Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kittilän kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Koululautakunta
Pöytäkirja 21.09.2020/Pykälä 58

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

Koululautakunta

§ 58

21.09.2020

 

Toimivallan siirtäminen sivistystoimenjohtajalle poikkeuksellisiin opetusjärjestelyihin siirtymisessä

 

Koululk 21.09.2020 § 58

 

(Lisätietoja: vt. sivistystoimenjohtaja puh. 040 705 7486)

 

Perusopetuslakia on muutettu (521/2020) lisäämällä lakiin 20 a §, joka on väliaikaisesti voimassa 1.8.-31.12.2020. Väliaikaisella muutoksella mahdollistetaan siirtyminen poikkeuksellisiin opetusjärjestelyihin opetuksen järjestäjän päätöksellä, mikäli opetusta ei ole mahdollista turvallisesti järjestää lähiopetuksena koulussa tai muussa opetukset järjestämispaikassa. Päätös voidaan tehdä enintään kuukaudeksi kerrallaan. Kittilän kunnan hallintosäännön koululautakunta käyttää opetustoimea koskevaa lainsäädännöllistä ratkaisuvaltaa. Tarve poikkeuksellisiin opetusjärjestelyihin voi kehittyä pikaisesti, joten päätöksenteon nopeuden ja joustavuuden vuoksi on perusteltua siirtää toimivaltaa lautakunnalta viranhaltijalle.

 

Jos opetusta ei tartuntatautilain (1227/2016) 58 §:n nojalla annettavan päätöksen johdosta voida järjestää turvallisesti lähiopetuksena koulussa tai muussa opetuksen järjestämispaikassa, voidaan opetuksessa siirtyä opetuksen järjestäjän päätöksellä poikkeuksellisiin opetusjärjestelyihin, jos se opetuksen järjestämiseksi on välttämätöntä. Oppilaan oikeus opetukseen tulee turvata myös poikkeuksellisten opetusjärjestelyiden aikana tässä laissa tai sen nojalla säädetyn tai määrätyn mukaisesti.

 

Poikkeuksellisiin opetusjärjestelyihin siirtymistä koskeva päätös voidaan tehdä enintään yhden kuukauden ajaksi kerrallaan. Poikkeuksellisten opetusjärjestelyiden aikana opetusta järjestetään osittain tai kokonaan muuna kuin lähiopetuksena etäyhteyksiä hyödyntäen.

 

Mitä 1 ja 2 momentissa säädetään, ei koske esiopetuksen oppilaita, perusopetuksen 1-3 vuosiluokkien oppilaita, 17 §:ssä tarkoitettuja erityisen tuen päätöksen saaneita oppilaita, 25 §:n 2 momentissa tarkoitetuille pidennetyn oppivelvollisuuden oppilaita eikä 5 §:ssä tarkoitettuja valmistavan opetuksen oppilaita.

 

Vt. sivistystoimenjohtaja:

Koululautakunta päättää siirtää ajalle 1.8.-31.12.2020 toimivallan perusopetuslain 20 a §:n mukaisiin poikkeuksellisiin opetusjärjestelyihin siirtymisestä sekä lukion ja peruskoulujen etäopetukseen siirtymisestä sivistystoimenjohtajalle.

 

Päätös:

Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

__________


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa