Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kittilän kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Tekninen lautakunta
Pöytäkirja 28.01.2021/Pykälä 19

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa


Tekninen lautakunta

§ 19

28.01.2021

 

Levin ydinkeskustan terassi- ja ulkoanniskelupaikat sekä katutilamainonta

 

436/10.03.01/2020

 

Teknlk 28.01.2021 § 19

 

Tekninen osasto on tilannut Ramboll Finland Oy/Jari Kinnuselta päivityksen Levin ydinkeskustan kunnan hallinnoimien katualueiden terassi- ja ulkoanniskelupaikoille sekä katutilamainontaan.

 

Levin ydinkeskustassa on kunnan hallinnoimille yleisille katu- ja torialueille on kunnanhallituksen ja teknisen lautakunnan tekemiin päätöksin osoitettuna tällä hetkellä yhteensä kahdeksan ulkoanniskelupaikka-aluetta. Levin keskustan kunnan yleisillä alueilla (katu-/torialue) on tällä hetkellä käytössä tai rakennettuna neljä (4) terassi- tai ulkoanniskelualuepaikkaa sekä yksi (1) ulkomyyntikatos, joille ei ole vuokrasopimuksia, eikä siten myös oikeutta käyttää aluetta. Lisäksi alueella on yksi (1) terassipaikka, jonka rakenteille ei ole voimassa olevaa toimenpidelupaa. Tämän lisäksi paine uusien alueiden saamiseksi on suuri.

 

Jotta terassi- ja ulkoanniskelupaikkojen osoittaminen, luvitus ja sopimushallinta olisi jatkossa hallittua, kunnan tulee määritellä Levin keskustan katu- ja yleisten alueiden osalta paikat, joihin voidaan tehdä vuokrasopimus. Talvi- ja kesäkäyttötarpeet tulee huomioida erikseen.

 

Terassi- ja ulkoanniskelupaikkoja määriteltäessä tulee monta asiaa huomioitavaksi, joista tärkeimpiä ovat:

- pelastusteiden esteettömät kulkuyhteydet ja toimintaedellytykset

- liikenneturvallisuus

- katujen ja yleisten alueiden kunnossapito

- maisema- /katuympäristökuva

- toiminnan vaikutukset ympäristöön

- lupakäytäntö

 

Levin ydinkeskustan terassi- ja ulkoanniskelupaikat ja katutilamainonta suunnitelmaselostuksessa 14.12.2020 on määritelty ne paikat joihin voidaan osoittaa terassi- ja ulkoanniskelupaikkoja, paikkojen luvituskäytännöt ja lupaprosessin kuvaus. Vuokrasopimuksen ehdot on päivitetty alkaen 2021. Katutilamainonnassa on tarkennettu mainostelineiden sijaintia ja määrää sekä mahdollisesti perittävää korvausta.

 

Liitteessä 1 on suunnitelmakartta jossa esitetty terassipaikat, ulkoanniskelupaikat sekä kesä- ja ruska-ajan ulkoanniskelupaikat.

Liitteessä 2 on katualueen vuokraamista koskeva päätöksen malli.

Liitteessä 3 on malli vuokrasopimuksesta.

 

Suunnitelmaselostuksesta on pyydetty 18.1.2021 mennessä lausunnot Lapin pelastuslaitokselta, Tunturilapin ympäristöterveydenhuollolta, katujen talvikunnossapitoyrittäjä YIT:ltä ja rakennus- ja ympäristölautakunnalta. Annetut lausunnot liitteenä.

 

Lapin ympäristöterveydenhuolto on lausunnossaan tuonut esiin, että ulkotarjoilualueet tulee sijoitta siten, ettei niiden käytöstä aiheudu ympäristölle terveydellistä haittaa, kuten hajua, käryä, nokea tai liiallista melua. Lisäksi lausunnossa on otettu kantaa tupakansavun leviämiseen ja wc tilojen riittävyyteen.

 

Lapin pelastuslaitoksen lausunnossa ei ole huomautettavaa suunnitelmiin.

 

Talvikunnossapitoyrittäjältä (YIT Oy) ei ole lausuntoa tullut.

 

Rakennus- ja ympäristölautakunta antaa asiasta lausunnon 26.1.2021.

 

Tekninen johtaja:

Lautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle, että se päättää merkitä Levin ydinkeskustan terassi ja anniskelupaikat sekä katutilamainonta suunnitelmaselostuksen 14.12.2020 tiedoksi ja hyväksyä noudatettavaksi siinä esitetyt terassi- ja ulkoanniskelupaikkoja sekä katutilamainontaa koskevat ohjeet ja määräykset 2021 alkaen. Lisäksi hyväksytään terassi- ja ulkoanniskelualueet (liite 1) ja vuokrasopimusmalli (liite 3). Katualueen vuokraamista koskeva päätöksen malli (liite 2) toimii ohjeena.

Selostus ja siinä esitetyt mitoitukset katutilan käytöstä kunnossapidon tarpeisiin huomioidaan tarvittavin osin ko. toiminnan suunnittelussa ja hoitourakassa.

 

Päätös:

Tekninen johtaja lisäsi esitykseensä, että lautakunta päättää aikaisemman esityksen lisäksi lisätä suunnitelmaselostukseen (sivu 18) rakennus- ja ympäristölautakunnan lausunnon: "Lupamenettelyssä noudatetaan maankäyttö- ja rakennuslain sekä kunnan rakennusjärjestyssäännön määräyksiä".

 

Teknisen johtajan lisätty esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

__________


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa