Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kittilän kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Rakennus- ja ympäristölautakunta
Pöytäkirja 17.09.2020/Pykälä 92

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

Rakennus- ja ympäristölautakunta

§ 92

17.09.2020

 

Rakennus- ja ympäristölautakunnan vastine tarkastauslautakunnan arviointikertomuksesta 2019

 

352/02.06.01/2019

 

RakYmplk 17.09.2020 § 92

 

(lisätietoja rakennustarkastaja p.0400-396074)

 

Kittilän kunnanvaltuusto kokouksessaan 22.6.2020 § 71 on velvoittanut kunnanhallituksen ja lautakunnat käsittelemään vuoden 2019 arviointikertomuksen ja antamaan vastineet kertomuksen havaintoihin sekä raportoimaan valtuustolle 31.10.2020 mennessä havaintojen aiheuttamista toimenpiteistä.

 

Rakennustarkastaja:

Tarkastuslautakunnan arviointikertomuksessa on tarkastauslautakunta huomioinut seuraavasti " Teknisen toimessa on aiheellista kiinnittää huomiota joustavuuteen ja neuvontaan rakennuslupien myöntämisessä".

 

Kunnan rakennusvalvonnan alaiset työntekijät antavat rakentajille rakentamisen yleistä neuvontaa ja ohjausta sekä opastaa asiakasta siten, että lupakäsittely on jatkossa mahdollisimman sujuvaa. Neuvontaa annetaan henkilökohtaisilla tapaamisilla, puhelimitse ja sähköpostitse.

 

Rakennusvalvonnassa on yleisökäyttöön tarkoitettu tietokone, jossa hakija voi täyttää sähköistä hakemusta opastuksen avulla.

 

Tarkemmissa suunnitteluun liittyvissä kysymyksissä ja teknisessä ratkaisuissa tulee rakennushankkeeseen ryhtyvän hankkia itselleen ammattitaitoinen ja pätevä suunnittelija, joka laatii suunnitelmat ja antaa neuvoa suunnittelua koskevissa kysymyksissä.

 

Tarkastuslautakunnan esiin tuomaa asiaa ei tule suorana asiakaspalautteena kuin erittäin harvoin. Yleisesti on silloin kyse rakennuslupaan tarvittavista asiakirjoista, niiden puuttumisesta tai laadusta.

 

Rakennuslupien käsittely ja myöntäminen on maankäyttö- ja rakennuslailla ja -asetuksella sekä kunnanrakennusjärjestyksellä säädeltyä. Erilaisia kuntakohtaisia joustoja tai tulkintoja päätöksestä ei ole mahdollista toteuttaa vasten voimassa olevaa lainsäädäntöä.

 

Koska tarkastuslautakunnan kommentti on yleisluontoinen eikä ole esitetty mitään yksilöityä tapausta johon voisi ottaa tarkemmin kantaa, en näe tarvetta muuttaa nykykäytäntöä neuvonnan ja lupien käsittelyn osalta. Positiivista palautetta saamme asiakkailta päivittäin.

 

 

Päätös:

Lausunto hyväksyttiin.

Vs. ympäristösihteeri Simo Ylönen oli läsnä asian käsittelyn ajan.

__________


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa