Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kittilän kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kunnanhallitus
Pöytäkirja 20.10.2020/Pykälä 410

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

Liitteet
  Liite 3  Kuntien vuoden 2020 veroprosentit

Kunnanhallitus

§ 410

20.10.2020

 

Tuloveroprosentin ja kiinteistöveroprosenttien määrääminen vuodelle 2021

 

77/02.02/2020

 

Khall 20.10.2020 § 410

 

(Lisätietoja: Kunnanjohtaja Antti Jämsén, puh. 040 745 9830)

 

Kuntalain 111 §:n mukaan viimeistään talousarvion yhteydessä valtuuston on päätettävä kunnan tuloveroprosentista, kiinteistöveroprosenteista sekä muiden verojen perusteista.

 

Verotusmenettelylain 91 a §:n perusteella tuloveroprosentti ja kiinteistöveroprosentit on ilmoitettava Verohallinnolle viimeistään verovuotta edeltävän vuoden marraskuun 17. päivänä.

 

Alla taulukossa on Kittilän kunnan verotulojen toteutuma 2018-2019 ja ennuste 2020-2021. Ennusteissa on huomioitu Kuntaliiton veroennustekehikon tiedot sekä kuluvan vuoden toteutumatiedot.

 

 

milj.euroa

2018

2019

ENNUSTE 2020

ENNUSTE 2021

Kunnallisvero

19,6

20,9

20,0

20,5

Yhteisövero

1,9

2,6

2,3

2,3

Kiinteistövero

7,0

7,0

7,0

7,0

 

 

 

 

 

Yhteensä

28,6

30,5

29,3

29,8

 

Vuoden 2021 talousarviota on valmisteltu nykyisten veroprosenttien pohjalta.

 

Kiinteistöveroprosenttien mahdolliset vaihteluvälit

 

Kiinteistöveroprosenttien mahdolliset vaihteluvälit vuonna 2021 tulee olla Eduskunnan päätösten perusteella seuraavat:

 

- yleinen kiinteistöveroprosentti 0,93 - 2,00 %

- vakituisten asuinrakennusten kiinteistöveroprosentti 0,41 - 1,00 %

- muiden kuin vakituisten asuinrakennusten kiinteistöveroprosentti 0,93 - 2,00 %

 

Näiden lisäksi voidaan määrätä seuraavat kiinteistöveroprosentit:

- voimalaitosten kiinteistöveroprosentti 0,93 - 3,10 %

- yleishyödyllisten yhteisöjen kiinteistöveroprosentti 0,00 - 2,00 %

- rakentamattoman rakennuspaikan kiinteistöveroprosentti 2,00 - 6,00 %

 

Kittilän kunnan veroprosentit ovat vuonna 2020 seuraavat:

 

 

2020, %

Kunnan tulovero

20,25

Yleinen kiinteistövero

1,16

Vakituiset asuinrakennukset

0,43

Muut kuin vakituiset asuinrakennukset

1,20

Rakentamaton rakennuspaikka

0,00

Voimalaitokset

0,00

Yleishyödylliset yhteisöt

0,00

Kunnan tuloveroprosentin mahdollinen muutos 0,25 % -yksiköllä muuttaisi tuloverojen määrää karkeasti arvioituna 240.000 eurolla. Lapin kuntien keskimääräinen tulovero-% on kuluvana vuonna 21,17 ja koko maan 19,97.

 

Jos kiinteistöverot määrättäisiin kaikilta osin vaihteluvälien ylärajoille, saataisiin vuodessa karkeasti arvioituna noin 5,5 miljoonaa euroa enemmän kiinteistöverotuloja kuin kuluvana vuonna.

 

Jos voimalaitosten osalta määrätään veroprosentiksi 3,1 %, kunta saa n. 290.000 euroa aiempaa enemmän kiinteistöverotuloja vuodessa nykyisillä voimalaitoksilla.

 

Tiedot kuntien veroprosenteista vuonna 2020 liitteenä (Verohallinnon toimittamat tiedot Kuntaliitolle).

 

Kunnanjohtaja:

Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle hyväksyttäväksi, että veroprosentit vuodelle 2021 määrätään seuraavasti:

 

- tuloveroprosentti 20,25 %

- yleinen kiinteistöveroprosentti 1,16 %

- vakituisten asuinrakennusten kiinteistöveroprosentti 0,43 %

- muiden kuin vakituisten asuinrakennusten kiinteistöveroprosentti

1,20 %

- rakentamaton rakennuspaikka 0,00 %

- voimalaitokset 3,1 %

- yleishyödyllisten yhteisöjen kiinteistöveroprosentti 0,00 %

 

Päätös:

Contoller Tuija Lång oli asiantuntijana tämän asian osalta Teams-etäyhteyden välityksellä.

 

Keskustelun aikana kunnanhallituksen jäsen Akseli Erkkilä esitti, että tuloveroprosenttia korotetaan 0,25 % eli se olisi 20,50 %.

Erkkilän vastaesitys raukesi kannattamattomana.

 

Kunnanjohtajan esitys hyväksyttiin.

 

Pöytäkirja tarkastettiin tämän pykälän osalta kokouksessa.

 

Tauko pidettiin klo 13.17-13.34.

 

Kunnanvaltuuston 1. varapuheenjohtaja Markku Mäkitalo poistui kokoustauon aikana.

__________


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa