Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kittilän kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Revontuli-Opiston jaosto
Pöytäkirja 21.10.2020/Pykälä 22

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa


Revontuli-Opiston jaosto

§ 22

21.10.2020

 

Revontuli-Opiston vuoden 2021 alustavan talousarvioesityksen hyväksyminen

 

VapsivJ 21.10.2020 § 22

 

 

Revontuli-Opiston yhdistämissopimuksen mukaisesti opiston taloudenhoito on isäntäkunnan hallinnoimaa ja taloudellinen vastuu kuuluu kaikille sopimuskunnille. Revontuli-Opiston kustannukset katetaan valtionosuus-rahoituksella, kuntien maksamilla kuntaosuuksilla ja opiskelijoiden maksamilla kurssimaksuilla. Talouden suunnittelun lähtökohtana ovat olleet vuoden 2019 tilinpäätös, kuluvan vuoden 2020 ennuste ja taloussuunnitelma vuodelle 2021. Tulevan vuoden talouteen vaikuttaa palkkamenojen 2,5 % kasvu. Koska rahoituspohja pysyy käytännössä samalla tasolla, tällä on jonkin verran vaikutusta opiston mahdollisuuksiin toteuttaa opetustunteja. Kittilän kunta on asettanut raamin vuodelle 2021 siten, että henkilöstömenot saavat kasvaa 2,5%, muutoin talousarvio ei saa kasvaa.

 

Vuonna 2021 opiston saama valtionosuuden arvioidaan olevan samalla tasolla kuin vuonna 2020 eli noin 570 000 euroa, joka kohdentuu opistokuntiin pidettyjen opetustuntien suhteessa. . Kansalaisopiston valtionosuuden peruste lasketaan kertomalla opetus- ja kulttuuriministeriön ko. opistolle vahvistama opetustuntien määrä opetustunnin yksikköhinnalla. Yksikköhinta on vuodelle 2020 ollut 84,37 euroa/oppitunti.

 

Opistokuntien kuntaosuudet ovat vuosien varrella nousseet nykyiselle tasolleen korvaten valtionrahoituksen vähenemistä. Rahoituspohjan vahvistaminen kuntaosuuksien kautta on mahdollistanut sen, että kurssimaksut on pystytty pitämään nykyisellä tasollaan. Revontuli-Opiston jaosto on vahvistanut nykyiset kurssimaksut 31.7.2021 saakka ja tässä esitettävä talousarvio pohjaa nykyisiin kurssimaksuihin.

 

Talousarvion pohjana vuodelle 2021 olevat kuntaosuudet ovat:

 

Enontekiö 57 500 (57 500 vuonna 2020)

Kittilä 217 500 (217 500 vuonna 2020)

Sodankylä 147 800 euroa (147 800 vuonna 2020)

 

Näillä kuntaosuuksilla tavoitellaan verkko-opetus mukaan lukien opetusta vuonna 2021 yhteensä 17 780 opetustuntia jakautuen kunnittain seuraavasti:

 

Enontekiö 1680

Kittilä 9000

Sodankylä 6500

Verkko-opetus 600 tuntia

 

 

Revontuli-Opiston jaosto on vahvistanut nykyiset kurssimaksut 31.7.2021 saakka ja kurssimaksujen tarkistus tehdään tarvittaessa vasta syksylle 2021. Talousarvio pohjautuu voimassaoleviin kurssimaksuihin.

 

Liitteenä olevan talousarvion sisällöstä

 

Hallinto TP 2019 TA2020 TA 2021

toimintakulut - 305 900 - 327 170 - 316 590

toimintakate - 305 900 - 327 170 - 316 590

Hallinnon toimintakuluissa on huomioitu työehtosopimusten palkankorotusten vaikutus. Kustannusten kasvuun vaikuttaa työehtosopimuspohjaiset palkankorotukset. Hallinnolla on myös tuloja, sillä opisto hoitaa Opetushallituksen kansainvälisen liikkuvuustoiminnan aluetiedottamista Lapin alueella. Raportointisyistä tämä toiminta on erillään hallinnosta omalla kustannuspaikallaan.

 

Opetustoiminnan talousarviossa toimintakulujen lisäys aiheutuu palkankorotusten vaikutuksista. Toimintatuottojen kasvuun vaikuttaa saadut valtionavustukset.

 

Opetustoiminta TP 2019 TA2020 TA2021

 

maksutuotot 302 506 305 290 279 500

toimintakulut - 928 235 - 975 460 - 967 510

 

 

Maksupalvelutoiminnan tavoitteeksi on asetettu 1030 opetustuntia ja + 5 000 euron toimintakate.

 

Maksupalvelutoiminta TP2019 TA2020 TA2021

 

 

toimintatuotot 49 836 62 200 40 000

toimintakulut - 57 238 - 44 130 - 35 000

toimintakate - 7 402 + 18 070 + 5 000

 

 

Revontuli-Opiston 2021 kokonaisuus

TP 2019 TA2020 TA2021

 

toimintatuotot 717 084 788 190 818 155

toimintakulut - 1 286 199 -1 348 990 -1 388 215

toimintakate -569 115 -560 800 - 570 060

valtionosuus 574 686 577 655 570 060

(arvio)

 

 

 

 

 

 

 

Revontuli-Opiston rehtori:

Revontuli-Opiston jaosto esittää hyväksyttäväksi vapaan sivistystyön lautakunnalle ja edelleen kunnanhallitukselle ja valtuustolle Revontuli-Opiston vuoden 2021 talousarviota, oheisen liitteen mukaisesti.

 

 

Päätös:

Revontuli-Opiston jaosto hyväksyi Revontuli-Opiston alustavan talousarvion vuodelle 2021 esityksen mukaisesti.

 

__________


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa