Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kittilän kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kunnanhallitus
Pöytäkirja 03.11.2020/Pykälä 436

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

Kunnanhallitus

§ 259

22.06.2020

Kunnanhallitus

§ 436

03.11.2020

 

Kittilän kunnan verkkopalvelun uudistuksen hankinnan kilpailuttaminen

 

229/07.02.01/2018

 

Khall 22.06.2020 § 259

 

 

Kunnanhallitus on kokouksessaan 25.2.2020 päättänyt keskeyttää kunnan verkkopalvelujen uudistuksen hankinnan kilpailuttamisen. Syyt hankinnan keskeyttämiselle käyvät ilmi oheismateriaalista.

 

Edellisen käsittelyn jälkeen on selvitelty budjettivarauksia ja päädytty siihen, että sisäisillä siirroilla kunnan verkkosivujen kilpailuttamiseen on mahdollista löytää n. 60 000 euroa-80 000 euroa ilman erillistä lisämääräraha-anomusta.

 

Oheismateriaali: Kunnanhallituksen päätös 25.2.2020 § 60

 

Kunnanjohtaja:

 

Kunnanhallitus päättää

 

1) antaa hallinto-osastolle valtuudet käynnistää Kittilän kunnan kotisivujen kilpailuttamisen uudelleen

 

2) edellyttää että budjetti löytyy sisäisillä siirroilla ilman lisämääräraha-anomusta valtuustolle

 

3) edellyttää, että päätös kotisivujen toteuttajan valinnasta tuodaan kunnanhallituksen päätettäväksi syksyn 2020 aikana.

 

Päätös:

Esitys hyväksyttiin.

__________

 

Khall 03.11.2020 § 436

 

Kittilän kunnan verkkosivujen kilpailutus on käynnistetty uudelleen edellisen kunnanhallituksen päätöksen mukaisesti.

 

Ennen varsinaista kilpailutusta toteutettiin markkinakartoitus, jonka yhteydessä potentiaalisille tarjoajille järjestettiin mahdollisuus markkinavuoropuheluun. Markkinavuoropuhelusta julkaistiin tietopyyntö julkisten hankintojen ilmoituskanavassa Hilmassa 6.7.2020. Ilmoittautuminen oli mahdollista 10.8.2020 saakka. Markkinavuoropuheluun ilmoittautuneet palveluntuottajat tutustuivat etukäteen tarjouspyyntöluonnokseen ja vaatimusmäärittelyyn. Markkinavuoropuhelutilaisuudet järjestettiin elokuussa 2020 ja niihin osallistuivat seuraavat: CGI Oy, Citrus Solutions Oy, Elido Oy ja Exove Ltd.

 

Markkinavuoropuhelun jälkeen viimeisteltiin kilpailutuskriteerit ja -asiakirjat.

 

Tarjous verkkopalvelun uudistusprojektista sekä ylläpito- ja tukipalveluista uudistusprojektin jälkeen pyydettiin tarjousasiakirjojen mukaisesti.

 

Hankinnasta on ilmoitettu työ- ja elinkeinoministeriön julkisten hankintojen sähköisessä ilmoituspalvelussa (HILMA) sekä Tarjouspalvelu.fi - portaalissa 16.9.2020. Hankinta toteutettiin avoimella hankintamenettelyllä.

 

Hankintaan liittyvät asiakirjat ovat olleet tarjouksentekoaikana saatavilla sähköisesti täydellisinä, rajoituksetta ja maksutta osoitteessa https://tarjouspalvelu.fi/kittila.

 

Tarjouspyyntöä koskevat kysymykset tuli lähettää Tarjouspalvelu-toimittajaportaalista 22.9.2020 12.00 mennessä. Edellä määrätyllä tavalla esitettyihin kysymyksiin hankintayksikön antamat vastaukset ovat olleet luettavissa samassa paikassa 24.9.2020 klo 14.42 lähtien.

 

Tarjouksen jättivät määräaikaan 8.10.2020 klo 16.00 mennessä seuraavat:

 

  • Citrus Solutions Oy (FI09461698)

  • Elido Oy (2252548-1)

  • Exove Ltd (20405099)

 

Tarjoukset avattiin 9.10.2020 klo 9.11. Tarjousten avaamisesta on laadittu kirjallinen avauspöytäkirja.

 

Tarjousten avaamisen jälkeen suoritettiin tarjousten tarjouspyynnön mukaisuuden arviointi. Hankintalain 74 §:n mukaisesti tarjouspyyntöä tai tarjousmenettelyn ehtoja vastaamattomat tarjoukset on suljettava tarjouskilpailusta. Kaikki kolme tarjouskilpailuun saapuneet tarjoukset olivat tarjouspyynnön mukaisia.

 

Hankintalain mukaan hankintayksikön on suljettava pois tarjouskilpailusta tarjoaja, jota koskee hankintalain 80 §:ssä tarkoitettu pakollinen poissulkemisperuste. Hankintayksikkö voi sulkea pois tarjouskilpailusta tarjoajan, jota koskee hankintalain 81 §:ssä tarkoitettu harkinnanvarainen poissulkemisperuste. Hankintayksikkö voi asettaa ehdokkaiden tai tarjoajien rekisteröitymistä, taloudellista ja rahoituksellista tilannetta sekä teknistä ja ammatillista pätevyyttä koskevia 84-86 §:ssä tarkoitettuja vaatimuksia ilmoittamalla tästä hankintailmoituksessa. Ehdokkaat tai tarjoajat, jotka eivät täytä hankintayksikön asettamia vähimmäisvaatimuksia, on suljettava tarjouskilpailusta. Tarjouspyynnön ehtojen perusteella kaikki kolme tarjoajaa täyttävät tarjouspyynnössä asetetut tarjoajan soveltuvuutta koskevat vaatimukset.

 

Tarjouskilpailun voittajan valintaperusteena on hinta (40 p) ja laatu (60 p).

 

Hintapisteet muodostuvat seuraavista osista, joiden yhteishinta on tarjousten vertailuhinta:

  • Verkkopalvelun uudistusprojektin kustannus sisältäen tarjouspyynnön ja sen liitteen mukaisen palvelun tuottamisen kokonaisuudessaan, alv 0%.

  • Ylläpito- ja tukipalvelut uudistusprojektin päätyttyä 48 kk ajalle, alv 0 %

 

Edullisin kokonaishinta saa maksimimäärän hintapisteitä, muut tarjoajat saavat hintapisteet suhteessa edullisimpaan.

 

Tarjousten laatuvertailun teki ja laatupisteet antoi Kittilän kunnan henkilökunnasta koottu monialainen työryhmä. Tilaajakokemusten osalta otettiin yhteyttä tarjoajien nimeämiin referenssitoteutusten yhteyshenkilöihin.

 

Laatupisteet on annettu seuraavilla perusteilla:

  • suunnitelma toteutuksesta (soveltuvuus tilaajan tarpeisiin, toimeksiannon tavoitteisiin ja

  • konseptikuvaukseen) 15 pistettä

  • referenssit (vastaavuus Kittilän kunnan verkkopalvelu-uudistuksen tavoitteiden ja vaatimusten kanssa, vastaavat sivutyypit sivuston sisällä, toteutusten laadukkuus, visuaalisuus ja käytettävyys sekä referenssitoteutusten tilaajakokemukset), 30 pistettä

  • projektitiimin ja sen osaamisen esittely, Drupal-osaaminen sekä yhteistyökokemus kuntakentän/julkistoimijoiden kanssa, 15 pistettä

 

Laatupisteitä eniten saanut tarjoaja saa maksimimäärän laatupisteitä, muut tarjoajat saavat laatupisteet suhteessa parhaimpaan.

 

Oheismateriaalina tarjouspyyntö, tarjousten avauspöytäkirja ja tarjousvertailu.

Muu materiaali on nähtävillä kokouksessa.

 

Kunnanjohtaja:

Kunnanhallitus päättää

 

1) Hyväksyä Citrus Solutions Oy:n kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen. Voittaneen tarjouksen valintaperusteena on suurin kokonaispistemäärä seuraavista: 1) hintapisteet 29,65 p, sekä laatupisteet 2) suunnitelma toteutuksesta ja referenssit 42,5 p ja 3) projektitiimin ja sen osaamisen esittely, Drupal-osaaminen sekä yhteistyökokemus kuntakentän/julkistoimijoiden kanssa 15 pistettä, joiden perusteella tarjousten vertailutaulukossa ilmoitettu pisteytys muodostuu.

 

Vertailuhinta on 81 450 euroa (alv 0 %), joka on laskettu sisältäen verkkopalvelun uudistusprojektin sekä ylläpito- ja tukipalvelun ajalle 48 kk.

 

Ylläpito- ja tukipalvelun sopimuskausi on 2 vuotta, jonka jälkeen sopimusta voidaan jatkaa toistaiseksi voimassaolevana.

 

2) Valtuuttaa kunnanjohtajan allekirjoittamaan ja vs. hallintojohtajan varmentamaan kilpailutuskriteereiden ja tarjouspyynnön mukaisen hankintasopimuksen.

 

Päätös:

Esitys hyväksyttiin.

__________


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa