Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kittilän kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Rakennus- ja ympäristölautakunta
Pöytäkirja 15.10.2020/Pykälä 108

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

Rakennus- ja ympäristölautakunta

§ 108

15.10.2020

 

Ympäristönsuojeluviranomaisen delegoinnit

 

323/00.01.01/2020

 

RakYmplk 15.10.2020 § 108

 

Kunnan ympäristötoimessa tehokas valvontatoiminta edellyttää ympäristönsuojeluviranomaisen toimivallan osittaista delegointia viranhaltijoille. Toimivallan siirto on perusteltua asioiden nopean ja joustavan käsittelyn takaamiseksi.

 

Kittilän kunnan ympäristövalvonnan uuden ympäristötarkastajan vakituisen viran perustamisen takia toimivallan delegointi on tullut uudelleen ajankohtaiseksi, sillä että valvontatyötä voidaan tehdä entistä tehokkaammin, on tarpeellista, että vakituinen ympäristötarkastaja voi myös osallistua päätöksien tekemiseen.

 

Delegoitavat kohdat ovat laki kuntien ympäristönsuojelun hallinnosta 64/1986 6 § kohta 5, lausunnon antaminen muille viranomaisille ympäristö- ja terveysvaikutuksiltaan vähäisistä ympäristönsuojeluun liittyvistä asioista,

 

sekä ympäristönsuojelulain 527/2014 mukaiset pykälät ympäristölupaan asetetun vakuuden vapauttaminen, kun toiminnanharjoittaja on täyttänyt velvoitteensa (61 §),

ympäristöluvan määräajan pidentäminen (91 §),

päätöksen tekeminen koeluontoisesta toiminnasta (119 §) ja poikkeuksellisista tilanteista muussa kuin luvanvaraisessa tai rekisteröitävässä toiminnassa (120 §) tehdyistä ilmoituksista, poikkeuksen myöntäminen kunnan ympäristönsuojelumääräyksistä (202 §)

 

sekä maastoliikennelain 1710/1995 22 § mukainen reitin siirtäminen tilapäisesti tai vähäisiltä osin.

 

vs. ympäristösihteeri:

Esitän, että kunnan ympäristönsuojeluviranomainen eli RakYmpltk päättää siirtää alaiselleen ympäristötarkastajalle sekä mahdollisille viransijaisille toimivaltaa mainitulla tavalla.

 

Viranhaltija voi tarvittaessa saattaa asian, joka hänellä on oikeus ratkaista, rakennus- ja ympäristölautakunnan käsiteltäväksi. Tämä päätös ympäristönsuojeluasioiden delegoinnista viranhaltijoille korvaa 19.10.2020 alkaen Rakennus- ja ympäristöympäristölautakunnan aiemmat delegointipäätökset (RakYmplk 17.12.2018 § 172).

 

Päätös:

Esitys hyväksyttiin.

__________


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa