Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kittilän kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Rakennus- ja ympäristölautakunta
Pöytäkirja 15.10.2020/Pykälä 113

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

Rakennus- ja ympäristölautakunta

§ 113

15.10.2020

 

Rakennus- ja ympäristölautakunnan lausunto kaivoksen tuotantovaiheen tarkkailuohjelmasta

 

145/11.01.00/2020

 

RakYmplk 15.10.2020 § 113

 

Lapin Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus pyytää Kittilän kunnan ympäristövalvontaan 11.9.2020 saapuneessa sähköpostiviestissä lausuntoa koskien Kittilän kaivoksen tuotantovaiheen tarkkailuohjelman päivitystä. Arkistotunnus LAPELY/2651/2018.

 

 

Vs. ympäristösihteeri:

esitän lausunnon sisällöksi seuraavaa:

Joen pohjasedimenttien raskasmetallipitoisuudet selvittäminen on tärkeä osa toiminnan vaikutusten kokonaisarviointia, ja ne tulisivat olla osana seurantaa.

 

Loukisen purkuputken yläpuoliseen ja alapuoliseen osaan jokea on tärkeätä saada seurantalaitteisto kaloille, jotta voidaan seurata purkuputken vaikutusta kalakantoihin. Jatkuvaa seurantaa tulee tehdä syksyisin ja keväisin. Istutettujen taimenten ikä tulisi olla 3-4 vuoden välillä.

 

Kapsajoen vedenlaadun tarkkailu voisi toimia vertailukohteena purkuputken alapuolisen alueen biologisen ja kemiallisen tilan seurannalle

 

 

Päätös:

Hyväksyttiin seuraavilla lisäyksillä:

 

Ennen purkuputken huuhtelua kiintoaineksen pitoisuudet tulee mitata.

 

Seurujokeen jatkuva virtaaman mittaus.

 

Kalojen pitoisuuksien seurantaa tulee tehdä, ja kalaistutuksia tulee tehdä samoihin jokiin (Loukinen, Kapsajoki, Seurujoki) ja istutuskalakanta tulee olla jokien alkuperäiskalakantaa.

 

Bio-indikaattorien seuranta-alue tulee perustaa kaivoksen lähistölle, mittaukset vuosittain.

__________


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa