Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kittilän kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kunnanvaltuusto
Pöytäkirja 31.08.2020/Pykälä 104

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

Kunnanhallitus

§ 339

25.08.2020

Kunnanvaltuusto

§ 104

31.08.2020

 

Vapaan sivistystyön lautakunnan vaali

 

130/00.00.01/2020, 113/00.00.01/2017

 

Khall 25.08.2020 § 339

 

 

(Lisätietoja: Vs. hallintojohtaja Hanna-Maria Grandell, puh. 040 572 4460)

 

Kittilän kunnan 14 kunnanvaltuutettua ja kaksi varavaltuutettua on jättänyt aloitteen kaikkien 11.11.2019 kunnanvaltuuston kokouksessa valittujen toimielinten ja puheenjohtajien erottamiseksi. Perusteena aloitteessa on epäluottamus. Epäluottamuksen syynä aloitteen mukaan on se, että nykyiset erotettaviksi ehdotetut luottamushenkilöt on KHO:n päätöksen jälkeen valinnut kokoonpanoltaan nykyisestä valtuustosta poikkeava valtuusto.

 

Kunnanvaltuusto päätti kokouksessaan 1.6.2020 asettaa keskuudestaan Kuntalain 35 §:ssä tarkoitetun tilapäisen valiokunnan valmistelemaan Kittilän kunnan toimielinten erottamista koskevaa asiaa. Tilapäinen valiokunta on työskennellyt kesän ajan, kokoontunut 18.6, 28.7 ja vielä 14.8. Tilapäinen valiokunta on päättänyt esittää 31.8.2020 kokoontuvalle valtuustolle kaikkien toimielinten erottamista epäluottamuksen vuoksi. Erottaminen ei koske tarkastuslautakuntaa eikä keskusvaalilautakuntaa.

 

Mikäli valtuusto kokouksessaan 31.8.2020 päätyy erottamaan toimielimet, on suoritettava samassa kokouksessa toimielinten vaali.

 

Kunnan toimielimistä säädetään kuntalain 30 §:ssä, toimielinten kokoonpanosta kuntalain 31 §:ssä ja toimielinten jäsenten toimikaudesta ja valitsemisesta kuntalain 32 §:ssä. Toimielimen puheenjohtajasta ja varapuheenjohtajista säädetään kuntalain 33 §:ssä.

 

Kittilän kunnan hallintosäännön 10 §:n mukaan vapaan sivistystyön lautakunnassa on yhdeksän (9) jäsentä.

 

Valtuusto valitsee lautakuntien jäsenistä puheenjohtajan ja I sekä II

varapuheenjohtajan.

 

Jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen.

 

Toimielimen jäseniä ja varajäseniä valittaessa on otettava huomioon

tasa-arvolain 4 a §:n 1 momentti. Kunnallisissa ja kuntien välisen yhteistoiminnan toimielimissä lukuun ottamatta kunnanvaltuustoja tulee olla sekä naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40 %, jollei erityisistä syistä muuta johdu.Sukupuolikiintiön on toteuduttava sekä varsinaisten että varajäsenten kohdalla

 

Vapaan sivistystyön lautakunnassa on tällä hetkellä yhdeksän (9) jäsentä sekä kullakin henkilökohtainen varajäsen seuraavasti:

 

Jäsen

 

Henk.koht. varajäsen

 

Palosaari Raija

KD

Kyrö Reijo

Kesk.

Nilivaara Anna-Liisa

Kesk.

Jokela Ville

Kesk.

Siitonen Esa

Kesk.

Niskanen Maarit

Kesk.

Ylisuvanto Jukka

Vas.

Fagerholm Emilia

Vas.

Ala Kimmo

PS

Pekkala Antti

PS

Lompolo Mikko

KL

Toivola Ritva

SDP

Poti Jukka

Kok.

Lompolo Lasse

OMK

Kurt Heli

OMK

Vanhatalo Leena

OMK

Suhonen Eeva

Kok.

Huikuri-Kujala Helena

OMK

 

Vapaan sivistystyön lautakunnan puheenjohtajisto on seuraava:

 

Puheenjohtaja Palosaari Raija KD

1. varapuheenjohtaja Ylisuvanto Jukka Vas.

2. varapuheenjohtaja Suhonen Eeva Kok.

 

Kunnanjohtaja:

Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, että valtuusto valitsee edellyttäen, että se on päättänyt nykyisen vapaan sivistystyön lautakunnan erottamisesta

 

1) vapaan sivistystyön lautakuntaan jäljellä olevaksi toimikaudeksi 2020-2021 yhdeksän (9) jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet

 

2) valitsee valituista vapaan sivistystyön lautakunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

 

3) tarkistaa pöytäkirjan tämän asian osalta kokouksessa

 

Päätös:

Keskustelun kuluessa kunnanhallituksen jäsen Ahti Ovaskainen esitti, että toimielin säilyy entisellään. Jäsen Tuula Mertaniemi kannatti Ahti Ovaskaisen tekemää vastaesitystä.

 

Puheenjohtaja Pekka Rajala totesi, että koska oli tehty kunnanjohtajan esityksestä poikkeava kannatettu esitys, on suoritettava äänestys.

 

Puheenjohtaja teki seuraavan äänestysesityksen, joka hyväksyttiin:

Ne, jotka kannattava kunnanjohtajan esitystä, äänestävät JAA.

Ne, jotka kannattavat Ovaskaisen esitystä äänestävät EI.

 

Suoritetussa nimenhuutoäänestyksessä annettiin kuusi (6) jaa-ääntä ja kolme (3) ei-ääntä.

Jaa-ääniä antoivat Akseli Erkkilä, Raili Fagerholm, Merja Korva, Vuokko Mäntymaa, Jussi Mäkitalo ja Pekka Rajala. Ei-ääniä antoivat Ahti Ovaskainen, Outi Marttila ja Tuula Mertaniemi.

 

Puheenjohtaja totesi, että kunnanhallitus hyväksyi kunnanjohtajan esityksen äänin 6-3.

 

Pöytäkirja tarkastettiin tämän asian osalta kokouksessa.

__________

 

Kvalt 31.08.2020 § 104

 

Päätös:

Vaihdettiin asioiden käsittelyjärjestystä yksimielisesti siten, että käsiteltiin kokouksessa §:n 80 jälkeen seuraavina §:t 98 - 104.

 

Vaaliasiamies Pekka Rajala esitti vaaliliiton (Kesk., KD, Vas., PS, KL ja SDP) puolesta vapaan sivistystyön lautakuntaan valittavaksi:

 

Varsinainen Varajäsen

Raija Palosaari Sirkka Hangasvaara

Esa Siitonen Vuokko Mäntymaa

Pirkko Jauhojärvi Ville Jokela

Kimmo Ala Antti Pekkala

Jukka Ylisuvanto Reijo Paasirova

Mikko Lompolo Ritva Toivola

Emilia Fagerholm Erkki Ollikainen

 

Vaaliasiamies Jukka Poti esitti yhteistyöryhmän (OMK ja Kok.) puolesta valittavaksi:

 

Varsinainen Varajäsen

Lasse Lompolo Heli Kurt

Eeva Suhonen Helena Huikuri-Kujala

 

Puheenjohtaja Aki Nevalainen totesi, että vapaan sivistystyön lautakuntaan valittiin yksimielisesti, tasa-arvoseikat huomioiden, seuraavat henkilöt:

 

Varsinainen Varajäsen

Raija Palosaari, KD Sirkka Hangasvaara, Kesk.

Esa Siitonen, Kesk. Vuokko Mäntymaa, Kesk.

Pirkko Jauhojärvi, Kesk. Ville Jokela, Kesk.

Kimmo Ala, PS Antti Pekkala, PS

Jukka Ylisuvanto, Vas. Reijo Paasirova, Vas.

Mikko Lompolo, KL Ritva Toivola, SDP

Emilia Fagerholm, Vas. Erkki Ollikainen, Vas.

Lasse Lompolo, OMK Heli Kurt, OMK

Eeva Suhonen, Kok. Helena Huikuri-Kujala, OMK

 

Puheenjohtaja totesi, että esityslistasta poiketen valitaan puheenjohtaja sekä 1. ja 2 varapuheenjohtaja. Tämä hyväksyttiin yksimielisesti.

 

Vaaliasiamies Pekka Rajala esitti vaaliliiton puolesta, että vapaan sivistystyön lautakunnan puheenjohtajisto valitaan seuraavasti:

 

puheenjohtaja Raija Palosaari, KD

1. varapuheenjohtaja Jukka Ylisuvanto, Vas.

2. varapuheenjohtaja Kimmo Ala, PS

 

Vaaliliiton esitys puheenjohtajistoksi hyväksyttiin yksimielisesti.

 

Pöytäkirja tarkastettiin tämän asian osalta kokouksessa.

__________


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa