Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kittilän kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Tekninen lautakunta
Pöytäkirja 03.12.2020/Pykälä 125

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

Tekninen lautakunta

§ 125

03.12.2020

 

Aloite Kirkonkylän kampusalueen kehittämisestä

 

240/10.03.01/2019

 

Teknlk 03.12.2020 § 125

 

(Lisätietoja: Kiinteistöpäällikkö p. 040 6744 393)

 

Lapsiystävällinen kunta -koordinaattori on 14.6.2019 tehnyt aloitteen Kirkonkylän kampusalueen kehittämisestä.

 

Aloitteessa esitetään seuraavaa:

 

Esitänkin, että Kittilän kunta veturina aloittaa koko suuren koulu- ja piha-alueiden suunnittelun; mihin uudet rakennukset sijoittuvat, mitkä puretaan ja mitkä alueet varataan virkistykseen. Mukaan ideoimaan ja suunnittelemaan otetaan ennen kaikkea lapset ja nuoret sekä koulujen ja varhaiskasvatuksen henkilökuntaa.

Lapsivaikutusten arviointityö käynnistyy näin luonnollisella tavalla. Piha-alue on laaja: Lukkarin koulu, Käki, lukio, yläkoulu, päiväkodit ja pieni metsäalue lukion takana. Alueeseen mahtuu puita, pensaita ja istutuksia.

 

Esitän, että alueelle suunnitellaan yhdessä käyttäjien kanssa leikki- ja oleskelualueita, eri liikuntamuodoille paikkoja, pelipaikkoja, ulkokuntosali katoksineen jne. Parhaimmillaan alue on myös pedagoginen työvälinen ja monipuolinen oppimisympäristö. Tärkeää on, että alue on esteetön ja viihtyisä ja siellä voi tehdä/toimia kaikkina vuodenaikoina. Näin "kampusalue" tulisi myös iltaisin, viikonloppuisin ja loma-aikoina kaikkien kuntalaisten käyttöön. Piha-aluetta voidaan hyvän suunnitelman pohjalta rakentaa pikkuhiljaa useamman vuoden ajan".

 

Aloite oheismateriaalina.

 

Hankesuunnitelmassa, jonka kunnanhallitus käsitteli kokouksessaan 24.9.2020 mainitaan piha-alueesta mm:

 

6.2.1. Tontin käyttö

Tontin käytön peruslähtökohtana on turvallisesti ja toimivat liikennejärjestelyt ja viihtyisä välituntipiha. Ajoneuvoliikenne ja välituntioleskelu eriytetään tontilla siten, ettei mikään moottoriajoneuvoliikenteen muoto risteä välituntioleskelun kanssa. Koulukeskusalueelle saapuva moottoriajoneuvoliikenne ohjataan pääsääntöisesti kulkemaan Valtatien varteen sijoitettujen liittymien tai Koulutielle sijoittuvan saattoliikenneliittymän kautta.

 

Koulun keskiosan piha-alueelle sijoitetaan lasten välituntikäyttöön soveltuvia, liikunnallisen välitunnin viettämistä tukevaa välineistöä. Koulun pihasta suunnitellaan aktivoiva ja välituntioleskelua tukeva turvallinen kokonaisuus yhdessä tilaajan ja käyttäjien kanssa. Koulun ulkoalueet tukevat omaehtoista liikkumista ja tukevat ilmiölähtöistä oppimista.

 

Koulukeskuksen saattoliikenteen tulee sijaita paikoitusalueiden ja koulun välissä siten, että autosta ulos tulevat koululaiset eivät missään vaiheessa kulje ajoneuvoliikenteen lomassa matkalla koulun sisäänkäynneille. Henkilöautojen, taksien ja koulukuljetusten muodostama liikenne tarvitsee riittävän laajan jättöalueen Valtatien puolelle. Tämä saattoliikennealue on yksisuuntainen. Toinen saattoliikennealue on Koulutien puolella. Kulku Valtatien puolella olevalle odotuskatokselle on muodostettava turvalliseksi esim. korotetun suojatien avulla.

 

Koulukeskukselle tulee järjestää 76 kpl henkilökunnan autopaikkaa, joista 40 kpl lämmitys-tolpin varustettua parkkipaikkaa.

Paikoitusalueen parkkiruutujen jäsentely on merkintöjen lisäksi toteutettava rakentein tai viheralueilla, jotka ovat selkeästi havaittavissa myös talvella.

Piha-alueelle on osoitettava myös erilliset pyörien paikoitusalueet: ala-ja yläkoululle molemmille 200 polkupyörää sekä lukiolla 80 polkupyörää.

 

Tekninen johtaja:

Tekninen lautakunta ilmoittaa kunnanhallitukselle aloitteen osalta, että koulukeskushankkeessa on hankesuunnitelmassa otettu huomioon koulun pihan suunnitteleminen aktivoivaksi ja välituntioleskelua tukevaksi turvalliseksi kokonaisuudeksi yhdessä tilaajan ja käyttäjän kanssa. Koulukeskuksen varsinainen suunnittelu käynnistyy ehdotussuunnittelulla alustavan aikataulun mukaan maaliskuun 2021 lopulla, tämän jälkeen laaditaan yleissuunnittelu ja toteutussuunnittelu. Kunnanhallituksen 5.5.2020 §155 nimeämässä suunnittelutyöryhmässä on laaja sivistystoimen edustus, jotka tarvittaessa välittävät oman toimialueen tarpeet suunnittelutyöryhmän ja tulevan suunnittelijan tietoon.

 

Päätös:

Esitys hyväksyttiin.

__________


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa