Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kittilän kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kunnanhallitus
Pöytäkirja 11.08.2020/Pykälä 280

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa


Kunnanhallitus

§ 214

16.06.2020

Kunnanhallitus

§ 280

11.08.2020

 

Moottorikelkkareitti Ylläsjärvi-Jolhikko-Hanhioja-Palliainen vähäinen siirtäminen Ylläsjärvellä

 

206/10.03.01/2020

 

Khall 16.06.2020 § 214

 

 

Polar Lake Resort Oy on esittänyt Kittilän kunnan ylläpitämän moottorikelkkareitin (käyttöoikeusyksikkö Y1999-8230) vähäistä siirtämistä noin 400 metrin matkalla omistamansa määräalan rajalle Ylläsjärven rannassa. Perusteena reitin siirtämiselle on suunnitellun rakennushankkeen, jolle rakennus- ja ympäristölautakunta on myöntänyt poikkeamisen, parempi toteutettavuus sekä tiepohjan, jolle nykyinen reitti on perustettu, hyödyntäminen. Siirrettävä reitti osuus sijoittuu esittäjän määräalalle sekä naapuri kiinteistölle, jonka omistaja on esittäjän mukaan suostunut reitin siirtämiseen. Polar Lake Resort Oy on ilmoittanut kunnalle suorittavansa kustannuksellaan reitin siirron.

 

Kunnan tulee tehdä reitin siirrosta kirjallinen sopimus määräalan ja kiinteistön omistajien kanssa. Sopimuksessa sovitaan mm. reittipohjan tasauksesta, asennettavista merkeistä ja muista mahdollisesta reittirakenteista.

 

Kyseessä on olemassa olevan virallisen reitin vähäinen muutos ja se kohdistuu määräalaan ja kiinteistöön. Erillistä maastoliikennelain 16 §:n mukaista reittisuunnitteluprosessia ei ole siten tarpeen suorittaa. Maastoliikennelain 22 § :n mukaan moottorikelkkareitin pysyvästä siirtämisestä on soveltuvin osin voimassa, mitä reitin perustamisesta säädetään. Kunnan ympäristösuojeluviranomainen voi antaa luvan tilapäisesti tai vähäiseltä osin siirtää reitin kulkua maastossa, jos maanomistaja tai haltija siihen suostuu.

 

Reitin siirrosta on pyydetty Lapin ELY-keskuksen ja Alakylän paliskunnan lausunnot. Kummallakaan ei ollut huomautettavaa reitin siirrosta.

 

Maankäyttösopimus, jolla sovitaan reitin siirrosta maanomistajien kanssa, oheismateriaalina.

 

Kunnanjohtaja

Kunnanhallitus hyväksyy Kittilän kunnan, Polar Lake Resort Oy:n ja * * * * * * * * * välille tehtävän maankäyttösopimuksen. Kun maankäyttösopimus on allekirjoitettu niin reittimuutos saatetaan ympäristösuojeluviranomaisen hyväksyttäväksi.

 

Päätös:

Esitys hyväksyttiin.

__________

 

Khall 11.08.2020 § 280

 

(Lisätietoja: Maanmittausteknikko Veli-Matti Virtanen, puh. 040 581 1889)

 

Määräalan 261-402-21-86-M604 lohkomistoimitus pidettiin 6.7.2020, jolloin määräalan rajat merkittiin maastoon ja toimituksessa määräalalle perustettiin tieoikeus. Lohkomistoimituksessa kunnan edustajana oli läsnä maanmittausteknikko Veli-Matti Virtanen. Määräalan ja kiinteistön 261-402-21-86 omistajat esittivät kunnan edustajalle, että aiemmin kunnanhallituksen 16.6.2020 § 214 päättämää reittilinjausta vielä muutettaisiin, jotta määräalalle tuleva tieyhteys ja mk-reitti saataisiin paremmin järjestettyä määräalalle suunnitellun yritystoiminnan kannalta.

 

Määräalan rajojen maastoon merkinnän jälkeen uusi reittilinjaus merkittiin maastoon.

 

Uusi reittilinjaus (6 metriä leveä) kulkisi määräalan 261-402-21-86-M604 alueella noin 0,34 km ja kiinteistön 261-402-21-86 alueella noin 0,14 km. Uuden reittilinjauksen johdosta mk-reitin Ylläsjärvi-Jolhikko-Hanhioja-Palliainen (Y1999-8230) ja mk-reitin Ahvenlamminvuoma-Lompolovuoma-Kurtakkovuoma R12 (Y2003-17827) risteyskohta siirtyy noin 45 metriä lounaaseen.

 

Uuden reittilinjauksen johdosta lakkautettavan reittiosuuden (Y1999-8230) pituus määräalan alueella on noin 0,30 km ja kiinteistön 261-402-21-86 alueella noin 0,16 km sekä reittiosuuden (Y2003-17827) pituus kiinteistön 261-402-21-86 alueella noin 0,045 km.

 

ELY-keskukselta on tiedusteltu edellyttääkö uudelleen linjattu reitti uutta lausuntoa ELY-keskukselta. ELY-keskus on 13.7.2020 antamallaan sähköpostivastauksessaan ilmoittanut, että sillä ei ole huomautettavaa perustetusta määräalan tieoikeudesta eikä moottorikelkkareitin uusimmasta linjauksesta.

 

Määräalan 261-402-21-86-M604 ja kiinteistön 261-402-21-86 omistajat ovat hyväksyneet ja allekirjoittaneet osaltaan kunnan kanssa tehtävän päivitetyn maankäyttösopimuksen. Maankäyttösopimus oheismateriaalina. Kartta reittimuutoksesta esityslistan ja pöytäkirjan liitteenä.

 

Kunnanjohtaja:

Kunnanhallitus

 

1)päättää hyväksyä ja allekirjoittaa oheismateriaalina olevan Kittilän kunnan, Polar Lake Resort Oy:n ja * * * * * * * * * välisen maankäyttösopimuksen.

 

2)saattaa mk-reittimuutos kunnan ympäristösuojeluviranomaisen hyväksyttäväksi.

 

Päätös:

Esitys hyväksyttiin.

__________


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa