Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kittilän kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Vapaan sivistystyön lautakunta
Pöytäkirja 17.12.2020/Pykälä 42

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

Vapaan sivistystyön lautakunta

§ 38

23.09.2019

Vapaan sivistystyön lautakunta

§ 42

17.12.2020

 

Opetus- ja kulttuuriministeriön erityisavustus vähävaraisten perheiden lasten ja nuorten liikunnan harrastuksen tukemiseksi

 

449/02.05.01/2019

 

Vapsivlk 23.09.2019 § 38

 

 

(lisätietoja: liikuntasihteeri 040 573 1123)

 

Opetus- ja kulttuuriministeriö on julistanut haettavaksi erityisavustuksen vähävaraisten perheiden lasten ja nuorten liikunnan harrastuksen tukemiseksi. Erityisavustusta voidaan myöntää kunnille. Kunnat jakavat avustukset harkitsemallaan tavalla edelleen kohdeavustuksina paikallisille liikuntaa järjestäville rekisteröityneille yhdistyksille. Kunnat hakevat avustusta aluehallintovirastojen kautta syyskuun loppuun mennessä. Kunnilta ei edellytetä omarahoitusosuutta. Avustukset myönnetään kunnille vuoden 2019 loppuun mennessä ja kuntien tulee käyttää avustukset vuoden 2020 loppuun mennessä.

 

Kuntien yhdistyksille edelleen jakamalla avustuksella tuetaan vähävaraisten perheiden 7-15 -vuotiaiden lasten ja nuorten liikunnan perustoimintaa. Tässä yhteydessä perustoiminnalla tarkoitetaan lasten ja nuorten viikoittaista harrastamista seuran ohjatussa liikuntatoiminnassa. Ministeriön asettamien ehtojen mukaan avustuksen kohteena olevan liikuntaharrastuksen perustoiminnan tuki voi olla enintään viisikymmentä (50) euroa kuukaudessa yhtä lasta tai nuorta kohden.

 

Yhdenvertaisten ja tasa-arvoisten harrastusmahdollisuuksien edistäminen on valtakunnallinen haaste. Kittilän kunta on pyrkinyt vastaamaan tähän haasteeseen mm. pitämällä urheiluseura-avustukset hyvällä tasolla sekä vapauttamalla paikalliset yhdistykset liikuntapaikkojen käyttömaksuista. Liikuntatoimi esittää, että Kittilän kunta hakee OKM:n erityisavustusta, jotta yhä useammalla lapsella ja nuorella olisi mahdollisuus lähteä mukaan ohjattuun urheiluseuratoimintaan.

 

Paikallisista urheiluseuroista Kittilän Kotaveikot Ry, Levi Ski Club Ry, SBC Levi Ry sekä Kittilän Palloseura Ry ovat ilmaisseet kiinnostuksensa hanketta kohtaan. Liikuntatoimi valmistelee avustushakemuksen ja hankesuunnitelman yhteistyössä edellä mainittujen seurojen kanssa. Käytännössä avustusmekanismi tulee todennäköisesti toimimaan siten, että seurat myöntävät tiettyjen taloudellisten kriteerien nojalla maksualennuksia vähävaraisille perheille, jonka jälkeen seurat hakevat aluehallintoviraston myöntämää avustusta kunnalta. Hankesuunnitelman yksityiskohdat tarkentuvat syyskuun aikana. Urheiluseurojen kanssa käytyjen alustavien keskusteluiden perusteella liikuntatoimi arvioi, että AVI:lta haettava avustussumma tulee olemaan suuruudeltaan noin 8 000 euroa.

 

Vs. sivistystoimenjohtaja:

Vapaan sivistystyön lautakunta päättää, että Kittilän kunta hakee opetus- ja kulttuuriministeriön erityisavustusta vähävaraisten perheiden lasten ja nuorten liikunnan harrastuksen tukemiseksi. Edelleen lautakunta päättää, että avustushakemuksen ja hankesuunnitelman laadinnasta vastaa kunnan liikuntatoimi.

 

Päätös:

Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

__________

 

Vapsivlk 17.12.2020 § 42

 

(Lisätietoja: liikuntasihteeri puh. 040 573 1123)

 

Vapaan sivistystyön lautakunta päätti viime vuoden syyskuun kokouksessaan (23.09.2019 § 38), että Kittilän kunta hakee opetus- ja kulttuuriministeriön erityisavustusta vähävaraisten perheiden lasten ja nuorten liikunnan harrastuksen tukemiseksi. Avustushakemuksen ja hankesuunnitelman laadinnasta vastasi kunnan liikuntatoimi.

 

Liikuntatoimi haki opetus- ja kulttuuriministeriöltä 9 000 euron suuruista erityisavustusta. Avustushakemuksen toimittamisen jälkeen kävi ilmi, että Lapin maakuntaan osoitettu kokonaismääräraha oli suuruudeltaan 40 000 euroa. Lapin maakunnassa avustushakemuksia jätettiin yhteensä yli 400 000 euron edestä. Näistä taustatekijöistä johtuen Kittilän kunnalle myönnettiin 4 000 euron suuruinen erityisavustus. Tämä avustus on kirjattu liikuntatoimen kuluvan vuoden talousarvioon kustannuspaikalle 70200 liikuntatoimen hallinto, tulotilille 3310 muut tuet ja avustukset.

 

Kittilässä hanke toteutettiin yhteistyössä kolmen paikallisen kumppaniseuran kanssa. Edellä mainittu 4 000 euron suuruinen erityisavustus jaettiin SBC Levi ry:n, Kittilän Palloseura ry:n ja Levi Ski Club ry:n kesken siten, että kullakin kumppaniseuralla oli kuluvan vuoden aikana mahdollisuus myöntää 1 333 euron edestä urheiluseuratoiminnan maksuhelpotuksia taloudellisesti tukalassa asemassa oleville lapsiperheille. Näin mahdollistettiin yhä useamman kittiläläisen lapsen ja nuoren viikoittainen harrastaminen urheiluseuran ohjatussa liikuntatoiminnassa.

 

Kumppaniseurat ovat toimittaneet liikuntatoimelle yhteenvedot myönnetyistä maksuhelpotuksista. Myönnettyjen maksuhelpotusten yhteissumma on 3 993 euroa. Tämän avustusmekanismin kautta pystyttiin tukemaan yhteensä kahdenkymmenenkahden (22) lapsen ja nuoren säännöllistä liikuntaharrastusta. Kumppaniseurat olivat hankkeeseen tyytyväisiä. Liikuntatoimi laatii aluehallintovirastolle hankkeen loppuselvityksen ensi helmikuuhun mennessä.

 

Vt. sivistystoimenjohtaja:

Vapaan sivistystyön lautakunta päättää myöntää vähävaraisten perheiden lasten ja nuorten liikunnan harrastuksen tukemiseksi tarkoitetut erityisavustukset seuraavasti:

 

Levi Ski Club ry 1 250 euroa

Kittilän Palloseura ry 1 240 euroa

SBC Levi ry 1 503 euroa.

 

Päätös:

Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.
_________


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa