Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kittilän kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kunnanvaltuusto
Pöytäkirja 26.10.2020/Pykälä 120

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

Tekninen lautakunta

§ 104

02.10.2020

Kunnanhallitus

§ 409

20.10.2020

Kunnanvaltuusto

§ 120

26.10.2020

 

Lisämääräraha yksityistieavustuksiin

 

8/02.05.01/2019, 77/02.02/2019

 

Teknlk 02.10.2020 § 104

 

 

(Lisätietoja: Yhdyskuntainsinööri p. 0400 862 532)

 

Yksityisteiden tieavustuksiin on varattuna määrärahaa vuodelle 2020 yhteensä 37.500,00 €.

 

Tekninen lautakunta on 21.2.2020 § 17 pitämässään kokouksessa hyväksynyt yksityisteiden kunnossapitoavustukset kalenterivuodelle 2020 kunnanvaltuuston 24.6.2019 § 31 päättämin ehdoin. Avustuskelpoisia teitä oli yhteensä 28 kpl (70 km) ja niille määräytyvä avustussumma oli 77.077 €. Lisäksi lautakunta päätti tiedottaa kuntatiedotteessa, että myös varsinaisen hakuajan jälkeen saapuneet avustusehdot täyttävät hakemukset käsitellään vuonna 2020.
Uusia hakemuksia on käsittelyä odottamassa tällä hetkellä viisi kappaletta; Maununtie, Kaukosen rengastie, Koirasuvannontie, Kievanalehontie ja Isotaalontie. Mikäli kaikille em. teille myönnetään avustus, on niiden kustannusvaikutus 2020 vuodelle 30.059 e.

 

Määrärahaa käytetty kirjanpidon ajon 24.9.2020 mukaan yhteensä 75.752,00 €. Huomioiden uudet hakemukset ja jo maksetut avustukset tulee ylitystä varattuunn määrärahaan 68.311 €.

 

Yksityisteiden kustannuspaikalta 08021 /Rakennusten ja alueiden rakentamis- ja kunnossapitopalveluista on siirrettävissä 10.000 € yksityistieavustuksiin 080202.

 

Yhteensä lisämäärärahantarve vuodelle 2020 on 58.311 €.

 

Tekninen johtaja:

Tekninen lautakunta esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle, että se päättää myöntää yksityisteiden tieavustuksiin 60.000 € lisämäärärahan.

 

Päätös:

Juha Hettula poistui esteellisenä kokouksesta tämän pykälän käsittelyn ja päätöksenteoan ajaksi, perusteena toimiminen Rengastien yksityistien tiekunnan puheenjohtajana.

 

Esitys hyväksyttiin.

__________

 

Khall 20.10.2020 § 409

 

 

Kunnanjohtaja:
Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle, että valtuusto myöntäisi yksityisteiden tieavustuksiin 60 000 euron lisämäärärahan kuluvalle vuodelle 2020.

 

Päätös:

Esitys hyväksyttiin.

 

Pöytäkirja tarkastettiin tämän pykälän osalta kokouksessa.

__________

 

Kvalt 26.10.2020 § 120

 

Päätös:

Valtuutettu Inkeri Yritys esitti, että asia palautetaan uudelleen valmisteluun.

Perusteluna se, että esimerkiksi ikäihmisten ei tarvitsisi jatkossa hakea avustusta sote-lautakunnan kautta. Yksityistieavustusten uudistuksessa ei otettu tätä riittävästi huomioon ja ongelma koskee lyhyitä tieosuuksia. Nykyinen käytäntö koetaan hankalaksi ja on myös turvallisuuskysymys.

 

Varavaltuutettu Esa Ylläsjärvi kannatti Yrityksen esitystä.

 

Puheenjohtaja Aki Nevalainen totesi, että koska oli tehty kannatettu esitys asian palauttamisesta valmisteluun, asiasta on äänestettävä. Äänestys suoritetaan nimenhuutoäänestyksenä.

 

Puheenjohtaja teki seuraavanlaisen äänestysesityksen:

Ne, jotka kannattavat käsittelyn jatkamista, äänestävä "jaa".

Ne, jotka kannattavat Inkeri Yrityksen esitystä asian palauttamisesta uudelleen valmisteluun, äänestävä "ei".

 

Suoritetussa äänestyksessä annettiin kahdeksantoista (18) jaa-ääntä, seitsemän (7) ei-ääntä, yksi (1) äänesti tyhjää ja yksi (1) oli poissa.

 

Jaa-ääniä antoivat Akseli Erkkilä, Raili Fagerholm, Susanna Kantola, Sakari Kautto, Toni Kenttälä, Merja Korva, Markku Mäkitalo, Vuokko Mäntymaa, Pekka Kenttälä, Raija Palosaari, Milja Nikka, Pekka Rajala, Tapani Rantajääskö, Mikko Saarela, Jukka Salmi, Tarmo Salonen, Jukka Ylisuvanto ja Juha Toivola. Ei-ääniä antoivat Pentti Kangas, Esa Ylläsjärvi, Tuula Mertaniemi, Ahti Ovaskainen, Jukka Poti, Yrjö Vaara ja Inkeri Yritys. Tyhjää äänesti Aki Nevalainen ja poissa oli Tiina Huilaja.

 

Puheenjohtaja totesi, että äänin 18-7, 1 tyhjää, 1 poissa; jatketaan asian käsittelyä.

 

Hyväksyttiin kunnanhallituksen esitys yksimielisesti.

__________


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa