Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kittilän kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Rakennus- ja ympäristölautakunta
Pöytäkirja 23.11.2020/Pykälä 137

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa


Rakennus- ja ympäristölautakunta

§ 129

12.11.2020

Rakennus- ja ympäristölautakunta

§ 137

23.11.2020

 

Kittilän kunnan ympäristönsuojelumääräysten hyväksyminen

 

204/11.00/2017

 

RakYmplk 12.11.2020 § 129

 

 

Ympäristönsuojelulain (527/2014) 202 §:n mukaan kunta voi antaa ympäristönsuojelulain täytäntöön panemiseksi tarpeellisia paikallisista olosuhteista johtuvia, kuntaa tai sen osaa koskevia yleisiä määräyksiä.

 

Rakennus- ja ympäristölautakunta on päättänyt vuonna 2009 aloittaa ympäristönsuojelumääräysten laadinnan. Vireilletulo on kuulutettu 22.7.2009.

 

Luonnos ympäristönsuojelumääräyksiksi on ollut nähtävissä 7.10.2020 alkaen kunnan sivuilla kuntalaisille.

 

Luonnoksesta on pyydetty ympäristönsuojelulain 203 § mukaisesti lausuntoa Lapin ELY-keskukselta sekä Kyrön, Alakylän ja Kuivasalmen paliskunnilta, Lapin pelastuslaitos Kittilältä, Tunturi-Lapin terveysvalvonnalta, Kittilän vesihuolto-osuuskunnalta ja Levin vesihuolto Oy:ltä.

 

Asiasta on myös pyydetty kirjallista lausuntoa, Levi Ski Resort Oy:ltä Hullu Poro Oy:ltä, Lapecolta, Hettula Oy:ltä, Napapiirin Kuljetus Oy:ltä ja Maansiirto Jorma Vainio Oy:ltä.

 

Luonnoksen sisältöä on päivitetty saatujen lausuntojen perusteella, ja ajantasaista versiota on pidetty nähtävillä kunnan sivuilla.

 

 

vs. ympäristösihteeri:

esitän, että rakennus- ja ympäristölautakunta hyväksyy liitteenä olevan luonnoksen Kittilän kunnan virallisiksi ympäristönsuojelumääräyksiksi 1.1.2021 alkaen ja esittää ne kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle hyväksyttäviksi.

 

Päätös:

Asia palautetaan valmisteluun, pyydetään lausuntopyyntöihin kirjallinen vastaus.

__________

 

RakYmplk 23.11.2020 § 137

 

Esitys ympäristönsuojelumääräyksiksi palautettiin valmisteluun, koska rakennus- ja ympäristölautakunta esitti, että lausuntopyyntöihin on saatava kirjallinen vastaus.

 

Lausuntoja saatiin niiltä, joilla oli asiaan lausuttavaa. Ympäristönsuojelumääräykset ovat olleet nähtävissä kaikille kuntalaisille kunnan verkkosivuilla 7.10.2020 alkaen, ja asiasta on tiedotettu kuntalaisia Kittilän kuntatiedotteessa. Asiasta kiinnostuneilla on ollut mahdollisuus antaa lausunto ympäristönsuojelumääräyksistä tämän ajan aikana.

Kirjallisesti pyydetyistä lausunnoista (14 kpl) saatiin lausunnot kuudelta eri taholta.

 

Ympäristönsuojelulain 203 § mukaisesta lausuntopyynnöstä saatiin Lapin ELY-keskuksen lausunto.

 

Lausuntojen pohjalta ympäristönsuojelumääräyksien luonnosta tarkastettiin vähäisessä määrin, pääsisältöä muuttamatta. Ajantasainen luonnosesitys esitettiin 12.11.2020 rakennus- ja ympäristölautakunnan kokouksessa.

 

 

Vs. ympäristösihteeri:

Uudistan aiemman esitykseni, että rakennus- ja ympäristölautakunta hyväksyy liitteenä olevan luonnoksen Kittilän kunnan virallisiksi ympäristönsuojelumääräyksiksi 1.1.2021 alkaen ja esittää ne kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle hyväksyttäviksi.

 

Päätös:

Luonnos hyväksytään seuraavilla lisäyksillä:

Pykälässä 4.1. olevassa taulukossa maahanimeyttämön ja talousvesikaivon metrimäärä muutetaan 50 metristä 30 metriin.

Pykälässä 6.1 lisätään kohta "kuitenkin vaikuisessa asumisessa olevalla kiinteistöllä" ja 6.2 pykälään muutetaan "asiakirjat" sanaksi "tarvittavat dokumentit".

Pykälässä 10.1 Poistetaan pohjavesiin liittyvä kohta ja pykälä 10.2 poistetaan kokonaan.

 

Rakennustarkastaja Matti Niska oli läsnä asian käsittelyn ajan.

 

__________


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa