Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kittilän kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Tekninen lautakunta
Pöytäkirja 14.05.2020/Pykälä 55

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa


Kunnanhallitus

§ 85

10.03.2020

Tekninen lautakunta

§ 55

14.05.2020

 

Kievanalehon yksityistien kunnossapitoavustushakemus

 

78/02.05.01/2020

 

Khall 10.03.2020 § 85

 

 

(Lisätietoja: Kunnanjohtaja Antti Jämsén, puh. 040 745 9830)

 

Kievanalehon yksityistie anoo 2.3.2020 saapuneella anomuksellaan tien kunnossapitoa varten vuodelle 2020 10.000 euron avustusta. Anomuksesta käyvät ilmi perustelut avustuksen hakemiselle.

 

Kunnanjohtaja:

Kunnanhallitus päättää, että tekninen lautakunta valmistelee asian.

 

Päätös:

Kunnanvaltuuston puheenjohtaja Aki Nevalainen poistui esteellisenä tämän asian käsittelyn ajaksi, koska toimii Kievanalehon yksityistien puheenjohtajana.

 

Kunnanjohtajan esitys hyväksyttiin.

__________

 

Teknlk 14.05.2020 § 55

 

(Lisätietoja: Tekninen johtaja, p. 040 5406 357)

Kittilän kunnanvaltuusto on kokouksessaan 24.6.2019 § 31 päättänyt yksityisteiden avustusjärjestelmän 1.1.2020 lähtien. Hyväksytyn avustusjärjestelmän avustusehtojen mukaan mm. yksityisteiden mukaiset avustushakemukset käsittelee tekninen osasto ja niistä päättää tekninen lautakunta, sekä avustukset eivät koske metsäteitä ja ns. oikoteitä.

Tekninen lautakunta on 21.2.2020 § 17 hylännyt Kievanalehontien avustushakemuksen perusteella, että tie ei täytä avustusehtoja. Tien vaikutusalueella ei ole vakituisia asukkaita ja kyseessä on ns. oikotie.

Tekninen johtaja:
Lautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle, että se päättää hylätä Kievanalehon yksityistietä koskevan avustushakemuksen kunnanvaltuuston päättämän avustusjärjestelmän avustusehtojen vastaisena.

Päätös:

Marita Toivanen esitti, että lautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle, että se päättäisi lisätä 24.6.2019 § 31 yksityisteiden avustusjärjestelmän ehtoihin oikotiet, jos Lapin ELY-keskus on todennut tien pysyvän asutuksen pääsytieksi. Kievanalehon avustushakemus otetaan uudelleen käsittelyyn, jos valtuusto muuttaa avustusehtoja ehdotetulla tavalla.

 

Raili Fagerholm kannatti Toivasen esitystä.

Outi Marttila kannatti teknisen johtajan esitystä.

 

Koska oli tehty käsittelyn pohjana olevasta esityksestä poikkeava kannatettu esitys, puheenjohtaja teki seuraavaan äänestysesityksen, joka hyväksyttiin:

 

Ne, jotka ovat käsittelyn pohjana olevan teknisen johtajan esityksen kannalla, äänestävät "jaa" ja ne, jotka ovat Marita Toivasen esityksen kannalla, äänestävät "ei".

 

Suoritetussa äänestyksessä "jaa"-ääniä annettiin 2 kpl (Marttila, Ovaskainen ), "ei"-ääniä 6 kpl (Hettula, Jauhojärvi, Mäntymaa, Toivanen, Sieppi ja Fagerholm) ja "tyhjää" 1 kpl (Kenttälä).

 

Äänin 6 - 2 Marita Toivasen esitys tuli päätökseksi.

 

Outi Marttila ja Ahti Ovaskainen ilmoittivat jättävänsä eriävän mielipiteen perustuen teknisen johtajan pohjaesitykseen.

 

__________


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa