Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kittilän kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kunnanhallitus
Pöytäkirja 06.10.2020/Pykälä 392

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

Kunnanhallitus

§ 392

06.10.2020

 

COVID-19 -puitetukiohjelman mukaisen tuen myöntäminen matkailulle vuosina 2021-2023

 

77/02.02/2020

 

Khall 06.10.2020 § 392

 

(Lisätietoja: Kunnanjohtaja Antti Jämsén, puh. 040 745 9830)

 

Visit Levi/Levin Matkailu Oy on toimittanut kunnalle anomuksen COVID-19 -puitetukiohjelman mukaisen tuen myöntämisestä vuosille 2021-2023. Hakemusta perustellaan niiden syiden vuoksi, jotka ovat aiheutuneet COVID-19 pandemian kurittaessa Lapin ja Kittilän matkailua maaliskuusta 2020 lähtien. Visit Levi on alueen virallisena matkailuorganisaationa hoitanut pandemian aikana esimerkiksi matkailualueen aktiivista viestintää, kotimaahan suunnattuja markkinointikampanjoita, COVID-19 tiedottamista alueen matkailuyrittäjille, matkailuneuvontaa sekä edunvalvontaa. Visit Levin arvion mukaan pandemian vaikutukset tulevat tuntumaan seuraavan kolmen vuoden ajan alueella aiheuttaen vuosittain mahdollisesti 500 henkilötyövuoden katoamisen alueelta, lähes 60 miljoonan euron pudotuksen 149 miljoonan euron alueen matkailutulosta sekä yli 2 miljoonan euron vähennyksen alueen tuloveroihin. Mukaan ei ole vielä laskettu kerrannaisvaikutuksia.

 

Hakemuksen mukaan kunnan osittain omistamalla Visit Levillä / Levin Matkailu Oy:llä on näkyvä rooli alueen, Lapin ja koko Suomen matkailusektorilla. Pandemian alku aiheutti Levin Matkailu Oy:lle yli 600 000 euron tappion viime tilikaudella ja toiminnan jatkuminen on nykyisessä rahoitusmallissa lähes kokonaan matkailun välitysmyynnistä kiinni. Rahoitusmalli ei ole kestävä ratkaisu tässä kriisitilanteessa. Varmistaakseen Kittilän matkailun tulevaisuuden Visit Levi/Levin Matkailu Oy esittää, että Kittilän kunta tekee päätöksen maksuvalmiustuen myöntämistä Visit Levi alueorganisaatiolle vuosille 2021-2023, jolla elvytetään kunnan matkailuelinkeinoa ja pidetään huolta Kittilän matkailualueen kilpailukyvystä pandemian väistyttyä.

 

Matkailuneuvonta on tärkeä osa alueen matkailualueen toimenpiteitä ja Kittilän kunta on tukenut vuonna 2020 matkailuneuvonnan järjestämistä 150 000 eurolla. Matkailun edistämiseksi on syytä varmistaa Visit Levin/Levin Matkailu Oy:n edellytykset järjestää alueen matkailuneuvontaa myös tulevina vuosina 2021-2023, jolloin alueen matkailuelinkeino toipuu suuresta kriisistä. Kittilän matkailuneuvonta on tärkeää koko alueelle, se kasvattaa alueen matkailupalvelujen kysyntää välittämällä tietoa alueesta, alueen palveluista ja yrityksistä sekä käyntikohteista ja aktiviteeteista. Matkailuneuvonta sisältää kuluttajille suoraan annettavan asiakaspalvelun, verkkoperusteisen asiakaspalvelun sisältäen sähköpostit, sosiaalisen median ja yhteisöviestinnän. Lisäksi se sisältää sisällöntuotannon eri verkkomedioihin sekä alueen esille tuonnin kotimaisilla ja kansainvälisillä markkinoilla. Koronapandemian helpottuessa alueen on tehtävä laajasti töitä, jotta kansainvälisten asiakkaiden määrä saadaan kasvatettua ja alueen matkailutoimialaa elvytettyä.

 

Vuonna 2020 kuntien on mahdollista myöntää julkista tukea yrityksille Suomen tilapäisen COVID-19 -puitetukiohjelman puitteissa. Suomen tilapäinen COVID-19 -puitetukiohjelma (komission päätös SA.56995) perustuu SEUT 107(3)(b) artiklaan sekä tilapäisten valtiontukipuitteiden 3.1 lukuun (komission tiedonanto 2020/C 91 I/01 muutoksineen). Kaikki kansalliset, alueelliset ja paikalliset tukiviranomaiset voivat puitetukiohjelman nojalla myöntää rajoitettuja tukimääriä yrityksille. Kyseessä on tilapäinen, 31.12.2020 asti voimassa oleva, valtiontukisääntöjen kevennys koronaepidemiasta johtuen. Komissio on vahvistanut, että puitetukiohjelma riittää tukiohjelmaa ja alustavaa budjettia koskevan edellytyksen täyttämiseksi eikä esimerkiksi kunnan tarvitse perustaa omaa tukiohjelmaa, jolla on alustavabudjetti, jotta se voisi myöntää tukea puitetukiohjelman nojalla. Tukiohjelman tavoitteena on mahdollistaa rajoitettujen tukimäärien myöntäminen erityisesti niille yrityksille, jotka kärsivät yllättävästä maksuvalmiuden puutteesta COVID-19 -kriisin vuoksi. Tavoitteena on lisäksi auttaa yrityksiä jatkamaan ja kehittämään toimintaansa sekä aloittamaan investointisuunnitelmia kriisin aikana ja sen jälkeen sekä ylläpitämään työllisyyttä. (Soveltamisohje; Suomen tilapäinen COVID-19 -puitetukiohjelma (SA.56995 ja SA.57958, päivitetty 7.8.2020)).

 

Kunnanjohtaja:

Kunnanhallitus päättää

 

1) esittää valtuustolle, että se myöntää varattavaksi Visit Levi/Levin Matkailu Oy:lle 150 000 euron tuen perustuen Suomen tilapäiseen COVID-19 -puitetukiohjelmaan (komission päätös SA.56995), joka perustuu SEUT 107(3)(b) artiklaan sekä tilapäisten valtiontukipuitteiden 3.1 lukuun (komission tiedonanto 2020/C 91 I/01 muutoksineen).

 

2) varata tukeen 150 000 euron vuosittaisen määrärahan kunnan talousarvioon vuosien 2021-2023 aikana.

 

Päätös:

Kunnanjohtajan muutettu esitys:

Kunnanhallitus päättää:

 

1) esittää valtuustolle, että se myöntää varattavaksi Visit Levi/Levin Matkailu Oy:lle 150 000 euron tuen perustuen Suomen tilapäiseen COVID-19 -puitetukiohjelmaan (komission päätös SA.56995), joka perustuu SEUT 107(3)(b) artiklaan sekä tilapäisten valtiontukipuitteiden 3.1 lukuun (komission tiedonanto 2020/C 91 I/01 muutoksineen).

 

2) esittää valtuustolle, että 150 000 euron vuosittainen määrärahavaraus käsitellään talousarvion ja taloussuunnitelman 2021-2023 yhteydessä.

 

Hyväksyttiin yksimielisesti kunnanjohtajan muutettu esitys.

__________


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa