Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kittilän kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kunnanhallitus
Pöytäkirja 22.06.2020/Pykälä 264

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

Kunnanhallitus

§ 264

22.06.2020

 

Lausunto Lapin ELY-keskukselle YVA-menettelyn soveltamistarpeesta koskien Kittilän Tuohivaaraan suunniteltua tuulivoimahanketta/lausuntopyyntö 29.5.2020

 

59/10.02.02/2020

 

Khall 22.06.2020 § 264

 

Lapin ELY-keskus on lähettänyt uuden lausuntopyynnön YVA-menettelyn soveltamistarpeesta koskien Kittilän Tuohivaaraan suunniteltua tuulivoimahanketta. Uusi lausuntopyyntö on lähetetty, koska Tuulialfa Oy on täydentänyt soveltamisharkinnan asiakirjoja. Täydennyksessä on huomioitu muun muassa voimaloiden kokonaiskorkeuden laskeminen 260 metriin sekä AFRO Oy:n laatima arvio YVA-lain mukaisen menettelyn soveltamisesta.

 

Oheismateriaalina AFRY Oy:n 27.5.2020 Tuulialfa Oy:lle laatima arvio "Kittilän Tuohivaaran tuulivoimapuiston YVA-menettelyn soveltamisharkinta". AFRY Oy:n arvioinnin alustava johtopäätös: "Alustavien arviointien mukaan hankkeen toteuttaminen ei todennäköisesti aiheuta laadultaan ja laajuudeltaan, myös eri hankkeiden yhteisvaikutukset huomioon ottaen, YVAL 3 § 1 momentissa tarkoitettujen hankkeiden vaikutuksiin rinnastettavia merkittäviä ympäristövaikutuksia."

 

Kunnanjohtaja

Kunnanhallitus päättää YVA-menettelyn soveltamistarpeesta koskien Kittilän Tuohivaaraan suunniteltua tuulivoimahanketta ilmoittaa Lapin ELY-keskukselle seuraavaa:

 

Kittilän kunnanhallitus on päättänyt käynnistää 25.2.2020 maankäyttö- ja rakennuslain mukaisen tuulivoimayleiskaavan laatimisen Tuohivaaraan. Yleiskaavaa laadittaessa tehdään maankäyttö - ja rakennuslain edellyttämät selvitykset ja kaavan laadinnassa on huolehdittava, että suunniteltu tuulivoimarakentaminen ja muu maankäyttö sopeutuu maisemaan ja ympäristöön.

 

Kittilän kunta kiinnittää huomioita, että Tuohivaaralla sijaitsee pohjavesialue. Kartan perusteella tuulivoimalat sijoittuisivat kuitenkin pohjavesialueen ulkopuolelle.

 

Suunniteltu tuulivoimalahanke ei täytä YVA-lain mukaista soveltamistarvetta siinä tarkoitetulla tavalla.

 

Edellä mainituilla perusteilla Kittilän kunta katsoo, että tarvetta YVA-menettelyyn ei ole.

 

Päätös:

Keskustelun kuluessa kunnanhallituksen jäsen Raili Fagerholm esitti, että YVA-menettelyä käytetään. Jäsenet Ahti Ovaskainen, Outi Marttila ja Akseli Erkkilä kannattivat Fagerholmin vastaesitystä.

Puheenjohtaja Pekka Rajalan tiedustellessa voidaanko yksimielisesti päättää YVA-menettelyn käyttämisestä kunnanhallitus antoi myöntävän vastauksen.

 

Kunnanhallitus päätti hyväksyä yksimielisesti Raili Fagerholmin tekemän esityksen ELY-keskukselle YVA-menettelyn tarpeellisuudesta.

__________


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa