Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kittilän kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kunnanhallitus
Pöytäkirja 19.05.2020/Pykälä 204

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa


Tekninen lautakunta

§ 56

14.05.2020

Kunnanhallitus

§ 204

19.05.2020

 

Moottorikelkkareittisuunnitelma koskien reitin nro 39 "Köngäs-Rautusjärvi" muutamista maantien 955 Köngäs-Hanhimaan rakentamisen johdosta

 

139/10.03.01/2020

 

Teknlk 14.05.2020 § 56

 

 

(Lisätietoja: Maanmittausteknikko, puh. 040 581 1889)

 

Moottorikelkkareitti nro 39 "Köngäs-Rautusjärvi" yhteispituudeltaan n.5,6 km on perustettu maanmittaustoimituksessa ja rekisteröity kiinteistörekisteriin 7.4.2000 (Y2000-10685). Perustettu reittileveys on 6 m ja reitinpitäjänä on Kittilän kunta.

Lapin ELY-keskuksen liikenne- vastuualue on laatinut maantien 955 tiesuunnitelman Könkään ja Hanhimaan välillä vuonna 2017. Tiesuunnitelmassa maantie on linjattu uuteen maastokäytävään Paksun Sokkaporan kohdalla ja risteää nykyistä kelkkareittiä kolme kertaa.

Lapin ELY-keskuksen ja Kittilän kunnan välisissä neuvotteluissa joulukuussa 2019 sovittiin, että maantielle Sokkaporan kohdalle suunnitellaan ja rakennetaan alikulkukäytävä sekä moottorikelkoille että huskyvaljakoille.

Tämän johdosta moottorikelkkareittiä linjataan uuteen paikkaan noin 1,8 kilometrin matkalla.

Sitowise Oy laatii maantien 955 Köngäs-Hanhimaa rakennussuunnitelmaa Lapin ELY:n toimeksiannosta ja samassa yhteydessä Sitowise Oy on laatinut suunnitelmat reittimuutoksista. Alustavan maastotarkastelun mukaan uusi reittiesitys on toteutettavissa suhteellisen vähäisin maastoa muokkaavin toimenpitein.

Muutettava kelkkareitti jakautuu kahteen osaan. Könkään suunnasta tultaessa uusi reittiosuus sijoittuu nykyisen reitin eteläpuolelle. Maantien 955 läheisyydessä reitti sijoittuu noin 0,4 km matkalla nykyiselle paikalleen. Maantien alituksen kohdalla uuden alikulkukäytävän kautta on toinen linjausmuutos reitillä. Muutos ulottuu nykyisen syrjään jäävän maantien pohjoispuolelle.

Lakkautettava reittiosuus (noin 1,9 km) kohdistuu 11 kiinteistön alueelle. Muutettava uusi reittiosuus (noin 1,8 km) sijoittuu yhteensä kuuden kiinteistön alueelle, joihin nykyinenkin reitti on kohdistunut. Myös muutettavan uuden reittiosuuden leveys on 6 metriä.

Maastoliikennelain 1995/1710 §:n 16 mukaan moottorikelkkareitti perustetaan lainvoimaisen reittisuunnitelman perusteella joko reittitoimituksessa tai maanomistajan ja reitin pitäjän välisellä kirjallisella sopimuksella.

Muutettavan moottorikelkkareitin linjauksen varrelle ei sijoitu ympäristön kannalta arvokkaita alueita, luontotyyppejä tai kasveja.

Muutettavan kelkkareitin välittömään läheisyyteen ei sijoitu asutusta, joten sillä ei ole kielteisiä meluvaikutuksia.

Reittiosuus sijoittuu Levin osayleiskaava-alueelle. Reittiosuuteen kohdistuu yleiskaavamerkinnät M (maa- ja metsätalousalue), MU (maa- ja metsätalousalue, jolla ulkoilun ohjaamistarvetta ja EV-1 (suojaviheralue).

 

Esityslistan ja pöytäkirjan liitteenä reittisuunnitelmaselostus ja - kartta.

 

Tekninen johtaja:

Lautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle, että se päättäisi asettaa maastoliikennelain mukaisesti yleisesti nähtäville moottorikelkkareittisuunnitelman koskien reitin nro 39 "Köngäs-Rautusjärvi" osittaista muuttamista. Kuulutuksen lisäksi reittisuunnitelman nähtävilläolosta tiedotetaan erikseen suunnitelman asianosaisena olevia kiinteistönomistajia sekä pyydetään lausunnot Lapin ELY-keskukselta, reitin vaikutusalueen paliskunnalta sekä Kittilän riistanhoitoyhdistykseltä.

 

Päätös:

Esitys hyväksyttiin.

__________

 

Khall 19.05.2020 § 204

 

Kunnanjohtaja:

Kunnanhallitus päättää asettaa maastoliikelain mukaisesti yleisesti nähtäville moottorikelkkasuunnitelman koskien reitin nro 39 "Köngäs-Rautusjärvi" osittaista muuttamista. Kuulutuksen lisäksi reittisuunnitelman nähtävilläolosta tiedotetaan erikseen suunnitelman asianosaisena olevia kiinteistönomistajia sekä pyydetään lausunnot Lapin Ely-keskukselta, reitin vaikutusalueen paliskunnilta sekä Kittilän riistanhoitoyhdistykseltä.

 

Päätös:

Esitys hyväksyttiin.

__________


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa