Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kittilän kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Tekninen lautakunta
Pöytäkirja 14.05.2020/Pykälä 61

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

Kunnanhallitus

§ 68

25.02.2020

Tekninen lautakunta

§ 61

14.05.2020

 

Valtuustoaloite koskien Tunturitien 1. kaavoittamista kaavatieksi ja 2. ottamista kunnan hoitovastuulle

 

18/10.03.01/2020

 

Khall 25.02.2020 § 68

 

 

Varavaltuutettu Ville Jokela jätti valtuuston kokouksessa 3.2.2020 yhteensä 16 valtuutetun/varavaltuutetun allekirjoittaman valtuustoaloitteen koskien 1)Tunturitien kaavoittamista kaavatieksi ja 2)Tunturitien ottamista kunnan hoitovastuulle.

 

Aloitteessa todetaan:

 

"1. Tunturitien kaavoittaminen kaavatieksi

 

Kunnan tulisi aloittaa toimenpiteet Tunturitien kaavoittamiseksi. Tiellä on suuri merkitys koko Kittilän matkailulle ja kuntalaisille. Tunturin huippu ja Lammaskurun alue tarjoaa maisemallisia elämyksiä keskiyön auringosta kaamoksen revontuliin ja syksyn ruskasta kevään hangille. Tie palvelee lukuisia käyttäjäryhmiä ja Levin alueella toimivia yrityksiä.

Tunturitiellä on aloitettu yksityistietoimitus, jossa kustannukset tulevat kohdistumaan tunturissa toimiville yrityksille. Tämä ei ole tasapuolista siinä mielessä, että alempana toimivat matkailupalvelun tuottajatkin käyttävät tietä paljon. Suurin käyttäjäryhmä ovat kuitenkin omatoimiset huipulla vierailijat.

 

2. Tunturitien ottaminen kunnan hoitovastuulle

 

Kittilän kunta lopetti Tunturitien talviaikaisen kunnossapitosopimuksen vuoden 2019 lopussa.

Valtuuston kokouksessa 24.6.2019 Valtuutettu Ahti Ovaskainen esitti OMK:n, Kokoomuksen ja Vihreiden valtuustoryhmän puolesta, että Tunturitien ylläpito tehtäisiin jatkossakin kunnan toimesta, koska se on matkailulle tärkeä. Kokoustauolla saatujen lisäselvitysten jälkeen valtuutetuille jäi sellainen käsitys, että tien hoito järjestyy siihen asti, kunnes tiellä on pidetty yksityistietoimitus. Tämä esitys vedettiin pois. Tien hoito ei kuitenkaan ole tapahtunut niin kuin valtuutettujen tahto oli. Kunnan hoitosopimuksetkin yksityisteillä jatkuvat 30.4.2020 saakka, vaikka niiden sopimus on päätetty lopettaa.

Kunnalla on jo valmiiksi kilpailutettu ja hyväksytty sopimus tien hoidosta viideksi vuodeksi."

 

Kunnanjohtaja:

Tekninen lautakunta valmistelee asian vastuuhenkilönä tekninen johtaja.

 

Päätös:

Esitys hyväksyttiin.

__________

 

Teknlk 14.05.2020 § 61

 

 

(Lisätietoja: Tekninen johtaja, p. 040 5406 357)

 

Tunturien yksityistien tiekunta on perustettu yksityistietoimituksessa 27.2.2020. Toimitus saanut lainvoiman ja toimituksessa tehdyt toimenpiteet on rekisteröity kiinteistörekisteriin 1.4.2020.

Kittilän kunnanvaltuusto on 24.6.2020 § 31 päättänyt yksityisteiden avustusjärjestelmän ehdot 1.1.2020 lähtien. Samalla kunnanvaltuusto on päättänyt luopua Tunturitien ylläpidosta ja hoidosta. Hyväksytyn avustusjärjestelmän avustusehtojen yhtenä vaatimuksena on, että tien varrella tulee olla vähintään yksi pysyvästi asutettu talous, jonka asukkaat ovat kirjoilla Kittilän kunnassa. Tunturitie ei täytä voimassaolevia avustuksen myöntämisen ehtoja.

Tunturitien saattaminen katualueeksi ja sitä kautta kunnan kunnossapitovastuulle edellyttäisi asemakaavan muutoksen laatimista. Lainvoimaisen asemakaavan perusteella tulisi laadittavaksi katusuunnitelmat. Uuden kadun rakentaminen tunturin päälle olisi edellytys kadun turvalliselle käytölle ja ylläpitämiselle jatkossa.

Tunturitie on matkailun kannalta merkittävä tie, turistit ovat kautta aikain pyrkineet ylös katsomaan maisemia. Mikäli tie säilytetään yksityistienä ja halutaan osallistua tien kunnossapitokustannuksiin tien matkailullisen merkittävyyden johdosta, niin tulisi muuttaa kunnanvaltuuston hyväksymän voimassaolevan yksityisteiden avustusjärjestelmän ehtoja sellaiseksi, että ne sallisivat avustuksen myöntämisen matkailullisin perustein.

Tekninen johtaja:
Lautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle, että se päättäisi lisätä 24.6.2019 § 31 yksityisteiden avustusjärjestelmän ehtoihin matkailullisesti tärkeät yhteydet.

Päätös:

Puheenjohtaja Marita Toivanen poistui esteellisenä, perusteena hallintolain 28 § 1 mom 5 kohta.

 

Varapuheenjohtaja Outi Marttila toimi puheenjohtajana tämän pykälän aikana.

 

Varapuheenjohtaja Outi Marttila kysyi lautakunnan jäseniltä onko muita esteellisiä. Muita esteellisiä ei ollut.

 

Raili Fagerholm esitti, että asia palautetaan valmisteluun. Esitys raukesi kannattamattomana.

 

Täten teknisen johtajan esitys tuli lautakunnan päätökseksi.

__________


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa