Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kittilän kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kunnanhallitus
Pöytäkirja 11.08.2020/Pykälä 293

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa


Kunnanhallitus

§ 293

11.08.2020

 

Talouden toteutuma 1-6/2020

 

77/02.02/2019

 

Khall 11.08.2020 § 293

 

(Lisätietoja: Kunnanjohtaja Antti Jämsén, puh. 040 745 9830)

 

Kittilän kunnan hallintosäännön (8 luku, 66 §) mukaan toimielimet seuraavat talousarvion toteutumista neljännesvuosittain ja toimielimet raportoivat talousarvion toteutumisesta valtuustolle puolivuosittain.

 

Talousosasto on tuottanut liitteenä olevat laskelmat talousarvion toteutumisesta tammi-kesäkuun 2020 ajalta. Laskelmissa on tarkasteltu talousarvion toteutumista tuotto- ja kululajeittain sekä hallintokunnittain. Niissä on huomioitu ulkoiset erät, ei kunnan kunnan sisäisiä tuottoja ja kuluja. Käyttöprosentin tulisi olla n. 50 % kesäkuun lopussa jos kulut tai tuotot toteutuvat tasaisella tahdilla.

 

Talouden toteutuma suhteessa talousarvioon

 

Kunnan toimintatuottojen toteutuma on 40 %. Maakäyttösopimusten mukaisten maksujen tuloutukset tehdään vasta vuoden vaihteessa kirjanpitoon, mikä vaikuttaa toteutumaprosenttiin kesäkuun lopun tilanteessa alentavasti. Tonttien myyntitulojen toteutuma on 78 % jo tässä vaiheessa ja niitä on toteutunut n. 625.000 euroa tammi-kesäkuun aikana.

 

Toimintakuluissa toteutumaprosentit ovat seuraavat:

 

Henkilöstökulut 48 %

Palvelujen ostot 49 %

Aineet ja tarvikkeet 44 %

Avustukset 44 %

Muut toimintakulut 42 %.

 

Palvelujen ostoissa erikoissairaanhoidon kustannusten osalta näyttää siltä, että budjetoidut kulut ylittyisivät kuluvana vuonna selvästi, jos toteutumavauhti jatkuu alkuvuoden kaltaisena. Erikoissairaanhoidon kustannuspaikan 51100 talousarvio koko vuodelle on 7,55 miljoonaa euroa kun toteutuma tammi-kesäkuulta oli 4,43 miljoonaa.Ensihoidon kustannuspaikan 51101 kulut ovat toteutuneet budjetoidulla vauhdilla.

 

Verotulojen toteutuma on 43 %. Kiinteistöverotulot tilittyvät lähikuukausien aikana, jolloin toteutumaprosentti kasvaa selvästi.

 

Valtionosuuksien toteutuma on 51 %.

Rahoitustuottojen toteutuma on 98 %.

Korkokuluissa toteutuma on 32 %.

 

Vuosikate on 740.951 euroa, 29 %.

 

Poistot kirjataan vasta vuoden loputtua tuloslaskelmaan.

Jos huomioidaan poistot ja poistoeron muutos tammi-kesäkuulle budjetin mukaan, päädytään ko. ajanjaksolla 550.229 euron alijäämään.

 

Koronan kokonaisvaikutusta Kittilän kunnan talouteen on yhä vaikeaa arvioida. Verotulot ovat kertyneet yhä kohtuullisesti ja valtionosuuksiin on tehty korotuspäätöksiä koronan vuoksi. Loppuvuoden verokertymää on vaikeaa arvioida erityisesti kunnallisveron ja yhteisöveron osalta. Toimintatuotoissa varhaiskasvatuksen hoitomaksujen pienentyminen on noin 47.000 euroa koronan vuoksi. Toimintakulut kasvoivat koronaan liittyvien terveydenhuollon kulujen osalta mutta pienenivät esim. koulukuljetusten ja palkanmaksun keskeytysten vuoksi.

 

Vertailu edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon

 

Toimintatuotot ovat 10 % alhaisemmat tammi-kesäkuuhun 2019 verrattuna. Tähän vaikuttaa mm. varhaiskasvatusmaksujen pienentymä koronan myötä ja työllistämistuen pienempi määrä kuin viime vuoden vastaavalla jaksolla. Toimintakulut ovat 6 % suuremmat kuin vuosi sitten vastaavalla ajanjaksolla. Toimintakulujen kasvu on henkilöstökuluissa (lomarahojen aikaistetun maksun vaikutus) sekä palvelujen ostoissa (erikoissairaanhoidon kulut). Toimintakate on 1,9 miljoonaa euroa heikompi kuin tammi-kesäkuussa 2019. Lomarahat on maksettu jo kesäkuussa aiemman heinäkuun sijaan, mikä kasvattaa kesäkuun palkkasummaa mutta vastaavasti pienentää heinäkuun summaa ja näin ollen heikentää toimintakatetta kesäkuun lopun tilanteessa.

 

Verotuloja ja valtionosuuksia on kertynyt n. 621.000 euroa enemmän kuin vuosi sitten vastaavalla ajanjaksolla. Kuluvana vuonna saatavista valtionosuuksista 0,8 miljoonaa euroa on sellaista, joka palautetaan valtiolle ensi vuonna korkokulun kera.

 

Alijäämää oli tammi-kesäkuussa n. 0,6 miljoonaa euroa, mikä on 1,3 miljoonaa euroa heikompi kuin edellisvuoden tammi-kesäkuussa.

 

Investointien toteutuma ja lainojen määrä

 

Investointien toteutuma ajalta 1.1.- 30.6.2020 on n. 475.000 euroa. Olennaisimmat investoinnit ajanjaksolla liittyivät ICT-laitteisiin ja ohjelmistoihin, Levin katujen rakentamiseen, lukion korjaukseen sekä päiväkoti Pikkumettään.

 

Kunnan lainamäärä oli kesäkuun lopussa 15,5 miljoonaa euroa eli noin 2.400 euroa asukasta kohden. Kesäkuun lopussa kunnalla oli 3,5 miljoonaa Kuntatodistuksilla otettua lyhytaikaista lainaa.

 

Tuloslaskelmat lautakunnittain ja kunta yhteensä sekä erittely investoinneista liitteenä.

 

Kunnanjohtaja:

Kunnanhallitus päättää merkitä tiedoksi talousarvion toteutuman ajalta 1.1.-30.6.2020.

 

Päätös:

Controller Tuija Lång oli läsnä kokouksessa asiantuntijana tämän asian käsittelyn ajan.

 

Merkittiin tiedoksi.

__________


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa