Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kittilän kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kunnanhallitus
Pöytäkirja 08.09.2020/Pykälä 361

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

Kunnanhallitus

§ 361

08.09.2020

 

Otto-oikeuden käyttäminen lautakuntien ja viranhaltijoiden päätöksiin/Käsittely Khall 8.9.8.2020

 

Khall 08.09.2020 § 361

 

Lisätietoja: Vs. hallintojohtaja Hanna-Maria Grandell, puh. 040 572 4460)

 

Kuntalain 92 §:n mukaan kaupunginhallitus, kaupunginhallituksenpuheenjohtaja, kaupunginjohtaja ja hallintosäännössä määrätty kunnanviranhaltija voivat ottaa hallituksen käsiteltäväksi asian, joka on kuntalainnojalla siirretty kaupunginhallituksen alaisen viranomaisen tai kaupunginhallituksen jaoston toimivaltaan ja jossa asianomainen viranomainen on tehnyt päätöksen.

 

Kunnan hallintosäännön 38 §:n mukaan kunnanhallituksella ei ole otto-oikeutta Revontuli-opiston jaoston päätöksiin. Otto-oikeutta ei myöskään ole niihin päätöksiin, jotka ovat kuntalain 92 §:ssä rajattu otto-oikeuden ulkopuolelle.

 

Hallintosäännön 40 §:n 1 momentin mukaan kunnanhallituksenalaisen viranomaisen ja kunnanhallituksen jaoston on ilmoitettava kunnanhallitukselle tekemistään ottokelpoisista päätöksistä lukuun ottamatta sellaisia asioita tai asiaryhmiä, joista kunnanhallitus on päättänyt, ettei se käytä otto-oikeuttaan.

 

Lautakuntien alaisten viranhaltijoiden päätökset ilmoitetaan ao. lautakunnalle.

 

1.9.2020 mennessä on valmistuneet seuraavat lautakuntien, jaostojen ja toimikuntien pöytäkirjat sekä viranhaltijapäätökset:

 

- Tekninen lautakunta 26.8.2020

 

- Kunnanjohtajan ja toimialajohtajien viranhaltijapäätökset ajalta 19.8. - 1.9.2020

 

Oheismateriaali

- pöytäkirjat lautakuntien kokouksista

- päätösluettelo kunnanjohtajan ja toimialajohtajien viranhaltijapäätöksistä ajalta 19.8. - 1.9.2020

 

Kittilän kunnan voimassa olevan hallintosääntö 37 § määrittelee asian ottamisen kunnanhallituksen käsiteltäväksi.

 

Kunnanjohtaja:

Kunnanhallitus päättää merkitä tiedoksi lautakuntien pöytäkirjat ja viranhaltijapäätökset tiedoksi ja todeta, ettei kunnanhallitus käytä tehtyjen päätösten osalta otto-oikeuttaan.

 

Päätös:

Yhdyskuntainsinöörin toimen täyttöön liittyen (Teknlk 26.8.2020 § 80) esteellisenä poistuivat kunnanjohtaja Antti Jämsèn, kunnanhallituksen jäsenet Marita Toivanen ja Raili Fagerholm sekä vs. hallintojohtaja Hanna-Maria Grandell. He eivät osallistuneet asiasta käytävään keskusteluun eikä päätöksentekoon. Hallintolaki 28 § 1 mom. 7 kohta.

 

Asiaa ei käsitelty yhdyskuntainsinöörin täyttöä koskevan asian osalta, koska kokoukseen ei löytynyt esteetöntä esittelijää/pöytäkirjanpitäjää.

 

Kunnanjohtajan esitys hyväksyttiin lukuun ottamatta yhdyskuntainsinöörin toimen täyttöä koskevaa asiakohtaa, jota ei käsitelty kokouksessa.

__________


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa