Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kittilän kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kunnanhallitus
Pöytäkirja 06.10.2020/Pykälä 389

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

Kunnanhallitus

§ 389

06.10.2020

 

Uuden kokobetonisen skeittiparkin sijainti

 

152/12.04.02/2018

 

Khall 06.10.2020 § 389

 

(Lisätietoja: Liikuntasihteeri Juha Marletsuo, puh. 040 573 1123)

 

Skeittiparkkihankkeen tausta

 

Paikallinen aktiiviskeittaaja teki kesällä 2018 kuntalaisaloitteen, jossa hän esitti uuden kokobetonisen skeittiparkin rakentamista Sirkan kylälle. Aloitteen tueksi kerättiin yli 200 kannatusilmoitusta sähköisessä Kuntalaisaloite.fi -palvelussa. Vapaan sivistystyön lautakunta käsitteli aloitteen keväällä 2019 (Vapsivlk 16.05.2019 § 15).

 

Yleisellä tasolla todettakoon, että lautakunta suhtautuu myönteisesti lähiliikuntapaikkaverkoston kehittämistä koskeviin avauksiin. Lautakunta totesi, että rullalautailun, potkulautailun, rullaluistelun sekä BMX-pyöräilyn kaltaiset lajit ovat valtavirtaistuneet viimeisen parinkymmenen vuoden aikana ja että ne ovat kasvattaneet suosiotaan etenkin lasten ja nuorten keskuudessa. Lisäksi lautakunta katsoi, että paikallistason liikunta- ja nuorisopoliittisessa päätöksenteossa skeittiparkki voidaan nähdä yhtenä mahdollisena vastauksena lasten ja nuorten muuttuviin liikuntatottumuksiin ja -mieltymyksiin.

Kuntalaisaloite ja lautakunnan vastine ovat tämän esityksen oheismateriaalina.

 

Kuluvan vuoden talousarvion investointiosaan on varattu määräraha skeittiparkkisuunnitelman hankkimista varten. Suunnitelman laatii skeittiparkkeihin erikoistunut asiantuntijataho. Ensin on kuitenkin tehtävä päätös koskien skeittiparkin sijaintia.

 

Skeittiparkin sijainti herätti viime syksynä jonkin verran kuntalaiskeskustelua. Kittilän nuorisovaltuusto toteutti sähköisen kyselyn, jonka tavoitteena oli selvittää kuntalaisten näkemyksiä aiheeseen liittyen. Nuorisotoimelta saatujen tietojen mukaan noin puolet vastanneista oli sitä mieltä, että skeittiparkki tulisi sijoittaa kirkonkylälle. Noin puolet vastanneista sen sijaan katsoi, että parkki tulisi sijoittaa Sirkan kylälle.

 

Keskeiset sijaintikriteerit

 

Kokobetonisen skeittiparkin sijainnista keskusteltaessa tulisi huomioida ainakin seuraavat seikat:

 

- Skeittiparkin tulisi sijaita avoimella paikalla, johon pääsee tuulemaan vapaasti.

 

- Parkin tulisi sijaita sellaisella paikalla, johon aurinko pääsee paistamaan ja johon ei muodostu varjoja.

 

- Parkin sijainnin on oltava sellainen, että vedenpoisto kyetään järjestämään mahdollisimman tehokkaasti.

- Lähiliikuntapaikkaperiaatteiden mukaisesti skeittiparkin tulisi sijaita hyvien kulkuyhteyksien varrella tai parkin tulisi olla muuten helposti saavutettavissa.

 

- Asutuksen välittömään läheisyyteen parkki ei lähtökohtaisesti sovellu.

 

- Sijaintipaikan maaperän tulisi olla riittävän kantava. Routimaton hiekkamaa on yleisesti ottaen paras vaihtoehto.

 

- Skeittiparkissa vietetään usein pitkiäkin aikoja. Näin ollen parkki tulisi mahdollisuuksien mukaan sijoittaa siten, että parkin lähettyvillä olisi mahdollisuus käydä vessassa. Lisäksi harrastajat usein toivovat, että parkin lähettyvillä olisi myös kaupassakäyntimahdollisuus. Yleisesti ottaen skeittiparkki tulisi pyrkiä sijoittamaan siten, että lähistöltä löytyisi koko perheelle suunnattuja vapaa-ajan palveluita ja aktiviteetteja.

 

- Skeittiparkin on syytä sijaita jokseenkin keskeisellä paikalla. Keskeinen sijainti karsii potentiaalisia lieveilmiöitä sekä minimoi mahdollista häiriökäyttäytymistä.

 

Yhteenveto

 

Yhteenvetona voidaan todeta, että skeittiparkin sijoittaminen Sirkan kylälle on varteenotettava vaihtoehto. Varsinkin Activity Parkin välittömässä läheisyydessä sijaitseva hiekkakenttä täyttää edellä esitetyt kriteerit. Alue on merkitty oheismateriaalina olevaan ortoilmakuvaan. Skeittiparkin rakentamiselle ei ole maanomistuksellisia esteitä, sillä parkki tulisi sijoittumaan pääasiassa Kittilän kunnan maa-alueelle ja mahdollisesti osittain myös Oy Levi Ski Resort Ltd:n maa-alueelle. Asiasta on käyty alustava keskustelu alueella operoivan Oy Levi Ski Resort Ltd:n kanssa. Parkin edellyttämä pinta-ala tarkentuu siinä vaiheessa, kun parkkisuunnittelija pääsee tutustumaan alueeseen ja aloittamaan suunnittelutyön.

 

Ajantasa-asemakaavakartassa skeittiparkki tulisi sijoittumaan ainakin osittain virkistys- ja retkeilyalueelle, joten parkin rakentaminen edellyttää poikkeuslupamenettelyä. Ajantasa-asemakaavakartta on esityksen oheismateriaalina.

 

Liikuntatoimi korostaa, että myös kirkonkylän rullalautailu- ja potkulautailuolosuhteet kaipaavat kehittämistä. Kirkonkylän koulukeskuksen kokonaiskehittäminen on juuri siirtynyt toteuttamissuunnitelmavaiheeseen. Liikuntatoimi katsoo, että kirkonkylän rullalautailu- ja potkulautailuolosuhteisiin tulisi kiinnittää erityistä huomiota viimeistään kirkonkylän koulukeskuksen pihasuunnittelun yhteydessä.

 

Kunnanjohtaja:

Kunnanhallitus päättää, että

 

1) uusi kokobetoninen skeittiparkki suunnitellaan Levin Activity Parkin yhteyteen.

 

2) kirkonkylän rullalautailu- ja potkulautailuolosuhteisiin pyritään mahdollisuuksien mukaan kiinnittämään huomiota viimeistään siinä vaiheessa, kun koulukeskuksen alueelle ryhdytään laatimaan pihasuunnitelmaa.

 

Päätös:

Esitys hyväksyttiin.

__________


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa