Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kittilän kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Sosiaali- ja terveyslautakunta
Pöytäkirja 16.09.2020/Pykälä 38

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

Sosiaali- ja terveyslautakunta

§ 38

16.09.2020

 

Sosiaali- ja terveyslautakunnan kokousajat ja -paikat vuonna 2020

 

Sotelk 16.09.2020 § 38

 

(Lisätietoja: perusturvajohtaja Sirkka-Liisa Olli, puh. 040 847 6526)

 

Kittilän kunnan hallintosäännön mukaan toimielin päättää kokoustensa ajan ja paikan..

Kokous pidetään myös, milloin puheenjohtaja katsoo kokouksen tarpeelliseksi tai enemmistö toimielimen jäsenistä tekee puheenjohtajalle esityksen sen pitämisestä.

 

Hallintosäännön mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessa varapuheenjohtaja.

Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat. Esityslista lähetetään mahdollisuuksien mukaan kokouskutsun yhteydessä.

 

Kokouskutsu lähetetään jäsenille ja muille, joilla on läsnäolo-oikeus tai velvollisuus toimielimen päättämällä tavalla.

 

Perusturvajohtaja:

Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää, että lautakunta kokoontuu vuoden 2020 aikana pääsääntöisesti joka kuukauden viimeisenä keskiviikkona klo 14.00 alkaen kunnantalolla.Viikon 40 kokous vahvistetaan pidettäväksi 29.9.2020.

 

Esityslistat lähetetään sähköpostilla lisäksi kunnanhallituksen puheenjohtajalle ja kunnanjohtajalle sekä julkaistaan kunnan verkkosivuilla (http://www.kittila.fi).

 

Sosiaali- ja terveyslautakunnan kokouskutsu ja esityslista julkaistaan sähköisessä kokouspalvelussa vähintään viisi (5) päivää ennen sosiaali- ja terveyslautakunnan kokousta. Julkaisusta lähetetään tieto sähköpostitse jäsenille ja varajäsenille sekä niille, joilla on läsnäolo-oikeus tai -velvollisuus kokouksessa.

Viikonlopun päivät sisältyvät laskennallisiin päiviin.

 

Sosiaali- ja terveyslautakunnan kokouksen pöytäkirja tarkastetaan samana päivänä ja pidetään nähtävänä kunnanvirastolla pöytäkirjan tarkastusta seuraavana arkipäivänä. Pöytäkirja julkaistaan myös kunnan verkkosivuilla (http://www.kittila.fi)..

 

Päätös:

Esitys hyväksyttiin.

__________


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa