Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kittilän kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kunnanvaltuusto
Pöytäkirja 31.08.2020/Pykälä 99

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa


Kunnanhallitus

§ 334

25.08.2020

Kunnanvaltuusto

§ 99

31.08.2020

 

Kunnanhallituksen, kunnanhallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajien vaali

 

130/00.00.01/2020, 113/00.00.01/2017

 

Khall 25.08.2020 § 334

 

 

(Lisätietoja: Vs. hallintojohtaja Hanna-Maria Grandell, puh. 040 572 4460)

 

Kittilän kunnan 14 kunnanvaltuutettua ja kaksi varavaltuutettua on jättänyt aloitteen kaikkien 11.11.2019 kunnanvaltuuston kokouksessa valittujen toimielinten ja puheenjohtajien erottamiseksi. Perusteena aloitteessa on epäluottamus. Epäluottamuksen syynä aloitteen mukaan on se, että nykyiset erotettaviksi ehdotetut luottamushenkilöt on KHO:n päätöksen jälkeen valinnut kokoonpanoltaan nykyisestä valtuustosta poikkeava valtuusto.

 

Kunnanvaltuusto päätti kokouksessaan 1.6.2020 asettaa keskuudestaan Kuntalain 35 §:ssä tarkoitetun tilapäisen valiokunnan valmistelemaan Kittilän kunnan toimielinten erottamista koskevaa asiaa. Tilapäinen valiokunta on työskennellyt kesän ajan, kokoontunut 18.6, 28.7 ja vielä 14.8. Tilapäinen valiokunta on päättänyt esittää 31.8.2020 kokoontuvalle valtuustolle kaikkien toimielinten erottamista epäluottamuksen vuoksi. Erottaminen ei koske tarkastuslautakuntaa eikä keskusvaalilautakuntaa.

 

Mikäli valtuusto kokouksessaan 31.8.2020 päätyy erottamaan toimielimet, on suoritettava samassa kokouksessa toimielinten vaali.

 

Kuntalain 32 §:n mukaan toimielimen jäsenet valitaan valtuuston toimikaudeksi, jollei valtuusto ole päättänyt, että heidän toimikautensa on valtuuston toimikautta lyhyempi, tai jäljempänä toisin säädetä.

 

Kuntalain 33 §:n mukaan valtuusto valitsee jäseniksi valituista toimielimen puheenjohtajan ja tarpeellisen määrän varapuheenjohtajia. Puheenjohtaja ja ja varapuheenjohtajat valitaan samassa vaalitoimituksessa, jollei valtuusto ole päättänyt puheenjohtajamallista.

 

Kittilän kunnan hallintosäännön 2 luvun 8 §:n mukaan kunnanhallituksessa on yhdeksän (9) jäsentä, joista valtuusto valitsee kunnanhallituksen puheenjohtajan ja I ja II varapuheenjohtajan. Jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen.Kunnanhallituksen jäsenet ja varajäsenet valitaan valtuutettujen ja varavaltuutettujen keskuudesta.

 

Toimielimen jäseniä ja varajäseniä valittaessa on otettava huomioon

tasa-arvolain 4 a §:n 1 momentti. Kunnallisissa ja kuntien välisen yhteistoiminnan toimielimissä lukuun ottamatta kunnanvaltuustoja tulee olla sekä naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40 %, jollei erityisistä syistä muuta johdu.Sukupuolikiintiön on toteuduttava sekä varsinaisten että varajäsenten kohdalla.

 

Kunnanvaltuusto on päättänyt vahvistaa kunnanhallituksen toimikaudeksi kaksi (2) vuotta.

 

Kunnanhallituksessa on tällä hetkellä yhdeksän (9) jäsentä

sekä kullakin henkilökohtainen varajäsen seuraavasti:

 

Jäsen

 

Henk.koht. varajäsen

 

Rajala Pekka

Kesk.

Kantola Susanna

Kesk.

Korva Merja

Kesk.

Toivola Juha

Kesk.

Mäntymaa Vuokko

Kesk.

Palosaari Raija

KD

Fagerholm Raili

Vas.

Toivanen Marita

Vas.

Pekkala Antti

PS

Mäkitalo Jussi

PS

Erkkilä Akseli

KL

Kautto Sakari

SDP

Mertaniemi Tuula

OMK

Linnala Maija

OMK

Ovaskainen Ahti

OMK

Vaara Yrjö

OMK

Marttila Outi

OMK

Huilaja Tiina

Vihr.

 

Kunnanhallituksen puheenjohtajisto on seuraava:

 

Puheenjohtaja Rajala Pekka Kesk.

1. varapuheenjohtaja Mertaniemi Tuula OMK

2. varapuheenjohtaja Fagerholm Raili Vas.

 

Kunnanjohtaja:

Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, että

valtuusto valitsee edellyttäen, että se on päättänyt nykyisen kunnanhallituksen erottamisesta

 

1) kunnanhallitukseen jäljellä olevaksi toimikaudeksi 2020-2021 yhdeksän (9) jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet

 

2) valitsee valituista kunnanhallituksen puheenjohtajan ja I ja II varapuheenjohtajan.

 

3) tarkistaa pöytäkirjan tämän asian osalta kokouksessa

 

Päätös:

Keskustelun kuluessa kunnanhallituksen jäsen Ahti Ovaskainen esitti, että toimielin säilyy entisellään. Jäsen Tuula Mertaniemi kannatti Ahti Ovaskaisen tekemää vastaesitystä.

 

Puheenjohtaja Pekka Rajala totesi, että koska oli tehty kunnanjohtajan esityksestä poikkeava kannatettu esitys, on suoritettava äänestys.

 

Puheenjohtaja teki seuraavan äänestysesityksen, joka hyväksyttiin:

Ne, jotka kannattava kunnanjohtajan esitystä, äänestävät JAA.

Ne, jotka kannattavat Ovaskaisen esitystä äänestävät EI.

 

Suoritetussa nimenhuutoäänestyksessä annettiin kuusi (6) jaa-ääntä ja kolme (3) ei-ääntä.

Jaa-ääniä antoivat Akseli Erkkilä, Raili Fagerholm, Merja Korva, Vuokko Mäntymaa, Jussi Mäkitalo ja Pekka Rajala. Ei-ääniä antoivat Ahti Ovaskainen, Outi Marttila ja Tuula Mertaniemi.

 

Puheenjohtaja totesi, että kunnanhallitus hyväksyi kunnanjohtajan esityksen äänin 6-3.

 

Pöytäkirja tarkastettiin tämän asian osalta kokouksessa.

__________

 

Kvalt 31.08.2020 § 99

 

Päätös:

Vaihdettiin asioiden käsittelyjärjestystä yksimielisesti siten, että käsiteltiin kokouksessa §:n 80 jälkeen seuraavina §:t 98 - 104.

 

Valtuutettu Pekka Rajala esitti, että pykälissä 99-104 käytetään suhteellista vaalitapaa.

 

Pekka Rajala ilmoitti, että Suomen Keskusta, Kristillisdemokraatit, Vasemmistoliitto, Perussuomalaiset, Kuntalaislista ja Sosiaalidemokraatit olivat muodostaneet teknisen vaaliliiton:

 

"Me allekirjoittaneet olemme tänään muodostuneet teknisen vaaliliiton Kittilän kunnan luottamusmiesvalintojen valtuustokäsittelyyn. Vaaliasiamieheksi olemme valinneet Pekka Rajalan." Ilmoitus kokonaisuudessaan pöytäkirjan liitteenä.

 

OMK ja Kokoomus ilmoittivat tekevänsä yhteistyötä. Kyseessä on yhteistyöryhmä.

 

Valtuutettu Inkeri Yritys esitti valtuutettu Tuula Mertaniemeä yhteistyöryhmän vaaliasiamieheksi. Käydyssä keskustelussa nimettiin kuitenkin valtuutettu Jukka Poti toisen listan vaaliasiamieheksi.

 

Vaaliasiamies Pekka Rajala esitti teknisen vaaliliiton puolesta valittavaksi:

 

Varsinainen Varajäsen

Pekka Rajala Sirkka Hangasvaara

Merja Korva Juha Toivola

Vuokko Mäntymaa Raija Palosaari

Tarmo Salonen Jussi Mäkitalo

Raili Fagerholm Vilho Molkoselkä

Akseli Erkkilä Sakari Kautto

Marita Toivanen Oula Vuolli

 

Vaaliasiamies Jukka Poti esitti yhteistyöryhmän puolesta valittavaksi:

 

Varsinainen Varajäsen

Tuula Mertaniemi Outi Marttila

Ahti Ovaskainen Yrjö Vaara

 

Pidettiin tauko, kun valtuuston vaalilautakunta kokoontui klo 15:15-15:29.

 

Vaalilautakunnan puheenjohtaja Markku Mäkitalo kertoi tilanteen vaalilautakunnan kokouksen jälkeen.

 

Kunnanhallitukseen valittiin neuvottelujen jälkeen yksimielisesti, tasa-arvoseikat huomioiden vaalilautakunnan kokoontumisen jälkeen seuraavat henkilöt:

 

Varsinainen Varajäsen

Pekka Rajala, Kesk. Sirkka Hangasvaara, Kesk.

Merja Korva, Kesk. Juha Toivola, Kesk.

Vuokko Mäntymaa, Kesk. Raija Palosaari, KD

Tarmo Salonen, PS Milja Nikka, PS

Raili Fagerholm, Vas. Vilho Molkoselkä, Vas.

Akseli Erkkilä, KL Sakari Kautto, SDP

Marita Toivanen, Vas. Oula Vuolli, Vas.

Tuula Mertaniemi, OMK Outi Marttila, OMK

Ahti Ovaskainen, OMK Yrjö Vaara, OMK

 

Seuraavaksi suoritetaan kunnanhallituksen puheenjohtajiston vaali.

 

Vaaliasiamies Pekka Rajala esitti teknisen vaaliliiton puolesta:

 

Kunnanhallituksen puheenjohtajaksi Pekka Rajala, 1. varapuheenjohtajaksi Tarmo Salonen ja 2. varapuheenjohtajaksi Raili Fagerholm

 

Vaaliasiamies Jukka Poti esitti yhteistyöryhmän puolesta kunnanhallituksen puheenjohtajaksi Tuula Mertaniemeä.

 

Suhteellinen vaalilautakunta kokoontui ja puheenjohtaja Markku Mäkitalo selosti vaalitavan.Oli suoritettava suhteellinen vaali listan 1 ja listan 2 kesken. Äänestyslippuihin merkitään 1 tai 2 ja suoritetaan nimenhuutojärjestyksessä.

 

Lista 1

Kunnanhallituksen puheenjohtajaksi Pekka Rajala

1. varapuheenjohtajaksi Tarmo Salonen

2. varapuheenjohtajaksi Raili Fagerholm

 

Lista 2

Kunnanhallituksen puheenjohtajaksi Tuula Mertaniemi

 

Vaalilautakunnan jäsenet toimivat ääntenlaskijoina. Suoritettiin suljettuna lippuäänestyksenä. Puheenjohtaja Markku Mäkitalo kertoi suhteellisen vaalin tuloksen, joka oli:

 

Lista 1 sai 19 ääntä

1. Pekka Rajala, suhdeluku 19

2. Tarmo Salonen, suhdeluku 9,5

3. Raili Fagerholm, suhdeluku 6,333

 

Lista 2 sai 6 ääntä

1. Tuula Mertaniemi, suhdeluku 6

 

Kunnanvaltuuston puheenjohtaja Aki Nevalainen totesi, että suhteellista vaalitapaa käyttäen valittiin kunnanhallituksen puheenjohtajisto seuraavasti:

Puheenjohtaja Pekka Rajala, Kesk.

1. varapuheenjohtaja Tarmo Salonen, PS

2. varapuheenjohtaja Raili Fagerholm, Vas.

 

Pöytäkirja tarkastettiin tämän asian osalta kokouksessa.

__________


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa