Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kittilän kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Rakennus- ja ympäristölautakunta
Pöytäkirja 10.12.2020/Pykälä 142

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

Rakennus- ja ympäristölautakunta

§ 142

10.12.2020

 

Rakennus- ja ympäristölautakunnan lausunto Pohjois-Suomen hallintooikeudelle valituksesta koskien lautakunnan päätöstä 15.10.2020 § 122

 

45/10.03.00/2020

 

RakYmplk 10.12.2020 § 142

 

( lisätietoja rakennustarkastaja 0400396074)

 

Pohjois - Suomen hallinto - oikeus pyytää rakennus- ja ympäristölautakunnan lausuntoa valitukseen joka koskee lautakunnan tekemää poikkeamislupapäätöstä 15.10.2020 § 122 ( 20-0191-POI). Lausunto ja päätöksiin liittyvät asiakirjat pyydetään toimittamaan viimeistään 31.12.2020.

 

Rakennustarkastaja:

Lapin maakuntamuseon valitus koskee lautakunnan tekemää myönteistä poikkeamislupaa suojellun rakennuksen purkamiseksi. Poikkeamislupapäätöksellä poiketaan Kittilän kirkonkylän osayleiskaavasta sr3 määräyksestä. Osayleiskaavan kaavaselostuksen mukaan sr3 kohdekuvaus on "Käpykaristamo, Metsätalouden historiaa kuvastava Lapin sodan tuhoilta säästynyt hirsirakennus"

 

Valittaja vaati, että hallinto-oikeus kumoaa lautakunnan päätöksen lainvastaisena puutteellisien perusteluiden ja selvitysten vuoksi ja rakennuksen säilyttämisen edellytykset tulisi tutkia asemakaavalla.

 

Esitän lausunnoksi seuraavaa:

Maankäyttö- ja rakennuslain 41 § 2 momentin mukaisesti yleiskaava määräyksellä suojellun rakennuksen purkaminen vaatii poikkeamisluvan kaavamääräyksistä. Poikkeamisvallan ja harkinnan perusteena on oltava erityinen syy poikkeamiselle. Lainsäädännössä ei erikseen mainita erityisiä syitä vaan ne tulee harkita tapauskohtaisesti. Lautakunta on päätöstä tehdessään pitänyt erityisenä syynä huonokuntoisen rakennuksen siirtämistä toiseen paikkaan uudelleen käytettäväksi.

 

Ympäristöministeriö on päätöksellään YM1/531/2005 jättänyt vahvistamatta Lapin Ympäristökeskuksen alistaman suojelupäätöksen (17.12.2004 1300L0602-27) ja ministeriön päätöksen perusteluissa on todettu, ettei kyseisellä karistamorakennuksella sellaista kulttuurihistoriallista merkitystä jota rakennussuojelulaissa edellytetään kansallisen kulttuuriperinnön säilyttämiseksi suojeltavalta kohteelta. Poikkeaminen kaavamääräyksistä rakennuksen purkamisen osalta on maankäyttö- ja rakennuslain alaisten säädösten pohjalta tehtyä lupaharkintaa, jossa on huomioitu myös Ympäristöministeriön päätöksen mukaisella linjaus rakennuksen kulttuurihistoriallisesta merkityksestä

 

Purettavaksi suunniteltu rakennus sijaitsee pääosin osayleiskaavan EV - alueella eli tien suojaviheralueella. Ympäröivä alue on T/P - aluetta eli teollisuus-, varasto- ja palveluiden aluetta joka on tarkoitettu myös tilaa vievälle kaupalle. Alueella on teollisuushalleja. Rakennuksen purkamisella ei ole kaavoitusta haittaavaa vaikutusta eikä purkamisella ole vaikutusta rakennetun ympäristön suojelemista koskevien tavoitteiden saavuttamiseen. Rakennus on huonokuntoinen eikä sillä ole toiminnallista käyttöä tukemassa kiinteistön olemassa olevaa rakennuskantaa ( rivitalo ).

 

Lapin ELY - keskus on saatuaan tiedon rakennuksen purkamisaikomuksesta antanut suoraan asiasta lausunnon. Lausunnossaan ELY -keskus on käynyt läpi kaavatilanteen, purkamisluvan edellytykset, rakennus- ja kaupunkikuvan vaalimisen, poikkeamistoimivallan ja poikkeamisen edellytykset ja poikkeamismenettelyn. Lausunnon yhteenvetona on että, purkamislupaa ei saa myöntää ilman poikkeusta kaavamääräyksistä. Lautakunta on käsitellyt rakennuksen purkamisen poikkeamislupana ELY:ltä saadun lausunnon mukaisesti. Purkamisilmoituksen perusteella ELY:ltä saadun lausunnon johdosta ei ole ollut tarpeen pyytää samasta asiasta erillistä lausuntoa.

 

Lautakunnan päätös on tehty ja perusteltu maankäyttö- ja rakennuslain mukaisin perustein ja päätöksessä on mainittu sovelletut oikeusohjeet.

 

Kaiken yllämainitun perusteella lautakunta toteaa valituksen olevan perusteeton ja aiheeton.

 

Päätös:

Esitys hyväksyttiin.

__________


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa