Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kittilän kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kunnanhallitus
Pöytäkirja 16.06.2020/Pykälä 238

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa


Kunnanhallitus

§ 238

16.06.2020

 

Vesihuollon etukäteisliittymiä koskeva sopimus Ylä-Levin asemakaava-alueella

 

151/10.03.01/2019

 

Khall 16.06.2020 § 238

 

 

(Lisätietoja: Kunnanjohtaja Antti Jämsén, puh. 040 745 9830)

 

Levin Vesihuolto Oy (jäljempänä LV Oy) on esittänyt kuntaan allekirjoitettavaksi liitteenä olevan sopimuksen koskien osaa Ylä-Levin asemakaava-alueen vesihuollon rakentamisen etukäteisliittymismaksuja.

 

Sopimuksen tarkoitus on maksaa LV Oy:lle liittymismaksuja ennakkoon, RA tonteilta 50 % ja KL tonteilta 25 % rakennusoikeuden perusteella. Kunta omistaa alueen tontit. Etukäteisliittymämaksut ovat em. tavalla laskien yhteensä 256.240 €.

 

Kunnanjohtaja:

Kunnanhallitus päättää hyväksyä liitteenä olevan Levin Vesihuolto Oy:n esittämän sopimuksen koskien Ylä-Levin asemakaava-alueen 2 vaiheen vesihuollon rakentamisen etukäteisliittymismaksuista.

 

Päätös:

Kunnanhallituksen jäsen Raili Fagerholm poistui esteellisenä. Esteellisyyden syynä, hallintolaki 28 § 1. mom. 5. kohta.

 

Keskustelun kuluessa jäsen Outi Marttila teki seuraavan vastaesityksen:

 

Esitämme tehtäväksi seuraavat muutokset Levin Vesihuolto Oy:n esittämään sopimukseen:

 

- kohta 4 mom. (kappale) 4 poistetaan, tehtävä kuuluu Levin Vesihuolto Oy:lle

 

- kohta 5 mom. (kappale) 3 , poistetaan teksti "sekä suorittanut liittymismaksun", kunta ei voi vaikuttaa Levin vesihuolto Oy:n perintään

 

- kohta 6 mom. (kappale) 5, kappale poistetaan, tilalle teksti, jota kunta käyttää omissa kauppakirjoissa kohdassa "Johtojen ym. sijoittaminen. Tontin omistajat sallivat korvauksetta kunnan osoittamien yhdyskuntaa ja rakennuspaikkaa palvelevien tarpeellisten johtojen, laitteiden ja niiden tukien ja kiinnikkeiden sijoittamisen tontille. Tässä tarkoitetuista toimenpiteistä tontin omistajalle aiheutuva suoranainen haitta tai vahinko korvataan erikseen tehtävän sopimuksen mukaisesti."

 

Allekirjoittajina Tuula Mertaniemi, Outi Marttila, Ahti Ovaskainen

 

Jäsen Tuula Mertaniemi kannatti Marttilan vastaesitystä.

 

Puheenjohtaja Pekka Rajala totesi, että koska oli tehty kunnanjohtajan esityksestä poikkeava kannatettu vastaesitys on suoritettava äänestys. Se suoritetaan nimenhuutoäänestyksenä.

Ne, jotka kannattavat kunnanjohtajan esitystä, äänestävät JAA.

Ne, jotka kannattavat Marttilan vastaesitystä, äänestävät EI.

 

Äänestyksessä annettiin viisi (5) jaa-ääntä, kolme (3) ei-ääntä ja yksi (1) oli poissa.

Jaa-ääniä antoivat Merja Korva, Vuokko Mäntymaa, Antti Pekkala, Pekka Rajala ja Sakari Kautto. Ei-ääniä antoivat Outi Marttila, Tuula Mertaniemi ja Ahti Ovaskainen. Poissa oli Raili Fagerholm.

 

Äänin 5-3 päätettiin kunnanjohtajan esityksen mukaan, eli:

 

Kunnanhallitus päätti hyväksyä liitteenä olevan Levin Vesihuolto Oy:n esittämän sopimuksen koskien Ylä-Levin asemakaava-alueen 2 vaiheen vesihuollon rakentamisen etukäteisliittymismaksuista

 

Tuula Mertaniemi, Outi Marttila ja Ahti Ovaskainen jättivät eriävän mielipiteen.

 

Pöytäkirja tarkastettiin tämän asian osalta kokouksessa.

__________


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa