen Siitosen liikunta- ja hiihtokeskuksen sähkökulut kokonaisuudessaan vuoden 2021 alusta alkaen.

 

Vt. sivistystoimenjohtajan muutettu esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

 

__________


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa