Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kittilän kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Rakennus- ja ympäristölautakunta
Pöytäkirja 17.09.2020/Pykälä 98

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

Rakennus- ja ympäristölautakunta

§ 98

17.09.2020

 

Hakemus valokuitukaapelin sijoittamisoikeudesta Kallon kylään kiinteistölle 261-402-1-52 Pähtilä

 

163/10.03.00/2020

 

RakYmplk 17.09.2020 § 98

 

( lisätietoja rakennustarkastaja p.0400396074)

 

Kallon kyläverkko-osuuskunta hakee Kittilän kunnan rakennusvalvontaviranomaiselta sähköisen viestinnän palveluista säädetyn lain ( 917/2014 ) 233 §:n mukaista sijoittamisoikeutta telekaapelille ( valokuitukaapeli ) kiinteistölle Pähtilä 261-402-* * * hakemuksen mukana olevan telekaapelisijoitussuunnitelman mukaisesti. Kallon kyläverkko-osuuskunta ei ole päässyt sopimukseen kiinteistön omistajien kanssa valokuitukaapelin sijoittamisesta. Samalla haetaan myös oikeutta valokuitukaapelin asennustyön suorittamiseen ( aloittamisoikeutta ) ennen sijoituslupapäätöksen lainvoimaisuutta. Hakemus on tullut vireille 15.6.2020.

 

Hakija on lähettänyt tilan Pähtilä Rno * * * omistajille todisteellisen tiedoksiannon sijoitussuunnitelmasta sähköisen viestinnän palveluista annetun lain 231 §:n mukaisesti. Kaksi kiinteistön omistajista ovat saaneet tiedoksiannon 11.6.2020. Yhtä osaomistajaa ei ole tavoitettu. Länsi-Uudenmaan käräjäoikeus on antanut asiasta estetodistuksen.

 

Rakennustarkastaja:

Teleyrityksellä on sähköisestä viestinnästä annetun lain 229 §:n 1 momentin 1 kohdan mukaan, saman lain 28 luvussa säädetyin edellytyksin oikeus sijoittaa toisen omistamalle tai hallitsemalle maalle telekaapeli. Jollei kaapelin sijoittamisesta ole sovittu kiinteistön omistajan kanssa , sijoittamisesta päättää kunnan rakennusvalvontaviranomainen ( 229 §, 3 mom ).

Hakijan ja kiinteistön edustajan välisestä sähköpostiviesteistä ja niiden liitteenä olevista valokuvista käy ilmi kiinteistölle suunnitellun kaapelin sijainti ja kaapelilinjaus on myös merkitty maalilla maastoon. Kaapelinverkon sijoittaminen kiinteistölle Pähtilä Rno* * * * mahdollistaa viiden muun sijoitussuunnitelmassa esitetyn kiinteistön liittymisen Kallon kyläverkko-osuuskunnan valokuitukaapeliverkkoon.

 

Alue on maakuntakaavassa M- aluetta eli metsätalousaluetta. Alue on myös pohjavesialuetta. Tila Pähtilä Rno * * * on rakentamaton ja se ympäröi tiloja Saivo Rno * * *, Kipakka Rno * * *, Pohjanpirtti Rno* * * * ja Siikapirtti Rno * * *. Tila Lappee Rno * * * on tilan Pähtilä takana, Alasenojantien varressa.

 

Esitän, että lautakunta antaa Kallon kyläverkko-osuuskunnalle valokuitukaapelin sijoittamisluvan ja vahvistaa sijoitussuunnitelman koskien kiinteistöä Pähtilä 261-402-* * * sekä myöntää asennustöiden aloittamisoikeuden ennen sijoitusluvan lainvoimaisuutta. Perusteena esitykselle ovat seuraavat; kaapelin sijoittaminen ei aiheuta haittaa maakuntakaavan toteutumiselle. Kaapelin sijoittaminen noin 70 cm syvyyteen olemassa olevan Alasenojantien luiskaan ei haittaa metsätaloutta eikä aiheuta haittaa pohjavedelle. Puustoa ei tarvitse poista kaapeliasennuksen yhteydessä koska asentaminen tapahtuu olemassa olevaan kiinteistöille johtaviin rasiteteihin. Sijoittamista ei voi muutoin tai kohtuullisin kustannuksin järjestää koska kyläverkkoon liittyvät kiinteistöt sijaitsevat tilan Pähtilä Rno * * * ympäröimänä ja sen takana. Sijoitussuunnitelman mukaan tilalle Pähtilä sijoitettaisiin kaapelia noin 140 metriä. Tilan kiertäminen tarkoittaisi käytännössä noin 1,5 km kaapelointia ja sitä , että tilan ympäröivät kiinteistöt jäisivät kaapeliverkon ulkopuolelle. Tila Pähtilä on rakentamaton eikä kaapelin sijoittaminen olemassa olevien rasiteteiden luiskaan aiheuta tarpeetonta haittaa kiinteistölle . Aloittamisoikeuden myöntämisen perusteet ovat kaapelin asentamisen vähäiset vaikutukset kiinteistölle ja työn joustava suorittaminen . Erilliseen katselmukseen alueella ei ole tarvetta. Sijoittamissuunnitelmasta ja hakijan sekä kiinteistön edustajan sähkoposti keskusteluista saa selkeän kuvan siitä miten ja missä kaapeli suunnitelman mukaan kulkee tilalla Pähtiälä Rno * * *.

 

Sovelletut oikeusohjeet MRL 161 §, Laki sähköisen viestinnän palveluista luku 28 sijoittaminen, 229 § - 234 §.

 

 

Päätös:

Esitys hyväksyttiin.

__________


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa