Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kittilän kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kunnanhallitus
Pöytäkirja 03.11.2020/Pykälä 428

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa


Kunnanhallitus

§ 429

04.12.2018

Kunnanhallitus

§ 428

03.11.2020

 

Tonttivarauksen jatkaminen kortteli 1156 tontti 1 (Cloudberry Development Oy)

 

13/10.00.02/2017

 

Khall 04.12.2018 § 429

 

 

Kittilän kunnanhallitus on päätöksellään 17.1.2017 § 3 päättänyt varata Levin alueen Levin alueen ns. Ylä-Levin asemakaava-alueen korttelin 1156 tontin 1 Tommi Saloselle määräämänsä yhtiön/yhtiöiden lukuun. Tontti käsittää noin 7604 m2:n suuruisen määräalan kiinteistö Rautio 261-409-34-173. Rakennusoikeutta tontilla on 17 500 k-m2. Kittilän kunnanvaltuusto on 10.3.2014 § 6 vahvistanut kyseisen tontin hinnaksi 6 125 000 euroa.

 

Varauspäätöksen mukaan tontista peritään varausmaksu, joka määräytyy 1 %:n vuotuisen koron mukaan tontin myyntihinnasta. Tontin varausmaksu on 61 250 €/vuosi.

 

Ensimmäisen vuoden varausmaksu tulee suorittaa kuukauden kuluessa tämän päätöksen lainvoimaisuudesta lukien ja jälkimmäisen vuoden varausmaksu sen vuoden tammikuun loppuun mennessä. Mikäli varausmaksua ei makseta määräaikaan mennessä, varaus raukeaa.

 

Varausmaksu hyvitetään kiinteistökaupan yhteydessä. Mikäli varaaja ei allekirjoita kiinteistökauppaa kunnan kanssa varausajan kuluessa, jää varausmaksu kunnalle.

 

Edellä mainitun päätöksen mukaiset vuoden 2017 ja 2018 varausmaksut 61 250 €/vuosi eli yhteensä 122 500 euroa on suoritettu ajallaan kunnalle.

 

Cloudberry Development Oy (Tommi Salosen määräämä yhtiö) edustajaan hallituksen puheenjohtaja Tommi Salonen on anonut kunnanhallitukselta tonttivaraukseen kahden (2) vuoden jatkoaikaa ilman lisävarausmaksua.

 

Yhtiö perustelee tonttivarauksen jatkoaikahakemustaan mm. tarvitsemallaan lisäajalla operaattori- ja rahoitusneuvotteluita ja toimintasuunnitelmien tekoa varten. Lisäaikaa tarvitaan myös rakentajien ja muiden hankkeeseen liittyvien toimittajien kilpailuttamista varten sekä neuvotteluihin kunnan kanssa tarvittavasta ympäristön kehittämisestä.

 

Tontinvarauksen jatkoaikahakemuksessa ja sen liitteenä olevassa operaattorin kirjeessä on julkisuuslain 24 § kohta 20 perusteella salassa pidettävää tietoa.

 

Vs. kunnanjohtaja:

Kunnanhallitus päättää jatkaa Levin alueen ns. Ylä-Levin asemakaava-alueen korttelin 1156 tontin 1 varausta kahdella (2) vuodella, siten että varaus on voimassa 31.12.2020 saakka. Varaus tulee Tommi Salosen määräämän yhtiön Cloudberry Development Oy:n nimiin. Korttelin 1156 tontti 1 käsittää noin 7604 m2:n suuruisen määräalan kiinteistö Rautio 261-409-34-173. Rakennusoikeutta tontilla on 17 500 k-m2. Kittilän kunnanvaltuusto on 10.3.2014 § 6 vahvistanut kyseisen tontin hinnaksi 6 125 000 euroa.

 

Tonttivarauksen jatkoajasta peritään varausmaksu, joka määräytyy 0,5 %:n vuotuisen koron mukaan tontin myyntihinnasta. Tontin varausmaksu on siten 30 625 €/vuosi.

 

Vuoden 2019 varausmaksu tulee suorittaa kunnan tilille 31.1.2019 mennessä ja vuoden 2020 varaus 31.1.2020 mennessä. Mikäli varausmaksua ei makseta määräaikaan mennessä, varaus raukeaa ja suoritetut varausmaksut jäävät kunnalle.

 

Suoritetut varausmaksut hyvitetään kiinteistökaupan yhteydessä. Mikäli varaaja ei allekirjoita kiinteistökauppaa kunnan kanssa varausajan kuluessa eli viimeistään 31.12.2020, jää kaikki suoritetut varausmaksut kunnalle.

 

Päätös:

Kunnanhallituksen varajäsen Marita Toivanen esitti, että vs. kunnanjohtajan esitystä muutetaan niin, että tontin varausmaksun vuotuinen korko olisi 1 % eli 61.250 euroa/vuosi eli kuten aiemmassa varauspäätöksessä. Esitys ei saanut kannatusta.

 

Vs. kunnanjohtajan esitys hyväksyttiin.

__________

 

Khall 03.11.2020 § 428

 

Cloudberry Development Oy pyytää tonttivarauksen jatkamista koskien Ylä-Levin korttelin 1156 tonttia 1, joka on noin 7604 m2:n suuruinen määräala kiinteistöstä Rautio 261-409-34-173.

 

Kittilän kunnanhallitus on varannut tontin Tommi Salosen määräämälle yhtiölle Cloudberry Development Oy:lle 17.2.2017 § 3 ja varausta on jatkettu päätöksellä 4.12.2018 § 429 siten, että varaus on voimassa 31.12.2020 asti. Varauksesta on maksettu kunnanhallituksen päätösten mukaisesti varausmaksua 1 % vuotuista korkoa tontin myyntihinnasta vuosilta 2017 ja 2018 yhteensä 122 500 euroa ja 0,5 % vuotuista korkoa vuosilta 2019 ja 2020 yhteensä 61 250 euroa. Varausmaksua on siten maksettu koko varausajalta yhteensä 183 750 euroa.

 

Johtuen globaalin Covid-19 pandemian aiheuttamista viiveistä projektissa Cloudberry Development Oy pyytää em. tonttivarauksen jatkamista yhdellä vuodella eli 31.12.2021 asti. Lisäksi yhtiö pyytää varauksen jatkamista ilman varausmaksua viivästyksen johtuessa hakijasta riippumattomasta ylivoimaiseen esteeseen verrattavasta syystä eli pandemiasta. Hakija pyytää ottamaan myös huomioon päätöstä harkittaessa, että hakija on jo suorittanut tontin varausmaksua merkittävän määrän eli yhteensä 183 750 euroa.

 

Korttelin 1156 tontti 1 on ainoa, jossa on voimassa oleva kunnanhallituksen päätökseen perustuva tontin varausmaksu ja hakija on ainoa, joka on suorittanut tonttipäätöksiin perustuvat tontin varausmaksunsa. Muita vastaavia varausmaksun sisältäviä tonttipäätöksiä ei ole tällä hetkellä voimassa.

 

Oheismateriaali:

Kirjelmä tonttivarauksien jatkamiseksi

 

Kunnanjohtaja:

Kunnanhallitus päättää, ettei yhtiön pyyntöä tontin varauksen jatkamisesta ilman varausmaksua hyväksytä, koska varaus on nyt ollut voimassa lähes neljä vuotta, eikä kauppaa ole tehty.

 

Mikäli yhtiö jatkaa tontin varausta, päättää kunnanhallitus, että kunta perii tonttivarauksen jatkoajasta varausmaksun, joka määräytyy 0,5 %:n vuotuisen koron mukaan tontin myyntihinnasta. Tontin varausmaksu on siten 30 625 €/vuosi.

 

Varaus tulee Tommi Salosen määräämän yhtiön Cloudberry Development Oy:n nimiin ja koskee Levin alueen ns. Ylä-Levin asemakaava-alueen korttelin 1156 tonttia 1.

 

Vuoden 2021 varausmaksu tulee suorittaa kunnan tilille 31.1.2021 mennessä, jolloin varaus on voimassa 31.12.2021 saakka. Mikäli varausmaksua ei makseta määräaikaan mennessä, varaus raukeaa ja suoritetut varausmaksut jäävät kunnalle.

 

Suoritetut varausmaksut hyvitetään kiinteistökaupan yhteydessä. Mikäli varaaja ei allekirjoita kiinteistökauppaa kunnan kanssa varausajan kuluessa eli viimeistään 31.12.2021, jäävät kaikki suoritetut varausmaksut kunnalle.

 

Korttelin 1156 tontti 1 käsittää noin 7604 m2:n suuruisen määräalan kiinteistö Rautio 261-409-34-173. Rakennusoikeutta tontilla on 17 500 k-m2. Kittilän kunnanvaltuusto on 10.3.2014 § 6 vahvistanut kyseisen tontin hinnaksi 6 125 000 euroa.

 

Päätös:

Esitys hyväksyttiin.

__________


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa