Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kittilän kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Tekninen lautakunta
Pöytäkirja 03.12.2020/Pykälä 120

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa


Kunnanhallitus

§ 366

24.09.2020

Tekninen lautakunta

§ 120

03.12.2020

 

Ulkoilureittisuunnitelma koskien Köngäs-Rauduskylä (Reitti 9) ulkoilureitin muuttamista maantien 955 Köngäs-Hanhimaan rakentamisen johdosta

 

294/10.03.01/2020

 

Khall 24.09.2020 § 366

 

 

(Lisätietoja: Maanmittausteknikko Veli-Matti Virtanen, puh. 040 581 1889)

 

Ulkoilureitti Könkään ja Rauduskylän välillä on osa Köngäs-Rauduskylä-Köngäs (Reitti 9) hiihtoreittiä, käyttöoikeusyksikkö 000-2010-K16810. Em. ulkoilureittiä koskevat ulkoilureittiä koskevat toimenpiteet on rekisteröity kiinteistörekisteriin 25.8.2011.

 

Lapin ELY-keskuksen liikenne- vastuualue on laatinut maantien 955 tiesuunnitelman Könkään ja Hanhimaan välillä vuonna 2017. Tiesuunnitelmassa maantie on linjattu uuteen maastokäytävään Sokkaporan ja Rauduskylän kohdilla ja tie risteää nykyistä reittiä molemmissa kohdissa useita kertoja.

 

Lapin ELY-keskuksen ja Kittilän kunnan välisissä neuvotteluissa sovittiin, että ulkoilureitti linjataan uuteen maastokäytävään siten, että siinä reitin ylimääräiset maantien ylitykset poistuvat.

 

Ulkoilureitin perustamiseksi on laadittava ja vahvistettava ulkoilureittisuunnitelma (ulkoilulaki 2§) sekä pidettävä paikalla ulkoilureittitoimitus. Ulkoilureitin pitäminen, johon kuuluu reitin tekeminen ja kunnossapito, on kunnan asiana

 

Ulkoilureittisuunnitelma laaditaan ulkoilulain 3§ mukaisesti Kittilän kunnan toimesta ja on suunnitelmassa osoitettava reitin kulku ja 1 §:n 2 momentissa tarkoitetut liitännäisalueet niin, että ne voidaan suunnitelman perusteella tarvittaessa merkitä maastoon. Suunnitelmassa on myös mainittava ne kiinteistöt, joiden alueen kautta reitti tulisi kulkemaan. Ulkoilureittisuunnitelmassa on mainittava, mihin ulkoiluun liittyvään kulkemiseen reitti on tarkoitettu.

 

Muutettava ulkoilureitti jakautuu kahteen osaan. Sokkaporan kohdalla reitti linjataan uuteen maastokäytävään maantien eteläpuolelle noin 1,3 kilometrin matkalla. Tällöin uusia maantien ylityksiä ei ole lainkaan. Uusi linjaus on esitetty liitteessä 1.

 

Rauduskylän kohdalla uusi reitti liittyy olemassa olevaan Rauduskylä - Levi reittiin ja ylittää uuden maantien 955 samassa tasossa Rauduskylän vanhan kyläkaupan kohdalla. Uusi linjaus on esitetty liitteessä 2.

 

Lakkautettava reittiosuus Sokkaporan kohdalla (noin 1,0 km) kohdistuu 5 kiinteistön alueelle. Muutettava uusi reittiosuus (noin 1,3 km) sijoittuu yhteensä 4 kiinteistön alueelle, joihin nykyinenkin reitti on kohdistunut. Myös muutettavan uuden reittiosuuden leveys on 6 metriä.

 

Lakkautettava reittiosuus Rauduskylän kohdalla (noin 1,2 km) kohdistuu 13 kiinteistön alueelle. Muutettava uusi reittiosuus (noin 0,8 km) sijoittuu yhteensä 10 kiinteistön alueelle, joihin nykyinenkin reitti on kohdistunut. Myös muutettavan uuden reittiosuuden leveys on 6 metriä.

 

Ulkoilureittimuutokset parantavat liikenneturvallisuutta ja ulkoilureitillä liikkujien turvallisuutta useiden maantien ylitysten poistuessa.

 

Uusien ulkoilureittien linjauksien varrelle ei sijoitu ympäristön kannalta arvokkaita alueita, luontotyyppejä tai kasveja.

 

Muutettavan ulkoilureitin välittömään läheisyyteen ei sijoitu asutusta, joten sillä ei ole kielteisiä vaikutuksia maankäyttöön

 

Reittimuutokset sijoittuvat Levin osayleiskaava-alueelle. Reittiosuuksiin kohdistuu pääosiltaan yleiskaavamerkinnät M (maa- ja metsätalousalue), MU (maa- ja metsätalousalue, jolla ulkoilun ohjaamistarvetta sekä vähäiseltä osin Rauduskylän osalta AT (Kyläalue)

 

Kunnanjohtaja:

Kunnanhallitus päättää

 

1) asettaa ulkoilulain 4 §:n mukaisesti yleisesti nähtäville ulkoilureittisuunnitelman koskien Köngäs-Rauduskylä (Reitti 9) muuttamista maantien 955 Köngäs-Hanhimaan rakentamisen johdosta

2 )lisäksi reittisuunnitelman nähtävillä olosta ilmoitetaan erikseen suunnitelman asianosaisena oleville maanomistajille ja reitin vaikutusalueen paliskunnalle

 

Päätös:

Kunnanhallituksen jäsen Marita Toivanen esitti, että asia palautetaan valmisteluun tekniseen lautakuntaan.

Jäsenet Vuokko Mäntymaa ja Raili Fagerholm kannattivat Toivasen esitystä.

 

Kunnanhallitus päätti yksimielisesti palauttaa asian valmisteluun tekniseen lautakuntaan.

__________

 

Teknlk 03.12.2020 § 120

 

(Lisätietoja: Maanmittausteknikko, puh. 040 581 1889

 

 

Ulkoilureittisuunnitelmasta on kuntaan toimitettu yhden asianosaisen toimesta Sokkaporan ulkoilureittimuutosta koskeva reittilinjausehdotus. Linjausehdotuksen johdosta on tehty kunnan toimesta maastokäynti. Esitetty reittilinjaus kulkee osittain erittäin kostean suoalueen läpi. Reitin sijoittaminen kyseiselle alueelle ei ole maasto-olosuhteinen kannalta reitin rakentamisen ja ylläpidon kannalta järkevää. Esitetty reittilinjaus oheismateriaalina.

 

Maantien 955 Köngäs-Hanhimaan rakentaminen edellyttää Sokkaporan kohdalla välttämättä ulkoilureitin siirtämistä kiinteistöjen 261-407-3-28 ja 261-407-16-2 alueella. Maantien rakentaminen ei edellytä olemassa olevan kiinteistörekisteriin merkityn ulkoilureitin siirtämistä kiinteistöjen 261-407-3-29, 261-407-3-66 ja 261-407-3-48 alueella.

 

Muutettava ulkoilureitti jakautuu kahteen osaan. Sokkaporan kohdalla reitti linjataan uuteen maastokäytävään maantien eteläpuolelle noin 0,7 kilometrin matkalla. Tällöin uusia maantien ylityksiä ei ole lainkaan. Päivitetty linjausvaihtoehto (26.11.2020) on esitetty liitteessä 1.

 

Rauduskylän kohdalla uusi reitti liittyy olemassa olevaan Rauduskylä - Levi reittiin ja ylittää uuden maantien 955 samassa tasossa Rauduskylän vanhan kyläkaupan kohdalla. Uusi linjaus on esitetty liitteessä 2.

 

Päivitetyssä reittisuunnitelmassa (26.11.2020) lakkautettava reittiosuus Sokkaporan kohdalla (noin 0,6 km) kohdistuu 2 kiinteistön alueelle. Muutettava uusi reittiosuus (noin 0,7 km) sijoittuu niiden kahden (2) kiinteistön alueelle, joihin nykyinenkin reitti on kohdistunut. Myös muutettavan uuden reittiosuuden leveys on 6 metriä.

 

Lakkautettava reittiosuus Rauduskylän kohdalla (noin 1,2 km) kohdistuu 13 kiinteistön alueelle. Muutettava uusi reittiosuus (noin 0,8 km) sijoittuu yhteensä 10 kiinteistön alueelle, joihin nykyinenkin reitti on kohdistunut. Myös muutettavan uuden reittiosuuden leveys on 6 metriä.

 

Mikäli tieoikeus ja ulkoilureittioikeus kohdistuvat samaan kohtaan on ulkoilureitti oikeutena vahvempi.

Ulkoilureittimuutokset parantavat liikenneturvallisuutta ja ulkoilureitillä liikkujien turvallisuutta useiden maantien ylitysten poistuessa.

 

Uusien ulkoilureittien linjauksien varrelle ei sijoitu ympäristön kannalta arvokkaita alueita, luontotyyppejä tai kasveja.

 

Muutettavan ulkoilureitin välittömään läheisyyteen ei sijoitu asutusta, joten sillä ei ole kielteisiä vaikutuksia maankäyttöön

 

Reittimuutokset sijoittuvat Levin osayleiskaava-alueelle. Reittiosuuksiin kohdistuu pääosiltaan yleiskaavamerkinnät M (maa- ja metsätalousalue), MU (maa- ja metsätalousalue, jolla ulkoilun ohjaamistarvetta sekä vähäiseltä osin Rauduskylän osalta AT (Kyläalue)

 

Tekninen johtaja:

Lautakunta esittää kunnanhallitukselle, että se päättää:

1) asettaa ulkoilulain 4 §:n mukaisesti yleisesti nähtäville ulkoilureittisuunnitelman koskien Köngäs-Rauduskylä (Reitti 9) muuttamista maantien 955 Köngäs-Hanhimaan rakentamisen johdosta

2) lisäksi reittisuunnitelman nähtävillä olosta ilmoitetaan erikseen suunnitelman asianosaisena oleville maanomistajille ja reitin vaikutusalueen paliskunnalle

 

Päätös:

Esitys hyväksyttiin.

__________


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa