Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kittilän kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kunnanhallitus
Pöytäkirja 17.11.2020/Pykälä 465

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

Kunnanhallitus

§ 465

17.11.2020

 

Vastine Vaasan hallinto-oikeudelle/Ukonpuljun virkistysreitin sillan rakentaminen (Diaarinumero 00957/20/5201)

 

48/10.03.01/2017

 

Khall 17.11.2020 § 465

 

Vaasan hallinto-oikeus on varannut Kittilän kunnalle luvan hakijana tilaisuuden antaa kirjallisen vastineen liitteenä olevan valituksen johdosta.

 

Kunnalle varataan vielä myöhemmin tilaisuus vastaselityksen antamiseen kaikkien asiassa annettujen vastineiden ja lupaviranomaisen lausunnon johdosta.

 

Kunta on jättänyt oman 7.8.2020 päivätyn valituksen asiasta hallinto-oikeuteen aikaisemmin.

 

Kunnanjohtaja:

Kunnanhallitus päättää esittää vastineenaan seuraavaa:

 

1) että sillä ei ole huomautettavaa Lions Club Kittilä-Levi ry:n valituksen johdosta.

 

2) todeta, että silta on osa "Ukonpulju-Silta100" ulkoilureittiä (käyttöoikeusyksikkötunnus 000-2020-K6259) ja ulkoilureitti on merkitty kiinteistörekisteriin 12.3.2020

 

3) todeta, että kunnan vs. ympäristösihteerin mukaan Ukonpuljun siltahankkeella ei ole Ounasjoen Natura-alueelle sellaisia vaikutuksia, jotka voisivat merkittävästi heikentää sen suojelun perusteena olevia luontoarvoja.

 

Ukonpuljun kevyenliikenteen sillan ja sen rakentamisen vaikutukset Ounasjoen Natura-alueeseen katsotaan olevan olemattomia, sillä silta voidaan rakentaa niin, että se ei vaikuta sillan alla virtaavan uoman virtaamiin ja siten suojeluperusteina oleviin luontotyyppeihin. Siltapaikalla tai sen lähistöllä ei ole suojeluperusteena olevan laaksoarhon kasvupaikkoja.

 

Hankkeen mahdolliset vaikutukset arvioidaan epätodennäköisiksi, joten varsinainen luonnonsuojelulain 65 §:n mukainen Natura-arviointi ei ole tarpeen.

 

Sillan rakennuspaikan lähistölle on suunnitteilla Kittilän kirkonkylää tulvavahingoilta suojaava tulvavalli. Sillan ja sen rakentamisen kokonaisvaikutukset ovat erittäin vähäiset verrattuna tulvavallin vesien tulva-aikaista kulkua ohjaavaan vaikutukseen, joten kevyen liikenteen silta ei lisää tulvavallirakenteiden mahdollisia vaikutuksia Ounasjoen Natura-alueeseen

 

4) että kunnanhallitus pitäytyy muutoin aiemmin hallinto-oikeudelle toimittamassaan valituksessa

 

Päätös:

Esitys hyväksyttiin.

 

Puheenjohtaja Pekka Rajalan esityksestä pöytäkirja tarkastettiin tämän asian osalta kokouksessa.

__________


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa