Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kittilän kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Tekninen lautakunta
Pöytäkirja 02.10.2020/Pykälä 100

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa


Tekninen lautakunta

§ 57

14.05.2020

Tekninen lautakunta

§ 89

26.08.2020

Kunnanhallitus

§ 351

08.09.2020

Tekninen lautakunta

§ 100

02.10.2020

 

Valaistuksen ylläpitourakka 2020-2025

 

141/02.08.00/2020

 

Teknlk 14.05.2020 § 57

 

 

(Lisätietoja: ts.yhdyskuntainsinööri p. 0400 862 532)

Kittilän kunta on tilannut Ramboll Finland Oy:lta Kittilän valaistuksen ylläpidon suunnitelman ja siihen liittyvät urakka-asiakirjat.

Ylläpitourakka sisältää Kittilän kunnan vastuulle kuuluvan katuvalaistuksen kunnossapidon vuosina 2020-2025. Urakka-alue kattaa Kittilän kirkonkylän ja Levin alueen. Urakkaan kuuluu myös Kaukosen kylän yksityisteiden valaistus ja Alakylän Ylipääntie.

Kunnossapito sisältää valaisimien, valaisinpylväiden, -jalustoiden, -johtojen, ja -keskusten kunnossapidon. Lisäksi urakoitsija sitoutuu huolehtimaan sopimuksen piiriin kuuluvista varusteista omistajan näkökulmasta kustannustehokkaasti. Urakkamuoto on yhdistetty kokonaishinta- ja yksikköhintaurakka.

Tekninen johtaja:
Lautakunta päättää kilpailuttaa valaistuksen ylläpitourakan 2020-2025.

Päätös:

Esitys hyväksyttiin.

__________

 

Teknlk 26.08.2020 § 89

 

 

Valaistuksen ylläpitourakka 2020-2025 on kilpailutettu Cloudia järjestelmässä ajalla 27.5.-27.7.2020.
Tarjousten avauspöytäkirja 29.7.2020 liitteenä.


Määräaikaan mennessä saatiin kaksi tarjousta Dynniq Finland Oy ja Kempeleen Sähkö Oy. Tarjoukset täyttävät tarjouspyynnön vaatimukset.

 

Dynniq Finland Oy oli syöttänyt virheellisesti Cloudiaan tarjoushinnan kohdalle vuosihinnan (oikea summa on tarjoushinta yhteensä vuosilta 2020-2025). Tarjousten vertailu voitiin kuitenkin tehdä, kun tarvittavat tiedot oli saatavilla tarjoajan tarjoushintalomakkeelta.

 

Tarjousten vertailutaulukko ja hintatarjouslomake on oheismateriaalina. Halvimman tarjouksen vuotuinen kokonaishinta on * * * * €/vuosi ja yksikköhintaiset työt * * * * €/vuosi eli * * * * * €/vuosi.

 

Tekninen johtaja:

Lautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle, että se päättää valita valaistuksen ylläpitourakan 2020-2025 urakoitsijaksi halvimman tarjouksen antaneet Kempeleen Sähkön yhdistetyn kokonaishinnan ja yksikköhintatyöurakan viiden vuoden tarjoushintaan * * * * * * € (Alv 0%).

 

Päätös:

Esitys hyväksyttiin.

 

Kokouksessa pidettiin tauko klo 14:37-14:53.

__________

 

Khall 08.09.2020 § 351

 

 

Lisäselvityksenä asiaan todettakoon, että nykyinen sopimus on sisältänyt valaistuksen ryhmävaihtoa ja yksittäisten valaistusvikojen korjausta ilman toimenpideaikaa tai muita vaatimuksia, jolloin jokainen korjaus aikatauluineen joudutaan kysymään erikseen.

 

Nykyisestä sopimuksesta puuttuu mm. sähkökeskusten määräaikaistarkistukset, kaapelinäytöt, vastuu sähköverkoista, sähkötöiden johtajan tehtävät ja vikapäivystys 24/7.

 

Uudessa sopimuksessa valaistuksen ohjaus sisältyy työhön, kun nykyisessä on erikseen tilattu yksittäisiä töitä. Uudessa myös valaistuksen kunnon hallinta tuottaa tiedot kunnalle, nykyisessä sitä ei ole, vaan korjaukset tehdään vikaperusteisesti.Uuteen sopimukseen on sisällytetty myös valaistuksen kunnon seuranta ja tarkistukset.

 

Edelleen todettakoon, että nykyisessä sopimuksessa huoltokierrokset tehdään kerran vuodessa, jatkossa neljä kertaa vuodessa. Tällöin yksittäisten vikojen korjaustarve vähenee ja yleisilme kohenee. Uudessa sopimuksessa myös valaistuksen ryhmävaihdot tehdään valaisintyyppien elinkaaren mukaan. Uusi sopimus pitää sisällään myös yksikköhintaisia töitä, joita nykyisessä sopimuksessa ei ole. Myös dokumentaatioon kiinnitetään huomiota.Tuntihinta yksittäisten töiden osalta on halvempi kuin nykyisessä.

 

Kunnanjohtaja:

Esitys on julkinen päätöksenteon jälkeen.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Päätös:

Kunnanjohtajan muutettu esitys:

Palautetaan asia tekniseen lautakuntaan uudelleen valmisteltavaksi.

Hyväksyttiin yksimielisesti kunnanjohtajan muutettu esitys.

__________

 

Teknlk 02.10.2020 § 100

 

Kunnanhallitus on 14.10.1981 § 1022 hyväksynyt Rovakairan Sähkö Oy:n esittämän valtion omistamien ja kunnan hallinnassa olevien tievalaistuksien käyttö- ja hoito-ohjeen. Tässä sopimuksessa valaistustariffi sisälsi valaisimien huoltokustannukset. Yhdeksänkymmentäluvulla siirryttiin laskuttamaan tuntilaskutuksena tehdystä työstä ja materiaalit laskutettiin erikseen. Yleisperiaate oli, että Rovakaira oma-aloitteisesti käy valaisimet läpi elokuun puolivälissä, ennen koulujen alkamista. Vastaava läpikäynti oli toukokuun puolivälissä. Tämän lisäksi tekniseltä osastolta soitettiin yksittäiset korjaukset. Korjaukset saatiin silloin, kun se Rovakairan työohjelmaan sopi. Kustannukset olivat viime vuosina yli 20.000 €/v.

Hankintalain mukaan yli 60.000 €:n palvelujen osto tulee kilpailuttaa. Kunnan oman hankintaohjeen mukaan yli 20.000 €:n palvelujen hankinta on kilpailutettava. Mikäli osto tapahtuu jatkuvana, niin siihen lasketaan 4:n vuoden hankinnat yhteen. Kunnan valaisinmäärän edelleen voimakkaasti kasvaessa on vaihtoehtona kilpailutus tai oma huolto. Oman huollon edellytys on auto, nosturi ja kaksi henkilöä tekemään määräajan vuodesta huoltotöitä. Nosturin hinta on arviolta 45.000 €, nosturille täytyisi rakentaa suoja. Auto olisi liikennepuolella omasta takaa.

Nyt pyydettyyn urakkaan saatiin kaksi tarjousta, Rovakaira Oy ei tarjonnut.

Tarjouspyynnössä oli kaksi osiota. Toinen kiinteä hintainen "kokonaishintaiset työt" ja toinen "yksikköhintaiset työt".

Halvimman tarjouksen kokonaishintaisten töiden tarjous vuodessa oli * * * * * *

Kokonaishintaisiin töihin kuuluu seuraavat osiot:

- Isännöintipalvelut (* * * * * * * *) joka pitää sisällään työnjohto- ja hallintotehtävät,valaistuksen vikapäivystys,valaistuksen ohjaus, keskusten määräaikaistarkastukset ja saneerausohjelmointi.

- Tarkastukset ja seuranta (* * * * * * * *). joka sisältää valaistuksen seurannan, pylväiden jalustan ja varsien tarkastamisen, johtojen ja kaapeleiden tarkastamisen ja valaistuskeskusten tarkastamisen.

- Lamppujen puhdistus ja ryhmävaihto (* * * * * * * *i)

- Huoltokierrokset (* * * * * * * *). Huoltokierroksia on vuodessa neljä kertaa.

 

Yksikköhintaiset työt laskutetaan annettujen yksikköhintojen mukaan. Arvio vuotuisesta * * * * * * hinnasta saatiin, kun etukäteen tarjouspyynnössä arvioitiin määrät eri työvaiheille/materiaalille. Yksikköhintaisiksi töiksi on arvioitu mm. normaalista huollosta poikkeavat ennalta arvaamattomat työt kuten kolarikorjaukset, yksittäisten valaisinrakenteiden uusimiset, kaapelikatkojen korjaukset tmv.

Tekninen johtaja:

Lautakunta päättää uusia aikaisemman 26.8.2020 tehdyn esityksen.

 

Päätös:

Keskustelun kuluessa Raili Fagerholm esitti, että valaistuksen ylläpitourakan hankinta keskeytetään. Perusteena hankinnan kalleus. Marita Toivanen kannatti Raili Fagerholmin esitystä.

 

Puheenjohtaja tiedusteli voidaanko Raili Fagerholmin esitys hyväksyä yksimielisesti, saatuaan myöntävän vastauksen lautakunta päätti yksimielisesti, että hankinta keskeytetään hankintalaki 125 §:n perusteella. Perusteena keskeyttämiselle on hankinnan kalleus.

 

 

Kokouksessa pidettiin tauko klo 14:00 - 14:10.

 

 

__________


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa