Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kittilän kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kunnanhallitus
Pöytäkirja 25.08.2020/Pykälä 343

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa


Kunnanhallitus

§ 299

11.08.2020

Kunnanhallitus

§ 343

25.08.2020

 

Kittilän kunnan hallintosääntö

 

43/00.01.01/2019

 

Khall 11.08.2020 § 299

 

 

Kittilän kunnan hallintosääntöä on valmisteltu kevään ja kesän aikana 2020. Hallintosääntötyöryhmään ovat kuuluneet Pekka Rajala, Marita Toivanen, Tuula Mertaniemi, Jukka Poti, Antti Pekkala ja Hanna-Maria Grandell. Tämän lisäksi asiaa on käsitelty Kittilän kunnan johtoryhmässä sekä toimialojen omissa työpaikkakokouksissa/ johtoryhmissä.

 

Hallintosäännön perusrakenne on säilynyt ennallaan, mutta muutoksia on tehty nykylainsäädäntöä noudatetaan ja toimialojen muutostoiveita noudattaen. Asiaa on käsitelty myös kunnanhallituksen iltakoulussa 3.8 ja 4.8.2020.

 

Koska hallintosääntö koskettaa henkilökuntaa, on asiassa noudatettava yhteistoimintamenettelyä ja valmistelu edellyttää yhteistoimintaelimen käsittelyä. Kokous pidetään vielä elokuun aikana ennen valtuuston päätöksentekoa. Samassa ajassa asiakirja julkaistaan kunnan intrassa, jolloin se on koko henkilökunnan luettavana.

 

Oheismateriaali:

Luonnos Kittilän kunnan hallintosäännöksi 1.10.2020 lukien (Muutokset merkitty värikoodein hallintosääntöön muutosten havainnollistamiseksi.)

 

Kunnanjohtaja:

Kunnanhallitus päättää

 

1) että asian valmistelussa noudatetaan yhteistoimintamenettelyä ja kunnanhallitus kuulee henkilöstöä 21.8.2020 mennessä

 

2) esittää valtuustolle, että valtuusto päättää hyväksyä liitteen mukaisen Kittilän kunnan hallintosäännön

 

3) ja määrätä, että Kittilän kunnan uusi hallintosääntö tulee voimaan 1.10.2020

 

Päätös:

Esitys hyväksyttiin.

 

Tauko pidettiin klo 16.15-16.26.

__________

 

Khall 25.08.2020 § 343

 

Kittilän kunnan yhteistoimintaelin on käsitellyt hallintosääntöä kokouksessaan 21.8.2020. Yhteistoimintaelin näki, että hallintosääntöluonnoksessa on vielä joitakin ristiriitaisuuksia/tarkistettavia asioita, joten valmistelua on syytä jatkaa ja viedä asiakirja kertaalleen kunnanhallituksen käsittelyyn.

 

Hallintosääntöluonnos on ollut nähtävillä kunnan intrassa ja henkilökunnalla on ollut mahdollisuus sitä kommentoida.

 

Lisäksi hallintosääntöluonnos toivotaan liitettäväksi kunnanhallituksen pöytäkirjaan 25.8.2020, vaikka lopullinen hyväksyminen tapahtuukin valtuuston kokouksessa 31.8.2020.

 

Liitteinä luonnos Kittilän kunnan hallintosäännöksi 1.10.2020 lukien (Muutokset on merkitty värikoodein hallintosääntöön muutosten havainnollistamiseksi.) sekä pöytäkirjanote yhteistoimintaelimen käsittelystä 21.8.2020.

 

Kunnanjohtaja:

Kunnanhallitus päättää

1) merkitä tiedoksi, että asian valmistelussa on noudatettu yhteistoimintamenettelyä ja kunnanhallitus on kuullut henkilöstöä 21.8.2020 mennessä

2) esittää valtuustolle, että valtuusto päättää hyväksyä liitteen mukaisen kunnanhallituksen tarkentaman hallintosäännön siten, että siinä on huomioitu yhteistoimintaelimessä esiin tulleet perusteet

3) ja määrätä, että Kittilän kunnan uusi hallintosääntö tulee voimaan 1.10.2020

 

Päätös:

Tämä asia käsiteltiin kokouksessa kahdeksantenatoista (18.) asiana.

 

Kunnanjohtajan muutettu esitys:

1) Palautetaan asia hallintosääntötyöryhmän valmisteltavaksi.

 

2) Tarkastetaan pöytäkirja tämän asian osalta tässä kokouksessa.

 

Kunnanhallitus hyväksyi kunnanjohtajan muutetun esityksen yksimielisesti.

 

Pöytäkirja tarkastettiin tämän asian osalta kokouksessa.

__________


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa