Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kittilän kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kunnanhallitus
Pöytäkirja 03.11.2020/Pykälä 433

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa


Kunnanhallitus

§ 433

03.11.2020

 

Tuohivaaran tuulivoimahanke - vanhempien vetoomus

 

59/10.02.02/2020

 

Khall 03.11.2020 § 433

 

Joukko vanhempia on ilmaissut huolensa Alakylän Tuohivaaraan suunnitteilla olevan tuulivoimalan terveysvaikutuksista. He ovat toimittaneet kuntaan kirjelmän asiaan liittyen. Vanhempien kirje on esityslistan oheismateriaalina.

 

Vanhempien näkemyksen mukaan tuulivoimalaa suunnitellaan liian lähelle koulua ja ryhmäperhepäiväkotia. Vanhemmat ovat huolissaan tuulivoiman mahdollisista terveydellisiä vaikutuksista. Vanhempia askarruttaa myös puhuminen jättimyllyistä. He pohtivat kuinka korkeita myllyjä Tuohivaaraan olisi tulossa ja voiko esimerkiksi tuulivoimalan lapa irrota.

 

Vanhemmat toivovat Kittilän kunnan järjestävän tuulivoima- asiasta lasten vanhemmille tiedotustilaisuuden, jossa kerrottaisiin tuulivoiman tilannekuva, terveys-ja ympäristövaikutukset. Asiassa toivotaan avointa valmistelua.

 

Tuulivoimahankkeita on valmistelut Kittilän kunnassa maankäyttö-ja rakennuslakia noudattaen. Kaikessa valmistelussa noudatetaan avoimutta ja kuntalaisten osallistamista.

 

Kittilän kunta toteuttaa kuntalaisille suunnatun Tuulivoimaa koskevan yleisötilaisuuden 9.11.2020 klo 10-12 valtuustosalissa. Koronan vuoksi lähetys striimataan suorana kunnan kotivisuille. Kuntalaisille tarjotaan mahdollisuus osallistua seuraamiseen myös kylillä oheisen ilmoituksen mukaisesti.Kuntalaisia pidetään ajan tasalla kaikista valmistelun vaiheista.

 

Oheismateriaalina vanhempien kirje ja ilmoitus yleisötilaisuudesta.

 

Kunnanjohtaja:

Kunnanhallitus päättää

 

1) merkitä tiedoksi vanhempien kirjeen tuulivoimahanketta koskien

 

2) merkitä tiedoksi että Kittilän kunta noudattaa maankäyttö-ja rakennuslakia tuulivoimahankkeen valmistelussa sisällyttäen siihen kuntalaisten kuulemisen

 

Päätös:

Kunnanjohtajan muutettu esitys:

 

kunnanhallitus päättää

 

1) merkitä tiedoksi vanhempien kirjeen tuulivoimahanketta koskien

 

2) merkitä tiedoksi että Kittilän kunta noudattaa maankäyttö- ja rakennuslakia tuulivoimahankkeen valmistelussa sisällyttäen siihen kuntalaisten kuulemisen

 

3) kuulee kuntalaisia mm. toteuttamalla webropol-kyselyn ja järjestämällä heille keskustelutilaisuuden

 

Kunnanhallituksen jäsen Tarmo Salonen esitti seuraavansisältöisen lisäyksen:

 

Kittilän kunta toteuttaa kuntalaisille suunnatun tuulivoimaa koskevan yleisötilaisuuden 9.11.2020 klo 10-12 valtuustosalissa. Koronan vuoksi lähetys striimataan suorana kunnan kotisivuille. Kuntalaisille tarjotaan mahdollisuus osallistua seuraamiseen myös kylillä oheisen ilmoituksen mukaisesti. Kuntalaisia pidetään ajan tasalla kaikista valmistelun vaiheista. Tässä vaiheessa Tuohivaaran tuulivoimapuisto hankkeessa ei ole ilmennyt mitään sellaista, mikä antaisi aihetta puoltaa kyseisen hankeen toteuttamista.

 

Jäsen Merja Korva oli poissa käsiteltäessä asiaa klo 13.20 - 13.30, oli paikalla päätöstä tehtäessä.

 

Hyväksyttiin kunnanjohtajan muutettu esitys yksimielisesti ja päätettiin yksimielisesti lisätä siihen Tarmo Salosen esitys kohdaksi 4.

 

Kunnanhallitus päätti kokonaisuudessaan seuraavasti:

 

1) merkitä tiedoksi vanhempien kirjeen tuulivoimahanketta koskien

 

2) merkitä tiedoksi että Kittilän kunta noudattaa maankäyttö- ja rakennuslakia tuulivoimahankkeen valmistelussa sisällyttäen siihen kuntalaisten kuulemisen

 

3) kuulee kuntalaisia mm. toteuttamalla webropol-kyselyn ja järjestämällä heille keskustelutilaisuuden

 

4) Kittilän kunta toteuttaa kuntalaisille suunnatun tuulivoimaa koskevan yleisötilaisuuden 9.11.2020 klo 10-12 valtuustosalissa. Koronan vuoksi lähetys striimataan suorana kunnan kotisivuille. Kuntalaisille tarjotaan mahdollisuus osallistua seuraamiseen myös kylillä oheisen ilmoituksen mukaisesti. Kuntalaisia pidetään ajan tasalla kaikista valmistelun vaiheista. Tässä vaiheessa Tuohivaaran tuulivoimapuisto hankkeessa ei ole ilmennyt mitään sellaista, mikä antaisi aihetta puoltaa kyseisen hankeen toteuttamista.

__________


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa