Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kittilän kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kunnanhallitus
Pöytäkirja 24.09.2020/Pykälä 375

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

Kunnanhallitus

§ 375

24.09.2020

 

Levin Matkailu Oy:n tuki

 

77/02.02/2019

 

Khall 24.09.2020 § 375

 

(Lisätietoja: Kunnanjohtaja Antti Jämsén, puh. 040 745 9830)

 

Kittilän kunnanvaltuusto 16.12.2019 (§ 68) on varannut vuoden 2020 talousarvioon 150 000 euron määrärahan alueen matkailuneuvontaan. Levin Matkailu Oy:n toimitusjohtaja Yrjötapio Kivisaari on toimittanut 19.8.2020 kunnalle anomuksen 150 000 euron tuen myöntämisestä viitaten tähän määrärahavaraukseen.

 

Vuonna 2020 kuntien on mahdollista myöntää julkista tukea yrityksille Suomen tilapäisen COVID-19 -puitetukiohjelman puitteissa. Suomen tilapäinen COVID-19 -puitetukiohjelma (komission päätös SA.56995) perustuu SEUT 107(3)(b) artiklaan sekä tilapäisten valtiontukipuitteiden 3.1 lukuun (komission tiedonanto 2020/C 91 I/01 muutoksineen). Kaikki kansalliset, alueelliset ja paikalliset tukiviranomaiset voivat puitetukiohjelman

nojalla myöntää rajoitettuja tukimääriä yrityksille. Kyseessä on tilapäinen, 31.12.2020 asti voimassa oleva, valtiontukisääntöjen kevennys koronaepidemiasta johtuen. Komissio on vahvistanut, että puitetukiohjelma riittää tukiohjelmaa ja alustavaa budjettia koskevan edellytyksen täyttämiseksi eikä esimerkiksi kunnan tarvitse perustaa omaa tukiohjelmaa, jolla on alustava budjetti, jotta se voisi myöntää tukea puitetukiohjelman nojalla. Tukiohjelman tavoitteena on mahdollistaa rajoitettujen tukimäärien myöntäminen erityisesti niille yrityksille, jotka kärsivät yllättävästä maksuvalmiuden puutteesta COVID-19 -kriisin vuoksi. Tavoitteena on lisäksi auttaa yrityksiä jatkamaan ja kehittämään toimintaansa sekä aloittamaan investointisuunnitelmia kriisin aikana ja sen jälkeen sekä ylläpitämään työllisyyttä. (Soveltamisohje; Suomen tilapäinen COVID-19 -puitetukiohjelma (SA.56995 ja SA.57958, päivitetty 7.8.2020)).

 

Kuntaliitosta on 7.9.2020 pyydetty tietoa siitä, onko kunnille laadittu tarkempia ohjeita kyseisen tuen myöntämiseen. Kuntaliiton johtava lakimies on vastannut sähköpostitse 10.9.2020, että Kuntaliitolla ei ole tarkempaa ohjeistusta kyseisen puiteohjelman soveltamisen osalta.

 

Puiteohjelman soveltamisohjeen mukaisesti Kittilän kunta on pyytänyt 16.9.2020 Levin Matkailu Oy:ltä tiedon muista mahdollisista tuista, joita yritys on hakenut tai saanut kyseisen puitetukiohjelman puitteissa. Selvitys on pyydetty toimittamaan 17.9.2020 mennessä.

 

Levin Matkailu Oy:n toimitusjohtaja Yrjötapio Kivisaaren toimittama selvitys Levin Matkailu Oy:n tuista Suomen tilapäisen COVID-19 -puitetukiohjelman puitteissa on kirjattu saapuneeksi Kittilän kunnan kirjaamoon 17.9.2020.

 

Haetun tuen maksaminen perustuu kunnan vahvistettuun budjettiin vuodelle 2020 ja maksetaan tililtä 4460/ Muut yhteistoimintaosuudet, Kustannuspaikka 30105/ Muu toiminta.

 

Oheismateriaalina avustushakemus (YrjöTapio Kivisaaren kirje),

Soveltamisohje sekä Selvitys muista puitetukiohjelman tuista (YrjöTapio Kivisaarelta tullut lisäselvitys).

 

Kunnanjohtaja:

 

Kunnanhallitus päättää

 

1) myöntää Levin Matkailu Oy:lle 150 000 euron tuen perustuen Suomen tilapäiseen COVID-19 -puitetukiohjelmaan (komission päätös SA.56995), joka perustuu SEUT 107(3)(b) artiklaan sekä tilapäisten valtiontukipuitteiden 3.1 lukuun (komission tiedonanto

2020/C 91 I/01 muutoksineen).

 

2) maksaa tuen kunnan vuoden 2020 budjetista tililtä 4460/ Muut yhteistoimintaosuudet, Kustannuspaikka 30105/ Muu toiminta

 

Päätös:

Esitys hyväksyttin.

__________


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa