Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kittilän kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Tekninen lautakunta
Pöytäkirja 29.10.2020/Pykälä 117

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa


Kunnanhallitus

§ 85

10.03.2020

Tekninen lautakunta

§ 55

14.05.2020

Kunnanhallitus

§ 201

19.05.2020

Kunnanvaltuusto

§ 67

22.06.2020

Tekninen lautakunta

§ 117

29.10.2020

 

Kievanalehon yksityistien kunnossapitoavustushakemus

 

78/02.05.01/2020, 8/02.05.01/2019

 

Khall 10.03.2020 § 85

 

 

(Lisätietoja: Kunnanjohtaja Antti Jämsén, puh. 040 745 9830)

 

Kievanalehon yksityistie anoo 2.3.2020 saapuneella anomuksellaan tien kunnossapitoa varten vuodelle 2020 10.000 euron avustusta. Anomuksesta käyvät ilmi perustelut avustuksen hakemiselle.

 

Kunnanjohtaja:

Kunnanhallitus päättää, että tekninen lautakunta valmistelee asian.

 

Päätös:

Kunnanvaltuuston puheenjohtaja Aki Nevalainen poistui esteellisenä tämän asian käsittelyn ajaksi, koska toimii Kievanalehon yksityistien puheenjohtajana.

 

Kunnanjohtajan esitys hyväksyttiin.

__________

 

Teknlk 14.05.2020 § 55

 

 

(Lisätietoja: Tekninen johtaja, p. 040 5406 357)

Kittilän kunnanvaltuusto on kokouksessaan 24.6.2019 § 31 päättänyt yksityisteiden avustusjärjestelmän 1.1.2020 lähtien. Hyväksytyn avustusjärjestelmän avustusehtojen mukaan mm. yksityisteiden mukaiset avustushakemukset käsittelee tekninen osasto ja niistä päättää tekninen lautakunta, sekä avustukset eivät koske metsäteitä ja ns. oikoteitä.

Tekninen lautakunta on 21.2.2020 § 17 hylännyt Kievanalehontien avustushakemuksen perusteella, että tie ei täytä avustusehtoja. Tien vaikutusalueella ei ole vakituisia asukkaita ja kyseessä on ns. oikotie.

Tekninen johtaja:
Lautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle, että se päättää hylätä Kievanalehon yksityistietä koskevan avustushakemuksen kunnanvaltuuston päättämän avustusjärjestelmän avustusehtojen vastaisena.

Päätös:

Marita Toivanen esitti, että lautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle, että se päättäisi lisätä 24.6.2019 § 31 yksityisteiden avustusjärjestelmän ehtoihin oikotiet, jos Lapin ELY-keskus on todennut tien pysyvän asutuksen pääsytieksi. Kievanalehon avustushakemus otetaan uudelleen käsittelyyn, jos valtuusto muuttaa avustusehtoja ehdotetulla tavalla.

 

Raili Fagerholm kannatti Toivasen esitystä.

Outi Marttila kannatti teknisen johtajan esitystä.

 

Koska oli tehty käsittelyn pohjana olevasta esityksestä poikkeava kannatettu esitys, puheenjohtaja teki seuraavaan äänestysesityksen, joka hyväksyttiin:

 

Ne, jotka ovat käsittelyn pohjana olevan teknisen johtajan esityksen kannalla, äänestävät "jaa" ja ne, jotka ovat Marita Toivasen esityksen kannalla, äänestävät "ei".

 

Suoritetussa äänestyksessä "jaa"-ääniä annettiin 2 kpl (Marttila, Ovaskainen ), "ei"-ääniä 6 kpl (Hettula, Jauhojärvi, Mäntymaa, Toivanen, Sieppi ja Fagerholm) ja "tyhjää" 1 kpl (Kenttälä).

 

Äänin 6 - 2 Marita Toivasen esitys tuli päätökseksi.

 

Outi Marttila ja Ahti Ovaskainen ilmoittivat jättävänsä eriävän mielipiteen perustuen teknisen johtajan pohjaesitykseen.

 

__________

 

Khall 19.05.2020 § 201

 

 

Kunnanjohtaja:

Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se päättäisi lisätä 26.9.2019 § 31 yksityisteiden avustusjärjestelmän ehtoihin oikotiet, jos Lapin Ely-keskus on todennut tien pysyvän asutuksen pääsytieksi. Kievanalehon avustushakemus otetaan uudelleen käsittelyyn, jos valtuusto muuttaa avustusehtoja ehdotetulla tavalla.

 

Käsittely:

Kunnanvaltuuston puheenjohtaja Aki Nevalainen ilmoitti esteellisyydestään, syynä tielautakunnan puheenjohtajuus (asianosaisjääviys). Hän poistui kokouksesta asian esittelyn ja päätöksenteon ajaksi.

 

Keskustelun kuluessa kunanhallituksen jäsen Outi Marttila esitti, että asia palautetaan uudelleen valmisteluun.

Jäsen Tuula Mertaniemi kannatti Marttilan palautusesitystä.

 

Puheenjohtaja Pekka Rajala totesi, että koska oli tehty kannatettu esitys asian palauttamisesta uudelleen valmisteluun, on suoritettava äänestys. Se suoritetaan nimenhuutoäänestyksenä.

Puheenjohtaja teki seuraavan äänestysesityksen, joka hyväksyttiin:

Ne, jotka kannattavat asian käsittelyn jatkamista, äänestävät JAA.

Ne, jotka kannattavat uudelleen valmisteluun palauttamista, äänestävät EI.

 

Jaa-ääniä antoivat Akseli Erkkilä, Raili Fagerholm, Merja Korva, Vuokko Mäntymaa ja Pekka Rajala. Ei-ääniä antoivat Outi Marttila, Tuula Mertaniemi ja Ahti Ovaskainen. Poissa oli Antti Pekkala.

 

Äänin viisi (5)- kolme (3) , poissa yksi (1), päätettiin jatkaa asian käsittelyä.

 

Tämän jälkeen Outi Marttila esitti, että kunnanhallitus päättää hylätä Kievanalehon yksityistien avustusanomuksen ja kehottaa hakemaan siihen valtionavustusta.

Tuula Mertaniemi kannatti Marttilan vastaesitystä.

 

Puheenjohtaja totesi, että koska on tehty kannatettu vastaesitys on suoritettava äänestys. Se suoritetaan nimenhuutoäänestyksenä.

Puheenjohtaja teki seuraavan äänestysesityksen, joka hyväksyttiin: Ne, jotka kannattivat kunnanjohtajan esitystä, äänestävät JAA.

Ne, jotka kannattavat Outi Marttilan esitystä, äänestävät EI.

 

Jaa-ääniä antoivat Akseli Erkkilä, Raili Fagerholm, Merja Korva, Vuokko Mäntymaa ja Pekka Rajala. Ei-ääniä antoivat Outi Marttila, Tuula Mertaniemi ja Ahti Ovaskainen. Poissa oli Antti Pekkala

 

Päätös:

Puheenjohtaja totesi kunnanjohtajan esityksen tulleen kunnanhallituksen päätökseksi äänin 5-3, poissa 1.

__________

 

Kvalt 22.06.2020 § 67

 

 

 

Päätös:

Asia käsiteltiin kokouksessa yhdentenätoista asiana.

 

Puheenjohtaja Aki Nevalainen poistui esteellisenä. Syynä että puolueettomuus vaarantuu.

Hänen tilalleen saapui varavaltuutettu Jukka Ylisuvanto.

 

Puheenjohtajana tämän asian osalta toimi kunnanvaltuuston 1. varapuheenjohtaja Markku Mäkitalo.

 

Vastaesitys 1: varavaltuutettu Outi Marttila: OMK:n valtuustoryhmän esitys: Hylätään Kievanalehon yksityistietä koskeva avustushakemus ja kehotetaan hakemaan siihen valtionavustusta.

 

Vastaesitys 2: Keskustelun kuluessa valtuutettu Marita Toivanen esitti, että asian käsittelyä jatketaan. Valtuutettu Sakari Kautto kannatti Toivasen esitystä.

 

Vastaesitys 3. varavaltuutettu Esa Ylläsjärvi esitti, että palautetaan valmisteluun. Valtuutettu Inkeri Yritys kannatti Ylläsjärven esitystä.

 

Vastaesitys 4: valtuutettu Tarmo Salonen: Perussuomalaisten valtuustoryhmän lisäys kunnanhallituksen alkuperäiseen päätökseen: ELY-keskuksen määrittelemiä pysyvän asutuksen oikoteitä pitää kohdella yhdenvertaisuuslakiin perustuen tasapuolisesti kunnossapitoavustuksia käsiteltäessä.

Valtuutettu Marita Toivanen kannatti perussuomalaisten täydennystä

 

Puheenjohtaja Markku Mäkitalo totesi, että on tehty monta alkuperäisestä poikkeavaa kannatettua vastaesitystä.

On suoritettava äänestykset ja ne tehdään nimenhuutoäänestyksenä.

 

Äänestys 1:Ensin äänestetään asian palauttamisesta.

Ne jotka kannattavat Toivasen esitystä, että jatketaan asian käsittelyä, äänestävät JAA.

Ne jotka kannattavat Ylläsjärven esitystä asian palauttamisesta valmisteluun, äänestävät EI.

Äänestyksessä annettiin 17 jaa-ääntä, 8 ei-ääntä, 1 äänesti tyhjää ja yksi oli poissa.

Jaa-ääniä antoivat Erkkilä Akseli, Fagerholm Raili, Kantola Susanna, Kautto Sakari, Kenttälä Toni, Korva Merja, Mäkitalo Markku, Mäntymaa Vuokko, Ylisuvanto Jukka, Palosaari Raija, Pekkala Antti, Rajala Pekka, Hangasvaara Sirkka, Salmi Jukka, Salonen Tarmo, Toivanen Marita ja Jokela Ville. Ei-ääniä antoivat Kangas Pentti, Ylläsjärvi Esa, Mertaniemi Tuula, Ovaskainen Ahti, Poti Jukka, Marttila Outi, Vanhatalo Leena ja Yritys Inkeri. Tyhjää äänesti Nevalainen Paula. Poissa oli Huilaja Tiina.

 

Eli äänin 17-8,1 tyhjää, päätettiin jatkaa asian käsittelyä.

 

Äänestys 2: Seuraavaksi äänestetään Outi Marttilan/OMK:n esitys vastaan Tarmo Salosen/Perussuomalaisten esitys.

Ne, jotka kannattavat Marttilan/OMK:n vastaesitystä, äänestävät JAA.

Ne, jotka kannattavat Salosen/Perussuomalaisten esitystä, äänestävät EI.

Tässä äänestyksessä annettiin 7 jaa-ääntä, 18 ei-ääntä, 1 äänesti tyhjää ja yksi oli poissa.

Jaa-ääniä antoivat Kangas Pentti, Ylläsjärvi Esa, Mertaniemi Tuula, Ovaskainen Ahti, Marttila Outi, Vanhatalo Leena ja Yritys Inkeri. Ei-ääniä antoivat Erkkilä Akseli, Fagerholm Raili, Kantola Susanna, Kautto Sakari, Kenttälä Toni, Korva Merja, Mäkitalo Markku, Mäntymaa Vuokko, Ylisuvanto Jukka, Nevalainen Paula, Palosaari Raija, Pekkala Antti, Rajala Pekka, Hangasvaara Sirkka, Salmi Jukka, Salonen Tarmo, Toivanen Marita ja Jokela Ville. Tyhjää äänesti Poti Jukka. Poissa oli Huilaja Tiina.

Salosen/Perussuomalaisten esitys voitti äänin 18-7, 1 tyhjää.

 

Äänestys 3: Seuraavaksi äänestetään kunnanhallituksen alkuperäinen pohja vastaan Salosen/Perussuomalaisten esitys.

Ne, jotka kannattavat kunnanhallituksen alkuperäistä esitystä äänestävät JAA.

Ne, jotka kannattavat Salosen esitystä, äänestävät EI.

Tässä äänestyksessä annettiin 19 ei-ääntä, 0 jaa-ääntä, 7 äänesti tyhjää ja yksi oli poissa.

Ei-ääniä antoivat Erkkilä Akseli, Fagerholm Raili, Kantola Susanna, Kautto Sakari, Kenttälä Toni, Korva Merja, Mäkitalo Markku, Mäntymaa Vuokko, Ylisuvanto Jukka, Palosaari Raija, Pekkala Antti, Poti Jukka, Rajala Pekka, Marttila Outi, Hangasvaara Sirkka, Salmi Jukka, Salonen Tarmo, Toivanen Marita ja Jokela Ville. Tyhjää äänestivät Kangas Pentti, Ylläsjärvi Esa, Mertaniemi Tuula, Nevalainen Paula, Ovaskainen Ahti, Vanhatalo Leena ja Yritys Inkeri. Poissa oli Huilaja Tiina.

 

Äänin 19-0, 7 tyhjää, päätökseksi tuli Tarmo Salosen Perussuomalaisten valtuustoryhmän puolesta tekemä täydennetty esitys:

 

Lisätään 26.9.2019 § 31 yksityisteiden avustusjärjestelmän ehtoihin oikotiet, jos Lapin Ely-keskus on todennut tien pysyvän asutuksen pääsytieksi.

Kievanalehon avustushakemus otetaan uudelleen käsittelyyn.

 

ELY-keskuksen määrittelemiä pysyvän asutuksen oikoteitä pitää kohdella yhdenvertaisuuslakiin perustuen tasapuolisesti kunnossapitoavustuksia käsiteltäessä.

__________

 

Teknlk 29.10.2020 § 117

 

 

Kunnanvaltuusto päätti 22.6.2020 § 67 lisätä yksityisteiden avustusehtoihin (26.9.2019 § 31) oikotiet, jos Lapin ELY-keskus on todennut tien pysyvän asutuksen pääsytieksi.

 

Lapin ELY-keskus on kunnan pyynnöstä antanut lausunnon 26.10.2020 Kievanalehon yksityistiestä. Lausunnon mukaan:

 

" Yksityistie on yksityistielain 83 §:n ja 84 §:n mukaan avustuskelpoinen, jos tielle on perustettu tiekunta ja tiekuntaa ja yksityisteitä koskevat tiedot on ajantasaiset yksityistierekisterissä sekä tie- ja katuverkon tietojärjestelmässä (Digiroad) niin kuin yksityistielain 50 §:ssä edellytetään.

 

Mikäli Kievanalehon yksityistien ko. tiedot ovat ajantasaiset, se on avustuskelpoinen. Muita avustuskelpoisuuden kriteereitä ei enää lainsäädännössä ole. Eikä esimerkiksi määritelmä pysyvän asutuksen pääsytie ole enää käytössä valtiolla. Kriteerit muuttuivat uuden yksityistielain tultua voimaan."

 

ELY-keskus ei ota enää kantaa siihen onko tie pysyvän asutuksen pääsytie, koska määritelmää ei ole enää valtiolla käytössä. Kievanalehon yksityistiellä on tiekunta ja sen tiedot ovat ajantasaiset yksityistierekisterissä ja tie- ja katuverkon tietojärjestelmässä.

 

Kievanalehontien pituus on 7,9 km joten avustuksen osuus on 1250 €/km, yhteensä 9.875 €.

 

Tekninen johtaja:

Lautakunta päättää todeta, että kunnanvaltuuston edellyttämä pysyvän asutuksen pääsytiemääritelmä ei valtiolla ole enää käytössä. Näin ollen harkinnan siitä, onko tie pysyvän asutuksen pääsytie, tekee kunnan viranomainen, tekninen lautakunta. Lautakunta toteaa, että Kievanalehon yksityistie on pysyvän asutuksen pääsytie ja tie on yksityistielain 84 §:n mukaan avustuskelpoinen. Lautakunta päättää myöntää tiekunnalle avustusta 9.875 €.Tiekunnan tulee käyttää myönnetyt rahat kokonaisuudessaan tien kunnossapitoon. Päätös on ehdollinen ja edellyttää, että kunnanvaltuuston lisämäärärahapäätös 26.10.2020 § 120 on saanut lainvoimainen.

 

Päätös:

Esitys hyväksyttiin.

__________


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa