Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kittilän kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Rakennus- ja ympäristölautakunta
Pöytäkirja 15.10.2020/Pykälä 117

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

Rakennus- ja ympäristölautakunta

§ 117

15.10.2020

 

Yhdyskuntateknisten johtojen sijoittaminen Poikkijoki-Pakatti-Uusisalmi alueelle

 

 

264/10.03.00/2020

 

RakYmplk 15.10.2020 § 117

 

(lisätietoja rakennustarkastaja 0400396074)

 

Rovakaira Oy hakee lupaa sijoittaa 20 kV :n ilmajohto Kittilän rekisterikylän tiloille Sirkka Rno * * * *, Hevoshaka Rno * * * *, Ryytimaa Rno * * * * (Ve1) tai vaihtoehtoisesti tilalle Poikkijoki Rno * * * * (Ve2) Haettu sijoituslupa linjan rakentamiselle sijoittuu noin 1,6 kilometrin päähän Kittilästä Sodankylän tien varteen. Rovakaira saneeraa Poikkijoki - Pakatti - Uusisalmi alueella 20 kV:n siirtojohtoa. Rovakaira Oy ei ole päässyt sopimukseen linjan sijoittamisesta Ve1 mukaisesti kiinteistöjen Hevoshaka Rno * * * * ja Ryytimaa Rno * * * * omistajien kanssa. Kiinteistön Hevoshaka osalta suunniteltu linjan pituus olisi noin 46 metriä ja tilan Ryytimaa osalta noin 33 metriä. Myöskään Ve2 mukaisesta sijoittamisesta ei ole päästy sopimukseen tilan Poikkijoki Rno * * * *. Tilan Poikkijoki osalle suunniteltu linjan pituus olisi noin 100 metriä. Hakija pyytää kunnan rakennusvalvontaviranomaista päättämään linjan sijoituksesta maankäyttö- ja rakennuslain 161 §:n mukaisesti ja pyytää lupaviranomaista määräämään, että päätöstä voidaan noudattaa ennenkuin lupapäätös on saanut lainvoiman (MRL 144 §). Hakemus on tullut vireille 20.7.2020.

 

Hakemuksen johdosta on rakennusvalvontaviranomainen kuullut tiloja Sirkka Rno * * * *, Hevoshaka Rno * * * *, Ryytimaa Rno * * * * ja Poikkijoki Rno * * * *. Tilan Poikkijoki omistaja on jättänyt muistutuksen Ve2 osalta. Hän omistaa myös tilan Sirkka Ve1 linjauksen alueella ja sen hän hyväksyy.

 

Hakija on antanut vastineen muistutukseen.

 

Rakennustarkastaja:

Maankäyttö - ja rakennuslain 161 §:n mukaan kiinteistön omistaja tai haltija on velvollinen sallimaan yhdyskuntaa tai kiinteistöä palvelevan johdon sijoittamisen omistamalleen tai hallitsemalleen alueelle, jollei sijoittamista muutoin voida järjestää tyydyttävästi ja kohtuullisin kustannuksin.

 

Jollei sijoittamisesta ole sovittu kiinteistön omistajan tai haltijan kanssa, sijoittamisesta päättää kunnan rakennusvalvontaviranomainen. Sijoittamisesta päätettäessä on kiinnitettävä huomiota siihen, ettei kiinteistölle aiheuteta tarpeetonta haittaa.

 

Rovakaira Oy hakee ensisijaista sijoituslupaa 20 kV:n linjalle tiloille Hevoshaka Rno * * * * ja Ryytimaa Rno * * * * (Ve1 ) ja on esittänyt hakemuksessaan toisen linjavaihtoehdon tilalle Poikkijoki Rno * * * * ( Ve2 ). Vaihtoehto 1 on hakijan ensisijainen vaihtoehto. Kustannuksiltaan vaihtoehto 2 on hakijan laskelman mukaan kustannuksiltaan 2000 € kalliimpi. Hintaa nostaa pidempi linja ja ylimääräinen tien ylittäminen.

 

Hakija on esittänyt hakemuksensa perusteeksi sähkölinjan sijoittumiseksi Sodankyläntien laitaan haettuun paikkaan huoltovarmuudella sekä muiden maanomistajien suostumuksella linjaukselle.

 

Ve1 linjavaihtoehdossa linjan rakentaminen ei vaadi tien ylityksiä liittyäkseen jo sijoitusluvan saaneelle linjaosuudelle. Ve2 mukaan tulisi toinen tienylitys noin 90 metrin päähän olemassa olevasta tienylityksestä. Alue on Kittilän kirkonkylän osayleiskaavassa maa- ja metsätalous alueella, jonne ei ole yleiskaavan mukaan tarkoitus asemakaavoituksella toteuttaa rakentamista. Molemmissa vaihtoehdoissa linja sijoittuu maantien suoja-alueella, mikä ei kavenna kiinteistöjen käyttöä yleiskaavan mukaiseen tarkoitukseen.

 

Esitän, että edellä mainittuun perustuen lautakunta hyväksyy hakijan esittämän linjavaihtoehdon Ve 1 ja määrää että päätöstä voidaan noudattaa ennenkuin se on saanut lainvoiman.

 

Perustelut esitykselle ovat seuraavat, ilmajohdon sijoittaminen tiloille Hevoshaka Rno * * * *, Ryytimaa Rno * * * * vaihtoehto 1 mukaisesti on maisemallisesti parempi ratkaisu eikä linjan sijoittaminen kiinteistöille aiheuta niille tarpeetonta haittaa tai kavenna niiden yleiskaavan mukaista käyttöä.

 

Sovelletut oikeusohjeet MRL 161 §.

 

 

Päätös:

Esitys hyväksyttiin.

__________


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa