Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kittilän kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kunnanhallitus
Pöytäkirja 03.11.2020/Pykälä 431

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa


Kunnanhallitus

§ 431

03.11.2020

 

Tunturi-Lapin ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alueen yhteistoimintasopimuksen muuttaminen

 

306/00.04.01/2020

 

Khall 03.11.2020 § 431

 

Sodankylän perusturvalautakunta on esittänyt 19.8.2020 § 95 Tunturi-Lapin ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alueen jäsenkunnille yhteistoimintasopimuksen muuttamista seuraavasti:

 

Sopimuksen kappaleen 7 teksti "Kuntien maksuosuudet määräytyvät

aluksi pelastuslaitoksen mallin mukaisesti, puolet asukasluvun mukaan ja 50 % talousarvion/tilinpäätöstietojen mukaan."

muutetaan kuulumaan seuraavasti:

 

"Kustannusjaon perusteena on eläinlääkintähuollon osalta talousarvio. Terveysvalvonnan osalta kustannusjakoperusteena 50 % talousarvio ja 50 % valvontakohteiden lukumäärä. Valvontakohteiden lukumäärä tarkistetaan vuosittain. Edellä mainitun perusteella määräytyvät kuntien

maksuosuudet."

 

Kustannusten jakautuminen kuntien kesken on tähän asti tarkistettu

vuosittain asukasluvun perusteella. Muutoksen myötä kustannukset tulevat jakaantumaan sen mukaan kuinka paljon palveluja kunkin kunnan alueella tuotetaan.

 

Kustannusten jakautuminen tarkistetaan vuosittain asukasluvun perusteella. Nykyisen kustannusjakomallin mukaisesti maksuosuudet jakaantuvat v. 2020 seuraavasti:

 

Kittilä 32,78 % (asukasluku 6 453)

Sodankylä 40,03 % (asukasluku 8 303)

Muonio 14,46 % (asukasluku 2 308)

Enontekiö 12,73 % (asukasluku 1 838)

 

Tunturi-Lapin ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alueella kunnan asukasluku kuvaa nykyisellään huonosti ympäristöterveydenhuollon työn määrää kunkin kunnan alueella ja

työn jakautumista kuntien kesken, johtuen eroista kuntien elinkeinorakenteissa.

 

Suoriteperusteisuuden sijaan kustannusjakoperusteita esitetään muutettavaksi siten, että ne jakautuvat sen mukaan kuinka paljon palveluja kunkin kunnan alueella tuotetaan. Terveysvalvonnan osalta maksuosuudet jakaantuisivat vuodesta 2021 lukien siten, että kustannuksista 50 % muodostuu talousarvion mukaan ja 50 % valvontakohteiden lukumäärän mukaan. Eläinlääkinnän osalta maksuosuudet määräytyisivät vain talousarvion perusteella.

 

Ehdotetun kustannusjakomallin maksuosuudet olisivat jakaantuneet seuraavasti:

 

Kittilä 32,720 % (terveysvalvonta 40,36 % ja eläinlääkintä 29,23 %)

Sodankylä 34,550 % (terveysvalvonta 30,38 % ja eläinlääkintä 35,39 %)

Muonio 16,685 % (terveysvalvonta 13,90 % ja eläinlääkintä 18,43 %)

Enontekiö 16,045 % (terveysvalvonta 15,35 % ja eläinlääkintä 16,95 %)

 

Maksuosuuksien muutosta selittää osaltaan eläinlääkäriresurssit: Sodankylässä on kaksi kunnaneläinlääkäriä, Kittilässä 1,3 ja Muonio-Enontekiö -alueella 2. Eläinlääkärit tekevät työtä lähes täysin niiden kuntien alueella, joissa vastaanotot sijaitsevat, minkä vuoksi eläinlääkinnän kustannukset ovat kuntakohtaiset eikä asukasluku määritä työn jakautumista. Ainoastaan lyhytaikaisissa akuuttipotilastyön sijaistuksissa työalue on laajempi ja päivystysaikana koko yhteistoiminta-alue.

 

Muutosta selittää myös terveystarkastajien työn jakautuminen kuntien kesken valvontakohteiden lukumäärän mukaisesti (vuoden 2020 kohdemäärät); Sodankylä 203, Kittilä 291, Muonio 105 ja Enontekiö 125. Terveysvalvonnan osalta valvontakohteiden määrä kuvaa asukaslukua huomattavan paljon paremmin kunnan alueella tarvittavaa työpanosta.Terveystarkastajat toimivat koko yhteistoiminta-alueella.

 

Liitteenä ote Sodankylän kunnanvaltuuston päätöksestä 10.9.2020 § 61, jonka liitteinä yhteistoimintasopimus, yhteistoiminta-alueen laskutus 2020 ja valvontakohteiden lukumäärä.

 

Kunnanjohtaja:

Kunnanhallitus päättää

 

1) esittää valtuustolle hyväksyttäväksi Sodankylän perusturvalautakunnan esittämän muutoksen Tunturi-Lapin ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alueen jäsenkuntien yhteistoimintasopimukseen.

 

2) todeta, että muutos on perusteltu, kun jatkossa kustannukset jakautuvat asukasluvun sijaan jatkossa palvelujen käytön mukaan kullekin kunnalle.

 

Päätös:

Esitys hyväksyttiin.

__________


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa