Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kittilän kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Koululautakunta
Pöytäkirja 04.02.2021/Pykälä 4

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

Liitteet
  Liite 2  Vuosikello 2.4.2021

Koululautakunta

§ 4

04.02.2021

 

Koululautakunnan käyttösuunnitelma 2021

 

Koululk 04.02.2021 § 4

 

(Lisätietoja: vt. sivistystoimenjohtaja p. 040 7057 486)

Koululautakunta hyväksyi talousarvioesityksen vuodelle 2021 ja taloussuunnitelman vuosiksi 2021 - 2023 kokouksessaan 29.10.2020 § 65. Koululautakunnan käsittelyn jälkeen kunnanhallituksessa (Khall 7.12.2020 § 478) koulutoimen talousarvioon 2021 ja taloussuunnitelmaan 2021-2023 tehtiin seuraavat muutokset:

 

  • Eläkemenoperusteisia maksuja (tili 4103) muutettu Kevan ennusteen mukaiseksi, vaikutus 77.520 euroa kuluja kasvattava.

  • Sisäisiä kuluja on näkynyt tuloslaskelmassa lautakuntakäsittelyssä ulkoisina ja ne on korjattu. Tämä on pienentänyt ulkoisia kuluja 1.200 eurolla.

 

Kunnanvaltuusto hyväksyi talousarvion 2021 ja taloussuunnitelman 2021-2023 kokouksessaan 14.12.2020 § 135. Kunnanhallitus on antanut talousarvion täytäntöönpano-ohjeet 2021 kokouksessaan 19.1.2021 §5.

 

Kunnanvaltuuston käsittelyn yhteydessä koululautakunnan talousarvioon 2021 ja taloussuunnitelmaan 2021-2023 tuli seuraavat muutokset. Muutokset koskevat sivistystoimen strategiaa ja kehittämissuunnitelmaa 2019-2021, jonka koululautakunta oli hyväksynyt 27.11.2019 § 98 sekä kunnanhallitus hyväksyi 11.2.2020 § 37.

 

s.64:

Poistetaan seuraavat lauseet:

''Päivitetään hallintosääntöä siten, että sivistystoimenjohtaja toimii perustettavan uuden sivistyslautakunnan esittelijänä, delegoidaan henkilöstöratkaisuvaltaa viranhaltijoille''

''Muodostetaan tulevan valtuustokauden alusta lukien yhteinen sivistyslautakunta, joka vastaa kaikesta sivistystoimesta. Perustettavan uuden lautakunnan nimi ratkaistaan perustamisen yhteydessä.''

s. 66:

Otetaan luottamusorganisaation uudistus ja lautakuntauudistus pois, koululautakunta ja sivistyslautakunta säilyvät.

s.68:

Alimmainen kappale kaksi viimeistä lausetta pois:

''Tulevan valtuustokauden alusta lukien muodostetaan yksi yhteinen lautakunta, joka vastaa kaikesta sivistystoimesta. Lautakunnan nimi määritetään perustamisen yhteydessä.

 

Lukion käyttösuunnitelmaa tehtäessä on havaittu, että talousarvion tiedonsiirrossa menokohta LSSA:n osalta 4440 Koulutus- ja kulttuuripalveluihin esitetty 22 800 € on tippunut pois. LSSA ja lukion osalta kevätlukukauden aikana seurataan, tuleeko tuolle summalle tarvetta hakea korjausta valtuustolta syksyn 2021 aikana.

 

Muutosten jälkeen koko koululautakunnan toimintatuotot ovat vuonna 2021 yhteensä 697 100 200 € ja toimintakulut 16 601 340 €. Koululautakunnan toimintakate vuonna 2021 on yhteensä 15 904 240 €. Koska numeeriset muutokset ovat verraten pieniä, sivistystoimen toiminta säilyy lautakunnan hyväksymän talousarvion puitteissa.

 

Koululautakunta on hyväksynyt vuosikellon jo talousarviokokouksen yhteydessä 29.10.2020 §. Liitteenä päivitetty koululautakunnan vuosikello.

Vt. sivistystoimenjohtaja:

Koululautakunta päättää, että kunnanhallituksen ja -valtuuston hyväksymä koululautakunnan talousarvio 2021 toimii vuoden 2021 koululautakunnan käyttösuunnitelmana. Koululautakunta huomioi valtuuston tahdon mukaisesti sivistystoimen strategiaan kirjatut muutokset.

 

Päätös:

Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

__________


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa