Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kittilän kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Rakennus- ja ympäristölautakunta
Pöytäkirja 17.09.2020/Pykälä 100

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

Rakennus- ja ympäristölautakunta

§ 100

17.09.2020

 

Pohjaeläinten määritys Loukisen purkuputken seurannassa

 

367/11.03.03/2019

 

RakYmplk 17.09.2020 § 100

 

Kittilän kunnan rakennus- ja ympäristölautakunta aloitti syksyllä 2019 Loukisen vesistön tilan selvityksen (RakYmplk 19.09.2019 § 111). Syyskussa 2019 Suomen ympäristökeskuksen toimesta tehtiin maastotyöt ennalta hyväksytyn suunnitelman mukaisesti. Yhteensä viidestä pisteestä Loukisesta ja kolmesta pisteestä verrokkina käytettävästä Kapsajoesta otettiin pohjaeläin- ja piilevänäytteet, sedimenttinäytteet, mitattiin uoman syvyys ja virtausnopeus mittauspisteistä, sekä näytealan partikkelikoko ja vesisammalten peittävyys. Muutamasta pisteestä tutkittiin myös kivenpinnan leväbiomassa sekä vesinäytteet. Vesi ja sedimenttinäyteistä on analysoitu raskasmetallipitoisuudet. Pohjaeläinnäytteiden tutkiminen aloitetaan syksyllä 2020. Piilevänäytteiden tutkiminen pyritään tarjoamaan opinnäytetyönaiheeksi soveltuvaan yliopistoon tai ammattikorkeakouluun. Syksyn 2019 maastotyöselostus sekä ensimmäiset tuloksen on liitteenä.

 

Kittilän kultakaivon (Agnigo Eagle Finland Oy) on saanut 29.5.2020 Pohjois-Suomen aluehallintoviraston myöntämän ympäristöluvan (PSAVI/1079/2018 29.5.2020) kaivoksen tuotantokapasiteetin laajentamiseen ja jätevesien johtamiseen purkuputkea pitkin Loukisen alaosaan, Sotkajokisuun alapuolelle. Vuoden 2020 aikana kaivosyhtiö rakentaa purkuputken valmiiksi ja toteuttaa myös vesistöjen alitukset, mitkä voivat vaikuttaa alapuolisten vesistöalueiden vedenlaatuun.

 

Vs. ympäristösihteeri:

Esitän, että lautakunta päättää toistaa syksyllä 2020 vuonna 2019 toteutetun maastotutkimuksen ja näytteenoton täydennettynä maastotyöraportin parannusesityksillä, jotta saadaan kattavampi kuva Loukien tilasta ja vuosien välisestä vaihtelusta ennen purkuputken käyttöönottoa. Samalla voidaan arvioida purkuputken rakennusvaiheen mahdollisia vaikutuksia tutkimuspisteisiin. Loppuvuoden 2020 aikana pyritään analysoimaan vesinäytteet ja sedimenttinäytteet. Kustannusarvio maastotöille on 6012 €. Maastotyöt ja näytteenoton yhteydessä tehtävät analyysit pystytään toteuttamaan ympäristövalvonnan vuoden 2020 talousarvion puitteissa. Myös näytteiden jatkokäsittelya ja muita analyysejä pyritään teettämään ympäristövalvonnan vuoden 2020 määrärahoista toteutman niin salliessa. Säilöttyjen näytteiden analysointiin varataan rahaa vuoden 2021 talousarvioon. Seuraavan kerran tutkimus on tarpeen toistaa purkuputken käyttöön oton jälkeen vuonna 2022 tai 2023.

 

 

Päätös:

Esitys hyväksytiin.

__________


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa