Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kittilän kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kunnanhallitus
Pöytäkirja 06.10.2020/Pykälä 402

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

Kunnanhallitus

§ 402

06.10.2020

 

Kunnanvaltuuston kokouksen 31.8.2020 päätösten laillisuusvalvonta ja täytäntöönpano

 

Khall 06.10.2020 § 402

 

Lisätietoja: Kunnanjohtaja Antti Jämsén, puh. 040 745 9830)

 

Kunnanhallitukselle kuuluu kuntalain 96 §:n mukainen päätösten laillisuuden valvonta.

 

''Jos kunnanhallitus katsoo, että valtuuston päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä taikka valtuusto on ylittänyt toimivaltansa tai että päätös on muuten lainvastainen, kunnanhallituksen on jätettävä päätös täytäntöön panematta. Asia on viipymättä saatettava valtuuston uudelleen käsiteltäväksi.''

 

Kunnanvaltuuston kokouksessa 31.8.2020 käsiteltiin seuraavat asiat:

 

§ 79

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

§ 80

Pöytäkirjan tarkastaminen

§ 81

Valtuusaloite Levin alueen katujen talviaikaisen kunnossapidon seurannan saamiseksi yleisesti nähtäville

§ 82

Vasemmistoliiton Kittilän valtuustoryhmän valtuustoaloite jätehuoltomääräysten muuttamista koskevan tiedustelun tekemiseksi Lapin Jätehuolto kuntayhtymä Lapecolle

§ 83

Valtuustoaloite koskien Tunturitien 1. kaavoittamista kaavatieksi ja 2. ottamista kunnan hoitovastuulle

§ 84

Valtuustoaloite, Kantatie 79 leväntäminen Rauhalan kylän kohdalla

§ 85

Kittilän Vasemmiston valtuustoryhmän valtuustoaloite 11.11.2019 sähköisestä kokouspalvelusta ja kunnanhallituksen teknisestä sihteeristä

§ 86

Valtuustoaloite Kittilän kunnanvaltuuston kokousajan muuttamisesta aikaisemmaksi

§ 87

Valtuustoaloite paikallisradion perustamisesta

§ 88

Valtuustoaloite - Työttömän aktiivimalli/uuden toimintamallin kehittäminen

§ 89

Valtuustoaloite ulkopuolisten virkamiesten ottamisesta hallinnollisesta kriisistä pois pääsemiseksi

§ 90

Valtuustoaloite ulkopuolisen lakiavun ottamisesta kunnanvaltuuston ja -hallituksen kokouksiin

§ 91

Valtuustoaloite vapaan keskustelun lisäämisestä kunnanvaltuuston kyselytunnille

§ 92

Valtuustoaloite pormestarimallin mukaisten rakenteellisten muutosten käynnistämisestä

§ 93

Valtuustoaloite talvi- ja jatkosodassa kaatuneiden nimilaattojen sijoittamisesta

§ 94

Aloite kunnanvaltuuston kokousten kuvaamisesta ja nauhoittamisesta

§ 95

Kristillisen kulttuurin ja musiikin tuki ry:n hankeaikainen lainahakemus/Tunturi kutsuu -kristillnen musiikkitapahtuma Tunturi-Lapissa -hanke

§ 96

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös 7.7.2020 Nro 20/0383/2 kunnallisvalituksesta koskien kunnanvaltuuston päätöstä 13.11.2018 § 81 "Valtuustoaloite Lapeco-kuntayhtymästä eroamisen peruuttamiseksi"

§ 97

Kunnanjohtajan viran täyttäminen 1.1.2021 lukien

§ 98

Tilapäisen valiokunnan esitys valtuustolle Kittilän kunnan toimielinten erottamiseksi epäluottamuksen perusteella

§ 99

Kunnanhallituksen, kunnanhallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajien vaali

§ 100

Sosiaali- ja terveyslautakunnan vaali

§ 101

Teknisen lautakunnan vaali

§ 102

Rakennus- ja ympäristölautakunnan vaali

§ 103

Koululautakunnan vaali

§ 104

Vapaan sivistystyön lautakunnan vaali

§ 105

Valtuutettujen puheenvuorot, aloitteet/Kvalt 31.8.2020

 

Kunnanjohtaja:

Kunnanhallitus toteaa valtuuston 31.8.2020 päätökset § 79 - § 105 laillisiksi ja päättää panna ne täytäntöön.

 

Päätös:

Kunnanjohtaja Antti Jämsén poistui esteellisenä (syynä asianosaisuus, hallintolaki 28 §) tämän pykälän käsittelyn ajaksi.

 

Kunnanjohtajan ollessa esteellinen vs. hallintojohtaja Hanna-Maria Grandell toimi esittelijänä tämän asian osalta.

 

Vs. hallintojohtaja:

Kunnanhallitus toteaa valtuuston 31.8.2020 päätökset § 79 - § 105 laillisiksi ja päättää panna ne täytäntöön.

 

Kunnanhallituksen jäsen Marita Toivanen poistui kokouksesta klo 15.57.

Pöytäkirjan tarkastajaksi Marita Toivasen tilalle §:ien 402 ja 403 osalta valittiin jäsen Akseli Erkkilä.

 

Vs. hallintojohtajan esitys hyväksyttiin.

__________


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa