Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kittilän kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kunnanhallitus
Pöytäkirja 22.06.2020/Pykälä 258

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

Tekninen lautakunta

§ 41

17.03.2020

Tekninen lautakunta

§ 76

17.06.2020

Kunnanhallitus

§ 258

22.06.2020

 

Valtuustoaloite, Kantatie 79 leväntäminen Rauhalan kylän kohdalla

 

225/10.03.01/2017

 

Teknlk 17.03.2020 § 41

 

 

(Lisätietoja: Tekninen johtaja p. 040 5406 357)

 

Ahti Ovaskainen ja seitsemämän muuta kunnanvaltuutettua on valtuustoaloitteessaan ehdottanut, että kantatien numero 79 piennarta levennetään Rauhalan kylän kohdalla 2,5 kilometrin matkalla n. 0,7 m tien molemmin puolin.

 

Perusteluina aloitteessa todetaan, että tiellä kävelevät ja pyöräilevät kaikenikäiset kyläläiset sekä lisääntyvässä määrin myös matkailijat, jotka yöpyvät kylän matkailuyrityksissä tai vaeltavat Hetta-Ylläs -reitillä. Koska tiessä ei ole piennarta, kävely ja pyöräily tiellä on vaarallista etenkin nuoremmille ja iäkkäimille kyläläisille.

Sora- ja puutavaraliikenne on vilkasta, mikä lisää vaaratilanteita Rauhalan kohdalla. Levennykset tien molemmilla puolilla tekisivät kevyen liikenteen turvalliseksi kaikille.

 

Tekninen johtaja:

Lautakunta päättää lähettää aloitteen Lapin ELY-keskuksen liikennevastuualueelle käsiteltäväksi.

 

Päätös:

Ahti Ovaskainen ilmoitti olevansa esteellinen koska oli aloitteen tekijänä.

 

Esitys hyväksyttiin.

__________

 

Teknlk 17.06.2020 § 76

 

 

Lapin ELY-keskus on vastannut Kittilän kunnan toimenpide-ehdotukseen Kantatie 79 leventämisestä Rauhalan kylän kohdalla 20.5.2020 seuraavasti:

 

"Kittilän kunnan tekninen lautakunta ehdottaa aloitteessaan kantatien 79 pientareiden leventämistä Rauhalan kylän kohdalla. Perusteluina aloitteessa todetaan liikenneturvallisuus.

 

Rakennus- ja huoneistorekisterin mukaan Rauhalan kylän kt 79 varren rakennukset sijoittuvat tierekisteriosoitevälille 79/40/7600-79/41/1660 noin 1,6 km matkalle. Em. tieosuudella tien leveys on 7 metriä, josta päällysteen leveys on 6,5 metriä ja pientareiden leveys 0,25 metriä molemmin puolin. Kylän kohta on valaistu ja nopeusrajoitus on 60 km/h.

 

Kylän kohdalla keskimääräinen vuorokausiliikenne on 758 ajoneuvoa, josta raskaiden ajoneuvojen osuus on 68 ajoneuvoa eli 8,97%. Raskaiden ajoneuvojen määrää pidetään suurena, jos se on yli 10%. Ko. tieosuudella ei ole tapahtunut poliisin tietoon tulleita kevyen liikenteen tai ajoneuvoliikenteen liikenneonnettomuuksia vuosina 2015-2019. Alueella on tapahtunut eläinonnettomuuksia.

 

Tällä hetkellä Lapin ELY -keskuksen alueella on yhteensä 189 kevyen liikenteen väyläaloitetta, joista 23 on Kittilän kunnan alueella. Aiemmin Rauhalan kylän kohdasta tehty kevyen liikenteen väyläaloite on sijalla 155 / 189 tarva-ohjelmalla tehdyn pisteytyksen mukaan. Tunturi-Lapin seutukunnallisessa liikenneturvallisuussuunnitelmassa tämä tarve ei tullut esille.

 

Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen tienpidon ja liikenteen

tämän hetkiseen suunnitelmaan ei sisälly pientareiden leventämistä tai kevyen liikenteen väylän rakentamista Rauhalan kylän kohdalle. Myöskään

päällystyskohteita, joiden yhteydessä tien pientareiden leventämistä on

mahdollista toteuttaa, ei ole suunniteltu toteutettavaksi ko. alueella. Nykyisellä perustienpidon rahoituksella Lapin ELY -keskuksen päällysteohjelma on noin 200 km vuonna 2020, vuosittainen päällystystarve on minimillään noin 300-400 km.

 

Liikennevastuualueen johto neuvottelee tarvittaessa kuntien kanssa ko. kunnan alueen tiehankkeiden tarpeellisuudesta ja kiireellisyydestä."

 

Tekninen johtaja:

Lautakunta päättää esittää Lapin ELY-keskuksen antaman vastauksen tiedoksi kunnanhallitukselle ja aloitteen tekijöille.

 

Päätös:

Ahti Ovaskainen poistui kokouksesta esteellisenä tämän asian käsittelyn ajaksi, perusteena aloitteen tekijä.

 

Esitys hyväksyttiin.

__________

 

Khall 22.06.2020 § 258

 

Kunnanjohtaja:

 

Kunnanhallitus päättää

 

1) merkitä teknisen lautakunnan esityksen ja aloitteen johdosta annetun ELY-keskuksen vastauksen tiedoksi.

 

2) esittää valtuustolle aloitteen hyväksymistä loppuun käsitellyksi

 

Päätös:

Keskustelun aikana kunnanjohtaja muutti esityksensä kuulumaan seuraavasti:

 

Kunnanhallitus päättää:

1) merkitä teknisen lautakunnan esityksen ja aloitteen johdosta annetun ELY-keskuksen vastauksen tiedoksi

 

2) pyytää teknistä toimea hankkimaan nopeusnäytön

 

3) esittää valtuustolle aloitteen hyväksymistä loppuun käsitellyksi

 

Kunnanhallitus päätti hyväksyä kunnanjohtajan muutetun esityksen yksimielisesti.

__________


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa