Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kittilän kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Rakennus- ja ympäristölautakunta
Pöytäkirja 06.07.2020/Pykälä 91

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

Rakennus- ja ympäristölautakunta

§ 91

06.07.2020

 

Kittilän kunnan ympärintöseuojeluviranomaisen lausunto Lapi ELY-keskuksen hakemuksesta: Kemijoen ja Raudanjoen voimalaitosten kalatalousvelvoitteiden muuttaminen, Kemi, Keminmaa, Kemijärvi, Tervola ja Rovaniemi (PSAVI/932/2017)

 

221/11.01.01/2020

 

RakYmplk 06.07.2020 § 91

 

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto on pyytänyt (18.6.2020) lausuntoa Kittilän kunnan ympäristön-suojeluviranomaiselta Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen hakemuksesta Kemijoen ja Raudanjoen voimalaitosten kalatalousvelvoitteiden muuttamiseksi Kemissä, Keminmaassa, Kemijärvellä, Tervolassa ja Rovaniemellä (Dnro PSAVI/932/2017).

 

Tausta

 

Lapin ELY-keskus hakee muutosta Kemijoen Isohaaran, Taivalkosken, Ossauskosken, Petäjäskosken, Valajaskosken, Vanttauskosken, Pirttikosken ja Seitakorvan sekä Raudanjoen Permantokosken voimalaitosten kalatalousvelvoitteisiin ja kalatalousmaksua koskeviin määräyksiin, olennaisesti muuttuneiden olosuhteiden perusteella (vesilaki 3:22 §).

Hakemuksella tavoitellaan ensisijaisesti menetetyn vaelluskalatuotannon korvaamista, luontaisen lisääntymisen palauttamista ja perinnöllisen monimuotoisuuden turvaamista, mutta pitkällä tähtäimellä on mahdollistaa vaelluskalojen virkistyksellinen ja taloudellinen hyödyntäminen kestävästi sekä joki- että merialueella.

 

Esitys kalatalousvelvoitteeksi sisältää:

1. kalatievelvoitteen (luvanhaltijoiden velvollisuutena omalla kustannuksella suunnitella ja toteuttaa toimiva kalatie riittävän suurella mitoitusvirtaamalla ja allasvaellusreitti ohjausmenetelmineen viiden voimalaitoksen yhteyteen,

2.-3. kolmen voimalaitoksen vanhan uoman vesittämisen kalateiksi (suunnittelu ja toteutus)

3. lohen ja meritaimenen ylisiirtojen toteutuksen

4.Istutusvelvoitteen ja kalatalousmaksun

6.kalatalousvelvoitteen toteuttamissuunnitelman laatimisen

7.velvoitetarkkailun

8. lupaehtojen tarkistamisen

 

Ympäristösihteeri:

Esitän, että rakennus- ja ympäristölautakunta lausuu hakemuksesta seuraavasti:

 

Kittilän kunnan ympäristönsuojeluviranomainen puoltaa ELY-keskuksen hakemusta Kemijoen ja Raudanjoen voimalaitosten kalatalousvelvoitteiden muuttamiseksi ja pitää hyvin tärkeänä, että esityksen ytimenä olevat merilohen ja meritaimenen luonnollisesti lisääntyvän kannan palauttamisen mahdollistavat kalatiet rakennetaan ja otetaan käyttöön mahdollisimman pian korvaamaan voimayhtiöiden voimalaitosten rakentamisen aiheuttamat vahingot (meritaimenen ja lohen katoaminen) mm. Ounasjoen vesistölle, alueen asukkaille ja jakokunnille. Meritaimenen ja lohen palauttamisella on erittäin suuri merkitys koko Kemijoen vesistön ranta-alueiden asukkaille ja elinkeinojen tulevaisuuden kehitykselle. Erityisesti matkailulle lohen ja meritaimenen luontaisesti lisääntyvien kalakantojen palauttaminen on erittäin tärkeää.

 

Päätös:

Ympäristösihteeri muutti esitystään seuraavasti:

 

Kittilän kunnan ympäristönsuojeluviranomainen puoltaa ELY-keskuksen hakemusta Kemijoen ja Raudanjoen voimalaitosten kalatalousvelvoitteiden muuttamiseksi ja pitää hyvin tärkeänä, että esityksen ytimenä olevat merilohen ja meritaimenen luonnollisesti lisääntyvän kannan palauttamisen mahdollistavat kalatiet rakennetaan ja otetaan käyttöön mahdollisimman pian korvaamaan voimayhtiöiden voimalaitosten rakentamisen aiheuttamat vahingot (meritaimenen ja lohen katoaminen) mm. Ounasjoen vesistölle, alueen asukkaille ja jakokunnille. Hakemus ottaa hyvin huomioon Ounasjoen sivujokien luontaiset paikalliset taimenkannat ja niiden säilymisen. Meritaimenen ja lohen palauttamisella on erittäin suuri merkitys Ounasjoen vesistön luonnolle sekä sen lisäksi koko Kemijoen vesistön ranta-alueiden asukkaille ja elinkeinojen tulevaisuuden kehitykselle. Erityisesti matkailulle lohen ja meritaimenen luontaisesti lisääntyvien kalakantojen palauttaminen on erittäin tärkeää.

 

Muutettu esitys hyväksyttiin.

__________


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa