Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kittilän kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kunnanhallitus
Pöytäkirja 25.08.2020/Pykälä 340

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

Kunnanhallitus

§ 340

25.08.2020

 

Kunnanvaltuuston kokouksen 22.6.2020 päätösten laillisuusvalvonta ja täytäntöönpano

 

Khall 25.08.2020 § 340

 

Lisätietoja: Kunnanjohtaja Antti Jämsén, puh. 040 745 9830)

 

Kunnanhallitukselle kuuluu kuntalain 96 §:n mukainen päätösten laillisuuden valvonta.

 

''Jos kunnanhallitus katsoo, että valtuuston päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä taikka valtuusto on ylittänyt toimivaltansa tai että päätös on muuten lainvastainen, kunnanhallituksen on jätettävä päätös täytäntöön panematta. Asia on viipymättä saatettava valtuuston uudelleen käsiteltäväksi.''

 

Kunnanvaltuuston kokouksessa 22.6.2020 käsiteltiin seuraavat asiat:

 

§ 42

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

§ 43

Pöytäkirjan tarkastaminen

§ 44

Ida Productions Oy:n pyyntö päästä kuvaamaan kunnanvaltuuston seuraavaa kokousta 22.6.2020

§ 45

Esa Rauhalan ero valtuuston varajäsenyydestä

§ 46

Varavaltuutetun määrääminen Keskustan valtuustoryhmälle

§ 47

Varavaltuutetun määrääminen Vasemmistoliiton valtuustoryhmälle

§ 48

Esteettömien varavaltuutettujen määrääminen Lapin KO:ssa vireillä olevan asian R 20/289 käsittelyn vaatimaksi ajaksi

§ 49

Periaatekeskustelu tuulivoimahankkeista Kittilän kunnassa

§ 50

Kaavoitusaloite tuulivoimaosayleiskaavan laatimiseksi Kittilän Kellovuoman alueelle

§ 51

Lausunto Lapin ELY-keskukselle YVA-menettelyn soveltamistarpeesta koskien Kittilän Tuohivaaraan suunniteltua tuulivoimahanketta

§ 52

Vuosien 2016, 2017 ja 2018 valtuustoaloitteet sekä vuosien 2017 ja 2018 kuntalaisaloitteet/Käsittelyn Kvalt 1.4.2019 § 14 täydentäminen

§ 53

Vastaus valtuustoaloitteeseen - Kittilän kunta hajusteettomaksi

§ 54

Valtuustoaloite, ruokahuollon liukuva budjetti

§ 55

Valtuustoaloite Valtatie 5 jatkamisesta

§ 56

Valtuustoaloite kaivoksen purkuputken sijoittamisesta

§ 57

Valtuustoaloite kalatalousvelvoitteiden toteuttamisesta

§ 58

Valtuustoaloite tulvatorjunnasta

§ 59

Valtuustoaloite kelkkareitistä Lohiniva-Vuoma-Kinisjärvi-Molkojärvi

§ 60

Valtuustoaloite Tepastontien korjaussuunnittelusta

§ 61

Valtuustoaloite koskien hiihtoladun jatkamista Isovaarasta Totovaaraan

§ 62

Aloite kirjaston kehittämiseksi/Salmi

§ 63

Valtuustoaloite kaikille avoimen ostolaskutuksen seurantamahdollisuuden käyttöönottamisesta

§ 64

Valtuustoaloite koskien kehitysvammaisten erityishuoltolain tai sosiaalihuoltolain perusteella järjestettävän työtoiminnan loma-aikoja ja työosuusrahan maksamista

§ 65

Valtuustoaloite koskien yläkoulun metsästäjätutkinnon suorittamista valinnaisena oppiaineena

§ 66

Valtuustoaloite ikäihmisten aurauspalvelujen järjestämisestä

§ 67

Kievanalehon yksityistien kunnossapitoavustushakemus

§ 68

Valtuustoaloite liittyen Lapin KO:een 12.2.2020 vireille tulleeseen Kittilän kunnan päätöksentekoa koskevaan rikosasiaan R 20/289 ja luottamushenkilöiden vetäytymiseen luottamustoimen hoitamisesta

§ 69

Kittilän kunnan viestintäohje

§ 70

Henkilöstökertomus 2019

§ 71

Vuoden 2019 arviointikertomus

§ 72

Kittilän kunnan vuoden 2019 tilinpäätös

§ 73

Harri Mattilan korvausvaatimus/Työsyrjinnästä johtuva tasa-arvolain mukainen hyvitys ja vahingonkorvauslakiin perustuva ansionmenetyskorvaus

§ 74

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös 8.4.2020 nro 20/0134/1 kunnallisvalituksesta koskien kunnanvaltuuston päätöstä 23.4.2018 § 26 "Akanvuoma/Taivaanvalkeat ranta-asemakaavaehdotus"

§ 75

Pohjois-Suomen aluehallintoviraston päätös: Kittilän kaivoksen toiminnan laajentaminen ja jätevesien purkupaikan muuttaminen (Lupapäätös Nro 67/2020, Dnro PSAVI/1079/2018, 29.5.2020)

§ 76

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös sivistystoimenjohtajan virkasuhteen irtisanomista koskevassa asiassa/valitus koskien päätöstä Kvalt 19.12.2018 § 89

§ 77

Kunnanhallituksen ja -valtuuston kokousajat syyskaudella 2020

§ 78

Valtuutettujen puheenvuorot, aloitteet/Kvalt 22.6.2020

Kunnanjohtaja:

Kunnanhallitus toteaa valtuuston 22.6.2020 päätökset § 42 - § 78 laillisiksi ja päättää panna ne täytäntöön.

 

Päätös:

Valtuuston puheenjohtaja Aki Nevalainen jääväsi itsensä, perusteena aiempi jäävääminen samassa asiassa (Kvalt 22.6.2020 § 67). Hän poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.

 

Kunnanjohtajan esitys hyväksyttiin.

 

Lisäksi päätettiin, että valtuuston 22.6.2020 §:n 50 osalta toimitetaan aineisto/muistio asiaan liittyen valtuutetuille.

__________


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa