Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kittilän kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kunnanhallitus
Pöytäkirja 24.09.2020/Pykälä 370

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

Kunnanhallitus

§ 231

16.06.2020

Kunnanhallitus

§ 370

24.09.2020

 

Rakennustarkastajan virka

 

195/01.01.01/2020

 

Khall 16.06.2020 § 231

 

 

 

Rakennustarkastaja on irtisanoutunut Kittilän kunnan palveluksesta 1.8.2020 lukien. Virka on erittäin keskeinen kunnan toimintojen kannalta eikä sitä voida täyttää sisäisin järjestelyin. Riittävä henkilöstömitoitus antaa mahdollisuuden rakennusvalvonnan kehittämiseen ja hyvään asiakaspalveluun.Kittilän kunnan hallintosäännön 6 luvun 46 § mukaan kunnanhallitus päättää rakennustarkastajan valinnasta.

 

Rakennustarkastajan kelpoisuudet määrätään maankäyttö- ja rakennusasetuksen 4 §:ssä ja 108 §:ssä. Rakennustarkastajalla tulee olla tehtävään soveltuva rakennusalan korkeakoulututkinto sekä lisäksi riittävä kokemus rakennussuunnitteluun ja rakennustyön suoritukseen liittyvistä tehtävistä.

 

Rakennustarkastajan kelpoisuusehdot maankäyttö- ja rakennusasetukset 4 §:ssä: " Rakennustarkastajalla tulee olla tehtävään soveltuva rakennusalan korkeakoulututkinto. Lisäksi hänellä tulee olla riittävä kokemus rakennussuunnitteluun ja rakennustyön suoritukseen liittyvissä tehtävissä".

 

Kelpoisuusehdoista määrätään maankäyttö-ja rakennusasetuksen 108 §:ssä: "Sen estämättä, mitä 4 §:n 3 momentissa säädetään, rakennustarkastajana voi toimia ennen tämän asetuksen voimaantuloa rakennustarkastajan virkaan nimitetty henkilö tai henkilö, joka täyttää aikaisemman asetuksen 158 a §:ssä rakennustarkastajalle säädetyt kelpoisuusvaatimukset".

 

158 a § "Rakennustarkastajalta vaaditaan teknillisen koulun rakennusosaston talonrakennuksen opintosuunnalla suoritettu teknikon tutkinto tai aikaisempi sitä vastaava tutkinto tai muussa oppilaitoksessa suoritettu sitä korkeampi rakennusalan tutkinto".

 

Palkkaus määräytyy TS:n mukaan.

 

Kunnanjohtaja:

Kunnanhallitus päättää

 

1) päättää laittaa rakennustarkastajan viran julkiseen hakuun

 

2) nimetä haastatteluryhmään kunnanhallituksen puheenjohtaja Pekka Rajalan, kunnanjohtaja Antti Jämsénin, rakennus-ja ympäristölautakunnan puheenjohtaja Pirkko Jauhojärven, tekninen johtaja Lauri Kurulan ja rakennustarkastaja Matti Niskan

 

Päätös:

Esteellisyyttä käsitelty tämän asian osalta Khall 16.6.2020 § 230 seuraavasti:

"Kunnanhallituksen jäsen Antti Pekkala poistui kokouksesta esteellisenä tämän asian sekä §:n 231 ajaksi, eikä osallistunut asioista käytyyn keskusteluun eikä päätöksentekoon. Syynä intressijääviys."

 

Kunnanjohtajan esitys hyväksyttiin.

__________

 

Khall 24.09.2020 § 370

 

Kittilän kunnan rakennustarkastajana vakinainen virka on ollut haettavana 18.8.2020 mennessä. Työn aloitus on sovittu tapahtuvan 1.9.2020 tai sopimuksen mukaan.

 

Kittilän kunnassa rakennustarkastajan tehtäviin kuuluu rakennusvalvontatehtävät sekä rakentamisen ohjaus ja neuvontatehtävät. Perustehtävässä rakennustarkastaja toimii teknisen johtajan alaisuudessa. Kunnan rakennusvalvontaviranomaisen tehtävänä on valvoa kaavojen noudattamista, huolehtia rakentamista ja muita toimenpiteitä koskevien lupien käsittelemistä sekä osaltaan valvoa rakennetun ympäristön ja rakennusten kunnossapitoa ja hoitoa siten kuin siitä säädetään.

 

Viran kelpoisuusvaatimuksena on tehtävään soveltuva rakennusalan korkeakoulututkinto sekä riittävä kokemus rakennussuunnitteluun liittyvistä tehtävistä. Rakennustarkastajan kelpoisuudet määrätään maankäyttö-ja rakennusasetuksen 4 §:ssä ja 108 § :ssä.

 

Hakuilmoituksen mukaan valinnassa arvostetaan yhteistyökykyä, erinomaisia tietoteknisiä valmiuksia, hyviä vuorovaikutustaitoja ja kykyä ottaa vastaan uusia haasteita ja lisätehtäviä jatkuvasti muuttuvassa ympäristössä. Rakennusvalvonnassa on käytössä sähköinen lupien käsittely (lupapiste.fi) Kokemus toimimisesta kuntaorganisaatiossa on lisäarvo.

 

Palkkaus ja työsuhteen ehdot määräytyvät kunnallisen teknisen sopimuksen mukaan. Virkaan valitun tulee esittää hyväksytty lääkärintodistus terveydentilastaan ennen valinnan vahvistamista. Virka täytetään sopimuksen mukaan, noudattaen kuuden kuukauden koeaikaa.

 

Hakuajan puitteissa saatiin 9 hakemusta. Hakijoiden yhteenveto oheismateriaalina.Tekninen johtaja Lauri Kurula ja rakennustarkastaja Matti Niska ovat käyneet hakijat läpi ja on esityksenä kutsua haastatteluun kolme koulutuksen ja kokemuksen perusteella vahvinta kärkihakijaa.

 

Haastatteluryhmään kuuluvat kunnanhallituksen puheenjohtaja Pekka Rajala, kunnanjohtaja Antti Jämsén, rakennus-ja ympäristölautakunnan puheenjohtaja Pirkko Jauhojärvi, tekninen johtaja Lauri Kurula ja rakennustarkastaja Matti Niska.

 

Kunnanjohtaja:

 

Kunnanhallitus päättää

 

1) kutsua rakennustarkastajan viran hakijoista haastatteluun koulutuksen ja kokemuksen perusteella soveltuvimmaksi arvioidut seuraavat hakijat: Pentti Möykkynen, Antti Pekkala ja Mari Vallimäki

 

2) että haastattelut suoritetaan haastattelutyöryhmän erikseen sopimana ajankohtana

 

3) päätös valinnasta tuodaan kunnanhallituksen lokakuun kokoukseen päätettäväksi

 

Päätös:

Esitys hyväksyttiin.

__________


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa