Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kittilän kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kunnanhallitus
Pöytäkirja 24.09.2020/Pykälä 377

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa


Kunnanhallitus

§ 114

31.03.2020

Kunnanvaltuusto

§ 52

22.06.2020

Kunnanhallitus

§ 377

24.09.2020

 

Vuosien 2016, 2017 ja 2018 valtuustoaloitteet sekä vuosien 2017 ja 2018 kuntalaisaloitteet/Käsittelyn Kvalt 1.4.2019 § 14 täydentäminen

 

Khall 31.03.2020 § 114

 

 

Vuosien 2016, 2017 ja 2018 valtuustoaloitteet sekä vuosien 2017 ja 2018 kuntalaisaloitteet käsittelyineen ja tehtyine toimenpiteineen on käsitelty kunnanvaltuuston kokouksessa 1.4.2019 §:n 14 kohdalla. Tuolloin valtuusto merkitsi tiedoksi loppuun käsitellyt sekä keskeneräiset valtuustoaloitteet sekä kuntalaisaloitteet liitteinä olleiden luetteloiden mukaisesti.

 

Kokouksessaan 3.2.2020 §:n 6 kohdalla valtuusto edellytti, että 6.4.2020 valtuuston kokoukseen tuodaan käsiteltäväksi kaikki valtuusto- ja kuntalaisaloitteet, joita valtuusto ei ole todennut loppuun käsitellyiksi ja kaikille aloitteille on nimettävä vastuuhenkilö.

 

Kunnanvaltuuston edellisen käsittelyn jälkeen on edelleen käyty läpi keskeneräisiä valtuustoaloitteita vuosilta 2016, 2017 ja 2018 sekä kuntalaisaloitteita vuosilta 2017 ja 2018. Tässä käsittelyssä on tarkoitus yhteenvedon omaisesti todeta aloitteiden nykytilanne ja viedä se delleen tiedoksi kunnanvaltuustolle.

 

Kittilän kunnan hallinnolliseen ohjeisiin tullaan laatimaan aloitteiden käsittelyä koskeva ohje kaikille toimialoille kesään 2020 mennessä. Tämä tulee omalta osaltaan yhdenmukaistamaan ja nopeuttamaan aloitteiden käsittelyä eri toimialoilla.

 

Kunnanjohtaja:

Kunnanhallitus päättää

 

1) esittää valtuustolle, että se hyväksyy ja merkitsee tiedoksi liitteinä olevat 25.3.2020 mennessä tehdyt selvitykset ja toimenpiteet valtuustoaloitteista ja kuntalaisaloitteista

 

2) valtuuttaa hallinto-osaston laatimaan aloitteiden käsittelyä koskeva ohjeistuksen kaikille toimialoille kesään 2020 mennessä.

 

Päätös:

Keskustelun kuluessa kunnanhallituksen varajäsen Marita Toivanen esitti täydennyksenä, että kohta 1 kuuluu seuraavasti: esittää valtuustolle, että se hyväksyy ja merkitsee tiedoksi liitteinä olevat 25.3.2020 mennessä tehdyt selvitykset ja toimenpiteet valtuustoaloitteista ja kuntalaisaloitteista ja esittää valtuustolle, että se toteaisi ne loppuun käsitellyiksi

 

Kunnanjohtajan muutettu esitys:

 

Kunnanhallitus päättää:

 

1)esittää valtuustolle, että se hyväksyy ja merkitsee tiedoksi liitteinä olevat 25.3.2020 mennessä tehdyt selvitykset ja toimenpiteet valtuustoaloitteista ja kuntalaisaloitteista ja päättää esittää valtuustolle, että se toteaisi mitkä aloitteista on loppuun käsitelty.

 

2) valtuuttaa hallinto-osaston laatimaan aloitteiden käsittelyä koskevan ohjeistuksen kaikille toimialoille kesään 2020 mennessä.

 

Hyväksyttiin yksimielisesti kunnanjohtajan muutettu esitys.

__________

 

Kvalt 22.06.2020 § 52

 

 

Päätös:

Kokouksessa kahdentenatoista asiana käsitellyn §:n 68 jälkeen pidetyn tauon päätyttyä suoritettiin uusi nimenhuuto, läsnä oli 25 valtuutettua/varavaltuutettua.

 

Siirrettiin tämä asia yksimielisesti käsiteltäväksi elokuun kokouksessa.

__________

 

Khall 24.09.2020 § 377

 

Edellisen käsittelyn jälkeen on päivitetty sekä kuntalaisaloitteita että valtuustoaloitteita koskevaa listausta. Asiaa on käsitelty myös kunnan johtoryhmässä.

 

Edellä mainituilla toimenpiteillä pyritään siihen, että vanhoja valtuusto-ja kuntalaisaloitteita on käyty järjestelmällisesti läpi ja todettu loppuun käsitellyiksi. Täten vältytään siltä, että aloitteita koskevilla listoilla on monta vuotta valmistelussa olevia aloitteita. Vs. hallintojohtaja on ohjeistanut toimialoja aloitteiden käsittelyn osalta kesän ja syksyn 2020 aikana.

 

Kunnanjohtaja

 

Kunnanhallitus päättää

 

1) esittää valtuustolle että se hyväksyy ja merkitsee tiedoksi liitteinä olevat 18.9.2020 mennessä tehdyt selvitykset ja toimenpiteet valtuustoaloitteista ja kuntalaisaloitteista ja päättää esittää valtuustolle että se toteaisi mitä aloitteista on loppuun käsitelty

 

2) merkitä tiedoksi hallinto-osastolla tehdyt toimenpiteet kuntalais- ja valtuustoaloitteiden käsittelyn edistämiksi kaikilla toimialoilla

 

3) tarkistaa pöytäkirjan tämän asian osalta tässä kokouksessa

 

Päätös:

Kunnanhallituksen jäsen Marita Toivanen esitti, että listoissa ovat jatkossa mukana vain ne aloitteet, joita valtuusto ei ole päättänyt loppuun käsitellyiksi. Jäsen Raili Fagerholm kannatti tehtyä esitystä.

 

Hyväksyttiin yksimielisesti tällä täydennyksellä.

 

Tarkistettiin pöytäkirja tämän asian osalta tässä kokouksessa.

__________


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa