Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kittilän kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kunnanvaltuusto
Pöytäkirja 31.08.2020/Pykälä 102

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

Kunnanhallitus

§ 337

25.08.2020

Kunnanvaltuusto

§ 102

31.08.2020

 

Rakennus- ja ympäristölautakunnan vaali

 

130/00.00.01/2020, 113/00.00.01/2017

 

Khall 25.08.2020 § 337

 

 

(Lisätietoja: Vs. hallintojohtaja Hanna-Maria Grandell, puh. 040 572 4460)

 

Kittilän kunnan 14 kunnanvaltuutettua ja kaksi varavaltuutettua on jättänyt aloitteen kaikkien 11.11.2019 kunnanvaltuuston kokouksessa valittujen toimielinten ja puheenjohtajien erottamiseksi. Perusteena aloitteessa on epäluottamus. Epäluottamuksen syynä aloitteen mukaan on se, että nykyiset erotettaviksi ehdotetut luottamushenkilöt on KHO:n päätöksen jälkeen valinnut kokoonpanoltaan nykyisestä valtuustosta poikkeava valtuusto.

 

Kunnanvaltuusto päätti kokouksessaan 1.6.2020 asettaa keskuudestaan Kuntalain 35 §:ssä tarkoitetun tilapäisen valiokunnan valmistelemaan Kittilän kunnan toimielinten erottamista koskevaa asiaa. Tilapäinen valiokunta on työskennellyt kesän ajan, kokoontunut 18.6, 28.7 ja vielä 14.8. Tilapäinen valiokunta on päättänyt esittää 31.8.2020 kokoontuvalle valtuustolle kaikkien toimielinten erottamista epäluottamuksen vuoksi. Erottaminen ei koske tarkastuslautakuntaa eikä keskusvaalilautakuntaa.

 

Mikäli valtuusto kokouksessaan 31.8.2020 päätyy erottamaan toimielimet, on suoritettava samassa kokouksessa toimielinten vaali.

 

Kunnan toimielimistä säädetään kuntalain 30 §:ssä, toimielinten kokoonpanosta kuntalain 31 §:ssä ja toimielinten jäsenten toimikaudesta ja valitsemisesta kuntalain 32 §:ssä. Toimielimen puheenjohtajasta ja varapuheenjohtajista säädetään kuntalain 33 §:ssä.

 

Kittilän kunnan hallintosäännön 10 §:n mukaan rakennus-ja ympäristölautakunnassa on yhdeksän (9) jäsentä.

 

Valtuusto valitsee lautakuntien jäsenistä puheenjohtajan ja I sekä II

varapuheenjohtajan.

 

Jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen.

 

Toimielimen jäseniä ja varajäseniä valittaessa on otettava huomioon

tasa-arvolain 4 a §:n 1 momentti. Kunnallisissa ja kuntien välisen yhteistoiminnan toimielimissä lukuun ottamatta kunnanvaltuustoja tulee olla sekä naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40 %, jollei erityisistä syistä muuta johdu.Sukupuolikiintiön on toteuduttava sekä varsinaisten että varajäsenten kohdalla

 

Rakennus-ja ympäristölautakunnassa on tällä hetkellä yhdeksän (9) jäsentä sekä kullakin henkilökohtainen varajäsen seuraavasti:

 

Jäsen

 

Henk.koht. varajäsen

 

Jauhojärvi Pirkko

Kesk.

Jokela Ville

Kesk.

Toivola Juha

Kesk.

Korva Merja

Kesk.

Mäntymaa Vuokko

Kesk.

Hettula Juha

Kesk.

Vuolli Oula

Vas.

Jussila Katja

Vas.

Niva Jukka

KL

Ylitörmänen Janne

KL

Mäkitalo Jussi

PS

Lehtonen Minna

PS

Huilaja Tiina

Vihr.

Vanhatalo Leena

OMK

Yritys Inkeri

OMK

Linnala Maija

OMK

Ovaskainen Ahti

OMK

Vaara Yrjö

OMK

 

Rakennus- ja ympäristölautakunnan puheenjohtajisto on seuraava:

 

Puheenjohtaja Jauhojärvi Pirkko Kesk.

1. varapuheenjohtaja Ovaskainen Ahti OMK

2. varapuheenjohtaja Vuolli Oula Vas.

 

Kunnanjohtaja:

Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, että valtuusto valitsee edellyttäen, että se on päättänyt nykyisen rakennus-ja ympäristölautakunnan erottamisesta

 

1) rakennus-ja ympäristölautakuntaan jäljellä olevaksi toimikaudeksi 2020-2021 yhdeksän (9) jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet

 

2) valitsee valituista rakennus-ja ympäristölautakunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

 

3) tarkistaa pöytäkirjan tämän asian osalta kokouksessa

 

Päätös:

Keskustelun kuluessa kunnanhallituksen jäsen Ahti Ovaskainen esitti, että toimielin säilyy entisellään. Jäsen Tuula Mertaniemi kannatti Ahti Ovaskaisen tekemää vastaesitystä.

 

Puheenjohtaja Pekka Rajala totesi, että koska oli tehty kunnanjohtajan esityksestä poikkeava kannatettu esitys, on suoritettava äänestys.

 

Puheenjohtaja teki seuraavan äänestysesityksen, joka hyväksyttiin:

Ne, jotka kannattava kunnanjohtajan esitystä, äänestävät JAA.

Ne, jotka kannattavat Ovaskaisen esitystä äänestävät EI.

 

Suoritetussa nimenhuutoäänestyksessä annettiin kuusi (6) jaa-ääntä ja kolme (3) ei-ääntä.

Jaa-ääniä antoivat Akseli Erkkilä, Raili Fagerholm, Merja Korva, Vuokko Mäntymaa, Jussi Mäkitalo ja Pekka Rajala. Ei-ääniä antoivat Ahti Ovaskainen, Outi Marttila ja Tuula Mertaniemi.

 

Puheenjohtaja totesi, että kunnanhallitus hyväksyi kunnanjohtajan esityksen äänin 6-3.

 

Pöytäkirja tarkastettiin tämän asian osalta kokouksessa.

__________

 

Kvalt 31.08.2020 § 102

 

Päätös:

Vaihdettiin asioiden käsittelyjärjestystä yksimielisesti siten, että käsiteltiin kokouksessa §:n 80 jälkeen seuraavina §:t 98 - 104.

 

Vaaliasiamies Pekka Rajala esitti vaaliliiton (Kesk., KD, Vas., PS, KL ja SDP) puolesta rakennus- ja ympäristölautakuntaan valittavaksi:

 

Varsinainen Varajäsen

Pirkko Jauhojärvi Ville Jokela

Juha Toivola Merja Korva

Vuokko Mäntymaa Juha Hettula

Jussi Mäkitalo Minna Lehtonen

Oula Vuolli Pekka Kenttälä

Jukka Niva Janne Ylitörmänen

Katja Jussila Leena Kinnunen

 

Vaaliasiamies Jukka Poti esitti yhteistyöryhmän (OMK ja Kok.) puolesta valittavaksi:

 

Varsinainen Varajäsen

Inkeri Yritys Leena Vanhatalo

Ahti Ovaskainen Yrjö Vaara

 

Puheenjohtaja Aki Nevalainen totesi, että rakennus- ja ympäristölautakuntaan valittiin yksimielisesti, tasa-arvoseikat huomioiden, seuraavat henkilöt:

 

Varsinainen Varajäsen

Pirkko Jauhojärvi, Kesk. Ville Jokela, Kesk.

Juha Toivola, Kesk. Merja Korva, Kesk.

Vuokko Mäntymaa, Kesk. Juha Hettula, Kesk.

Jussi Mäkitalo, PS Minna Lehtonen, PS

Oula Vuolli, Vas. Pekka Kenttälä, Vas.

Jukka Niva, KL Janne Ylitörmänen, KL

Katja Jussila, Vas. Leena Kinnunen, Vas.

Inkeri Yritys, OMK Leena Vanhatalo, OMK

Ahti Ovaskainen, OMK Yrjö Vaara, OMK

 

Puheenjohtaja totesi, että esityslistasta poiketen valitaan puheenjohtaja sekä 1. ja 2 varapuheenjohtaja. Tämä hyväksyttiin yksimielisesti.

 

Vaaliasiamies Pekka Rajala esitti vaaliliiton puolesta, että rakennus- ja ympäristölautakunnan puheenjohtajisto valitaan seuraavasti:

 

puheenjohtaja Pirkko Jauhojärvi, Kesk.

1. varapuheenjohtaja Oula Vuolli, Vas.

2. varapuheenjohtaja Jussi Mäkitalo, PS

 

Vaaliliiton esitys puheenjohtajistoksi hyväksyttiin yksimielisesti.

 

Pöytäkirja tarkastettiin tämän asian osalta kokouksessa.

__________


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa